ΜΟΝΑΔΑ ΞΕΝΩΝΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
«ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟΥ»


ΠΟΤΕ – ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ :

Λειτουργεί από το 2000 βάσει του προγράμματος αποσυμφόρησης του Δρομοκαϊτείου. Οι θέσεις των ενοίκων ανανεώθηκαν, λόγω της επιστροφής κάποιων στις οικογένειές τους. Ο Ξενώνας βρίσκεται στην οδό Βουτυρά 11 στα Κάτω Πατήσια. Τον Ιανουάριο του 2012 έγινε σύμπτυξη με τον Ξενώνα «ΛΕΡΟΣ ΙΙ» και έκτοτε διαμένουν 13 ένοικοι στην νέα δομή. Από το Νοέμβριο 2014 ο χώρος του ξενώνα επεκτάθηκε με την ενοικίαση παράπλευρου ακινήτου προκειμένου να πληρωθούν οι προβλεπόμενες στην απόφαση Γ.Π./οικ.107931/22-11-2013 προδιαγραφές.


ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

Πρωταρχικός σκοπός του Ξενώνα ήταν η φιλοξενία για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη των ενοίκων προκειμένου να διασφαλιστεί η παραμονή τους στην κοινότητα και η συνέχιση των σχέσεών τους με τη ζωή και τη δράση της τοπικής κοινωνίας. Στόχος του, η παροχή στεγαστικών, θεραπευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, καθώς και η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και η συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες αλλά και σε δραστηριότητες κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης. Η ανάπτυξη του επιπέδου ανεξαρτησίας τους και η ελαχιστοποίηση των ανικανοτήτων και μειονεξιών τους. Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής, η φροντίδα και η αυτόνομη διαβίωση στην κοινότητα μέσω της μείωσης του στίγματος και των διακρίσεων, παρέχοντας ικανό θεραπευτικό περιβάλλον που να αναιρεί την κοινωνική περιθωριοποίηση και να ευνοεί την κοινωνική επανένταξη, υπερασπίζοντας τα ατομικά και κοινωνικά τους δικαιώματα για προεπαγγελματική και επαγγελματική αποκατάσταση. Συνεπώς, απώτερος σκοπός του Ξενώνα είναι η κοινωνικοποίηση των ενοίκων, να ανακτήσουν δηλαδή δεξιότητες, οι οποίες είχαν χαθεί τα χρόνια της νοσηλείας τους σε διάφορα Ψυχιατρικά Ιδρύματα.


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ (ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ):

Το θεραπευτικό έργο του Ξενώνα επιτελείται μέσα από οργανωμένες θεραπευτικές πράξεις και δραστηριότητες, οι οποίες καθορίζονται από τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες των ενοίκων, ενώ συγχρόνως μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη και σχέση των ατόμων μεταξύ τους. Ο Ξενώνας λειτουργεί βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος, το οποίο συναποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, οι οποίες έχουν παράλληλα αποκαταστασιακό και θεραπευτικό χαρακτήρα, αφορούν ομαδικά ή/και ατομικά τους ενοίκους και λαμβάνουν χώρα τόσο εκτός όσο και εντός της Μονάδας.

Το πρόγραμμα λειτουργίας του Ξενώνα περιλαμβάνει δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα σωματικής υγιεινής, προσωπικής εμφάνισης, φροντίδας προσωπικού χώρου, απασχόλησης με δραστηριότητες κήπου, κατασκευών, έκφρασης μέσω ζωγραφικής, μουσικής, χορού, ενημέρωσης μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων. Εκπαίδευση σε δεξιότητες ανεξάρτητης διαβίωσης και σε κοινωνικές δεξιότητες, επαγγελματική εκπαίδευση και απασχόληση.

Άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες καθημερινής ζωής που παρέχονται στον Ξενώνα είναι η φαρμακευτική αγωγή, η ψυχολογική υποστήριξη στους ενοίκους και τις οικογένειές τους, καθώς επίσης και η κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό, η συνεχής αξιολόγηση των δραστηριοτήτων, προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές. Εν κατακλείδι, είναι αξιοσημείωτο να αναφερθεί πως το αποκαταστασιακό πρόγραμμα επαναλαμβάνεται συνεχώς λόγω της ποιότητας των ενοίκων για την κατάκτηση του αντικειμένου. Ο Ξενώνας είναι ανοιχτός στην εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας ως προς την γνώση τους στην αποκατάσταση των ψυχιατρικών ασθενών.

Γιατί η ψύχωση δεν μεταδίδεται αντίθετα με το στίγμα.


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ :
κα. Μαρία Καμενίδου


ΜΟΝΑΔΑ : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ


ΠΟΤΕ – ΠΩΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ

Άρχισε να λειτουργεί τον Σεπτέμβριο του 1994. Σαν δομή αποφασίστηκε από την ομάδα προσωπικού των Ξενώνων, ότι το Διαμέρισμα ήταν απαραίτητο να στεγαστεί στα πλαίσια της κοινωνικής και κοινοτικής επανένταξης. Έτσι, δημιουργήθηκε ύστερα από εκτίμηση πως υπάρχουν κάποιοι ένοικοι, οι οποίοι έχουν την δυνατότητα και την ικανότητα αυτόνομης διαβίωσης. Στα πλαίσια δηλαδή της πορείας των ενοίκων που παρουσίασαν βελτίωση στην λειτουργικότητά τους και είχαν την δυνατότητα να αυτονομηθούν και να προχωρήσουν σε μια πιο ανεξάρτητη ζωή. Το Προστατευμένο Διαμέρισμα βρίσκεται στην οδό Κουμανούδη 43 - 45 στο Γκύζη. Σήμερα λειτουργεί με 2 άνδρες ενοίκους και είναι μερικώς αυτονομημένο.


ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

Σκοπός της δημιουργίας του Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας των ενοίκων, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση, επιστρέφοντας σε φυσιολογική ζωή εκτός Ψυχιατρικής δομής.

Οι επιμέρους στόχοι της, οι οποίοι τίθενται εξατομικευμένα, ήταν οι εξής:
• Αποϊδρυματισμός
• Επανένταξη στον χώρο της κοινότητας – κοινωνικοποίηση
• Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσης
• Εργασιακή αποκατάσταση μέσω του προγράμματος κατάρτισης
• Επανασύνδεση με την οικογένεια ( όπου υπήρχε )
• Διαχείριση υποτροπών εκτός Νοσοκομείου


ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ( ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ )

Τα μέλη της Θεραπευτικής Ομάδας στηρίχθηκαν στην αρχή της εξατομίκευσης, της προσαρμογής, δηλαδή των θεραπευτικών παρεμβάσεων, στις ατομικές ανάγκες των ενοίκων και στην στήριξη των υγιών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διέθεταν. Τα μέλη που απασχολούνται στο Προστατευμένο Διαμέρισμα εναλλάσσονται κατά διαστήματα. Σήμερα η παρουσία του Νοσηλευτικού προσωπικού είναι 2 φορές εβδομαδιαίως στον χώρο του Διαμερίσματος, 1 φορά με τον Ιατρό και την Κοινωνική Λειτουργό στον Ξενώνα, ενώ καθημερινά υπάρχει υπάλληλος, η οποία καλύπτει τις άμεσες ανάγκες της λειτουργίας του Διαμερίσματος (προετοιμασία και εκπαίδευση γευμάτων, καθαριότητα και οργάνωση του χώρου και του χρόνου των ενοίκων).

Οι παράμετροι που ελήφθησαν υπόψη για την καλύτερη θεραπευτική προσέγγιση των ενοίκων ήταν :
• Η φαρμακευτική αγωγή
• Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για την αναγνώριση της νόσου και την ικανότητα πρόληψης της υποτροπής
• Η επίλυση προβλημάτων κοινωνικής ασφάλισης
• Η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης δημοσίων υπηρεσιών
• Η εξοικείωση με τον οικισμό, στον οποίο βρίσκεται το Διαμέρισμα και η ευαισθητοποίηση των γειτόνων
• Η υποστήριξη της οικογένειας ( εάν υπάρχει )
• Η εκπαίδευση των ενοίκων γύρω από θέματα προγραμματισμού – καταμερισμού υπευθυνοτήτων για τις καθημερινές ανάγκες και λειτουργίας του Διαμερίσματος, διατροφής, αγοράς και παρασκευής των γευμάτων, υγιεινής, ενημέρωσης της καθημερινότητας μέσω ένθετου υλικού και Μ.Μ.Ε..


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΜΟΝΑΔΑΣ :
κα. Μαρία Καμενίδου

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr