Α. Προγράμματα και Μονάδες σε εξέλιξη:

Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Κέντρο - Νοσοκομείο Ημέρας
Εξωτερικά Ιατρεία Ψυχοσωματικών Διαταραχών 

Β. Προγράμματα και Μονάδες που έχουν ολοκληρωθεί:

1 ΜΟΠΑΨΥ
2
ΜΥΠΕΠ
3
ΜΥΠ 
4 Α.Σ. ΣΥΝΕΡΓΙΑ (EQUAL)
5 Πρόγραμμα Αντι-Στίγμα
6 Γραμμή Βοήθειας για την Κατάθλιψη

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr