Πανελλήνια έρευνα για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO)

Η Πανελλήνια έρευνα στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία (Έρευνα HBSC/WHO) έχει αναγνωριστεί διεθνώς ως μια έγκυρη πηγή πληροφοριών για τα θέματα της εφηβείας η οποία προσφέρει πολύτιμες κατευθύνσεις στον τομέα της πρόληψης σε επαγγελματίες, πολιτικούς, γονείς, ενώ βοηθά να κατανοηθούν καλύτερα οι αλλαγές στον τρόπο ζωής των νέων μέσα στο πλαίσιο του συνεχώς μεταβαλλόμενου κοινωνικοοικονομικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν.

Στόχοι της έρευνας

Η έρευνα μελετά τους σημαντικότερους τομείς της ζωής των εφήβων όπως την οικογένεια, το σχολείο, τις φιλικές σχέσεις, τις ασχολίες στον ελεύθερο χρόνο. Εξετάζει επίσης τις συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία όπως, τις συνήθειες διατροφής και σωματικής άσκησης, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τη βία στο σχολείο, τα ατυχήματα, την παχυσαρκία.

Μεθοδολογία

Στην έρευνα συμμετέχει αντιπροσωπευτικό δείγμα περίπου 4.500 μαθητών ηλικίας 11, 13 και 15 ετών. Η συλλογή των στοιχείων γίνεται με τη χρήση ανώνυμου, αυτοσυμπληρούμενου ερωτηματολογίου που χορηγείται μέσα στην τάξη, χωρίς την παρουσία εκπαιδευτικού. Η συμμετοχή των σχολείων και των μαθητών στην έρευνα είναι προαιρετική.

Αποτελέσματα Έρευνας 2014

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας HBSC 2014
θα αναρτώνται διαδοχικά
στον ιστότοπο του ΕΠΙΨΥ, από 20/02/2015:

Οι έφηβοι στην Ελλάδα και στις 42 χώρες του προγράμματος HBSC/WHO: ομοιότητες και διαφορές
15/03/2016

Φιλικές σχέσεις και δραστηριότητες των εφήβων
04/03/2016

Διατροφή, φυσική δραστηριότητα και σωματικό βάρος των εφήβων
08/05/2015

Εξαρτητικές συμπεριφορές στην εφηβεία Μέρος Β. Άλλες εξαρτήσεις
03/04/2015

Εξαρτητικές συμπεριφορές στην εφηβεία: Μέρος Α. Χρήση ουσιών
19/03/2015

Οι έφηβοι στο σχολικό περιβάλλον
05/03/2015

Οι έφηβοι και η οικογένειά τους
20/02/2015

 

Αποτελέσματα Έρευνας 2010

 

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της έρευνας HBSC 2010
θα αναρτώνται διαδοχικά ανά εβδομάδα
στον ιστότοπο του ΕΠΙΨΥ, από 01/11/2011, με την ακόλουθη θεματική σειρά :

Εξαρτησιογόνες ουσίες στην εφηβεία
01/11/2011

Η οικογένεια των εφήβων
08/11/2011

Διατροφή, φυσική δραστηριότητα
και σωματικό βάρος στους εφήβους

14/11/2011

Η ψυχοκοινωνική υγεία των εφήβων
21/11/2011

Οι έφηβοι και το σχολείο
01/12/2011

Ο ελεύθερος χρόνος των εφήβων
09/12/2011

Φιλικές σχέσεις και επικοινωνία
στους εφήβους

21/12/2011

Χρήση Η/Υ και ίντερνετ από
τους εφήβους

09/01/2012

Έφηβοι και βία
19/01/2012

Η παχυσαρκία στους εφήβους
14/02/2012

Οι έφηβοι στην Ελλάδα σε σύγκριση με τους συνομηλίκους τους στις χώρες της έρευνας HBSC
02/05/2012


 

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr