ΒΑΣΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ:

1. Παροχή υπηρεσιών ψυχιατρικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης στο πλαίσιο της βιοψυχοκοινωνικής προσέγγισης

• Το πρόγραμμα στηρίζεται στην τακτή και εξατομικευμένη κλινική και ψυχοκοινωνική διερεύνηση των δυνατοτήτων και των αναγκών του ασθενούς. Το θεραπευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει συνεδρίες ατομικής και ομαδικής υποστήριξης, λειτουργία ομάδων ψυχοεκπαίδευσης οικογενειών, λειτουργία ομάδων καταπολέμησης του αυτοστιγματισμού, κοινωνική εργασία με ομάδες, λειτουργία κοινότητας ασθενών κ.α.
• Εφαρμογή δομημένων προγραμμάτων εξάσκησης εργασιακών και κοινωνικών δραστηριοτήτων που διαθέτει εξελικτικότητα και αναπτύσσεται ανά φάσεις: 1.Φάση εξατομικευμένης φροντίδας και αξιολόγησης 2. Φάση επαγγελματικής εκπαίδευσης και εξειδίκευσης: Λειτουργούν εργαστήρια καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας, χρυσοτυπίας, βυζαντινής και λαϊκής τέχνης, κεραμικής και εικαστικών τεχνών. (Δύναμη ασθενών: 70 άτομα σε 5ωρο καθημερινό πρόγραμμα κατάρτισης). 3.Φάση εκτίμησης των κοινωνικών αντιδράσεων για την ψυχική νόσο (ενέργειες αντιμετώπισης του κοινωνικού στίγματος και καταπολέμησης του αυτοστιγματισμού των ασθενών). 

Συνεχής ευαισθητοποίηση της κοινότητας με δραστηριότητες πολιτισμιακού χαρακτήρα (εκθέσεις ζωγραφικής των ασθενών, εκδόσεις περιοδικού, εκδόσεις ποιητικών συλλογών), οργάνωση ημερίδων σε δήμους για τη φύση και την πρόληψη της ψυχικής νοσου.

2. Υποστήριξη της εργασίας και της ένταξης ασθενών:

Πολυεπίπεδη υποστήριξη των ασθενών στον τομέα της απασχόλησης μέσω ποικίλων τρόπων προώθησης της εργασίας (τοποθέτηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας, προστατευόμενη απασχόληση μέσω της Κοινωνικής Επιχείρησης Kosmos-Horizon και του Ευρωπαϊκού Εκθετηρίου Τέχνης, οργάνωση εικαστικών εκθέσεων, κ.α.)
• Τοποθέτηση στην ελεύθερη αγορά εργασίας  μέσω του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου για Α.Μ.Ε.Α. (π.χ. ν.  1648/86)
• Δημιουργία Κοινωνικής Επιχείρησης Kosmos-Horizon (1999-προϊόν κοινοτικής πρωτοβουλίας Horizon που υλοποιήθηκε από το EΠΙΨΥ). Πρόκειται για  αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία της οποίας τα ιδρυτικά μέλη  είναι 23 ασθενείς που εκπαιδεύτηκαν στο πρόγραμμα της μονάδας και η οποία αναπτύσσει επιχειρηματικές δραστηριότητες.
• Ανάπτυξη και λειτουργία ευρωπαικού εκθετηρίου τέχνης έργων ασθενών σε συνεργασία με εθνικούς εταίρους (Δήμος Αθηναίων, Κέντρο Διαπολιτισμικής Ψυχιατρικής, Hellenic Duty Free) και ευρωπαίους εταίρους (Σουηδία, Αγγλία).
• Αναθέσεις έργων, μικρές εργολαβίες, οργάνωση εικαστικών εκθέσεων.

3. Υποστήριξη αυτοδιαχειριζόμενων δομών: 

• Εφαρμογή προγράμματος κατάρτισης σε ασθενείς  του Σωματείου ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές «Η Αναγέννηση» για την ανάπτυξη επιχειρηματικότητας προκειμένου να συμμετέχουν στην οργάνωση επαγγελματικού εργαστηρίου καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας. (Ο σύλλογος αριθμεί 350 μέλη που είναι εκπαιδευθέντες ασθενείς σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και υποστηρίζεται θεραπευτικά από τριμελή επιστημονική επιτροπή της ΕΜΑΕΕ).
• Από τον Αύγουστο του 2008 ο Σύλλογος είναι εγγεγραμμένο μέλος της ΕΣΑμεΑ. και συγκροτεί δίκτυο συλλόγων ασθενών σε εθνικό επίπεδο.
• Εθελοντική προσφορά των ασθενών της ΕΜΑΕΕ που είναι και μέλη του Σωματείου ενάντια στην προκατάληψη για τις ψυχικές διαταραχές «Η Αναγέννηση» οι οποίοι προσέφεραν συμβουλευτικά την εμπειρία τους επί ένα έτος για τη δημιουργία του Συλλόγου «Αλκυονίδες» του Δημόσιου Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής και του Σωματείου Ασθενών στην Κύπρο μετά από πρόσκληση της Διεύθυνσης Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας της Κύπρου.
 
4. Εκπαιδευτικό έργο

• Εκπαίδευση στην ψυχιατρική αποκατάσταση και κλινική άσκηση σπουδαστών των τμημάτων Κοινωνικής εργασίας και Εργοθεραπείας των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Αθήνας.
• Εφαρμογή πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης εθελοντών στην ψυχική υγεία.
• Πρόγραμμα πρακτικής άσκησης σπουδαστών του τμήματος Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.
• Εφαρμογή προγραμμάτων εθελοντών για την ψυχική υγεία προκειμένου να αποκτήσουν εμπειρία για την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση.
• Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης εθελοντών για επαγγελματίες υγείας που θέλουν να προσφέρουν εθελοντικά υποστήριξη στους ασθενείς, σε εξωνοσοκομειακές δομές και στις πολιτιστικές εκδηλώσεις.
• Οργάνωση και εφαρμογή 2ετούς Μετεκπαιδευτικού Σεμιναρίου στην «Ψυχοκοινωνική Αποκατάσταση» για επαγγελματίες υγείας από όλη την Ελλάδα.

5. Ερευνητικό έργο

Η πλήρης και τακτή κλινική και λειτουργική αξιολόγηση των ασθενών-εκτίμηση  ψυχοπαθολογίας, ψυχομετρικές δοκιμασίες (εκτίμηση των γνωστικών λειτουργιών Cogtest), νευροψυχολογικές δοκιμασίες,  αξιολογήσεις εργασιακής και κοινωνικής λειτουργικότητας έχουν εξασφαλίσει την δυνατότητα δημιουργίας μιας ευρείας βάσης δεδομένων.
Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου της μονάδας δόθηκε βαρύτητα:
• Στην διεξαγωγή μελετών διερεύνησης παραγόντων που επιδρούν στην αποκαταστασιακή δυνατότητα σχιζοφρενών ασθενών .
• Στην κατασκευή Κλίμακας αξιολόγησης εργασιακών δυνατοτήτων και εργασιακής προσαρμογής (Κ.Ε.Ι.Ε.Π) και στον έλεγχο αξιοπιστίας, εγκυρότητας και στην πολυπαραγοντική ανάλυση.
• Στην κατασκευή ερωτηματολογίου αξιολόγησης του  αυτοστιγματισμού. Το  ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει 42 ερωτήσεις αποτελούμενες από 172 επιλογές κλειστών απαντήσεων η θεματολογία του οποίου σχετίζεται με τις στάσεις του ασθενούς απέναντι στην ψυχική νόσο και στις κοινωνικές αντιδράσεις στο πριν και στο μετά την νόσο διάστημα.
• Στην κατασκευή κλίμακας αξιολόγησης αυτοστιγματισμού (υπό στάθμιση)
• Στην πιλοτική μελέτη  αξιολόγησης του  αυτοστιγματισμού σε δείγμα σχιζοφρενών ασθενών και στην διερεύνηση συσχέτισης με κλινικές και δημογραφικές  μεταβλητές.

6. Άλλες δραστηριότητες

• Ενέργειες πληροφόρησης για την παροχή επιστημονικής γνώσης και την βελτίωση της κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στην ψυχική νόσο.(κατάρτιση προγραμμάτων και ενεργειών ευαισθητοποίησης, έκδοση περιοδικού εντύπου, εκθέσεις σε συνέδρια κ.α.)
• Παροχή τεχνογνωσίας για την οργάνωση και λειτουργία μονάδων επαγγελματικής αποκατάστασης ψυχιατρικά ασθενών στην Κύπρο
• Παροχή επιστημονικής πληροφόρησης σε ιατροκοινωνικές υπηρεσίες για την οργάνωση συλλόγων ασθενών σε δημόσια ψυχιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα και στην Κύπρο.
• Επιστημονική και λειτουργική διασύνδεση με δομές και προγράμματα του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ (Ξενώνες μακράς παραμονής, Ελληνικό Πρόγραμμα καταπολέμησης του στίγματος της σχιζοφρένειας, κέντρο Επαγγελματικής κατάρτισης, Κ.Π. Equal, Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής, Νοσοκομείο Ημέρας) και με άλλες δομές (Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση», Κοινωνική Επιχείρηση Kosmos-Horizon).

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η Επιστημονική Σύμβουλος της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Επαγγελματικής Επανένταξης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.  είναι η Επίκουρη Καθηγήτρια κα Μ.Β. Καρύδη

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Η Υπεύθυνη της Ειδικής Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης & Επαγγελματικής Επανένταξης του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. είναι η κα Κωνσταντίνα Μπέρδου, Μεταπτυχιακή Κοινωνική λειτουργός.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr