Εκδόσεις


Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών από Εφήβους Μαθητές:
Νεότερα στοιχεία από την Έρευνα ESPAD στην Ελλάδα
και σε άλλες 34 χώρες.


Κοκκέβη Α, Φωτίου Α, Κίτσος Γ.
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2009


Τρόπος Ζωής και Αντιλήψεις Εφήβων Μαθητών:
Νεότερα Στοιχεία απο τη Διεθνή Έρευνα του Παγκόσμιου
Οργανισμού Υγείας στην Ελλάδα και σε άλλες 40 χώρες.


Κοκκέβη Α, Φωτίου Α, Κίτσος Γ.
Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση, 2008


Εφηβεία: Συμπεριφορές και Ψυχοκοινωνική Υγεία.

Κοκκέβη Α, Κίτσος Γ, Φωτίου Α.
Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2008

Καπνός, Οινοπνευματώδη, Ναρκωτικά:
Η πορεία της χρήσης από τη δεκαετία του ’80 έως σήμερα


Κοκκέβη Α, Κίτσος Γ, Φωτίου Α.
Αθήνα: ΒΗΤΑ Ιατρικές Εκδόσεις, 2007

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr