Έρευνες στο πλαίσιο του Προγράμματος «IREFREA»


Οι έρευνες που ακολουθούν πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο ευρύτερων ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων με συντονιστή το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής έρευνας για τους παράγοντες κινδύνων στο παιδί και στον έφηβο (IREFREA). Πρόκειται για έρευνες μικρής εμβέλειας οι οποίες υλοποιούνται στο περιβάλλον της νυχτερινής διασκέδασης σε μεγάλα αστικά κέντρα περίπου 10 ευρωπαϊκών χωρών, με βασικό σκοπό την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και εξειδικευμένων παρεμβάσεων (πρωτογενούς και δευτερογενούς) πρόληψης στο περιβάλλον διασκέδασης των νέων. Στην Ελλάδα οι έρευνες αυτές πραγματοποιούνται από το 1998 από το ΕΠΙΨΥ.

Τουρισμός, βία και διασκέδαση 
Νυχτερινή διασκέδαση των νέων και πρόληψη συμπεριφορών κινδύνου 
Ο ρόλος των επαγγελματιών νυχτερινών κέντρων στη διασκέδαση των νέων  
Εναλλακτικά πρότυπα διασκέδασης: προληπτικές δράσεις και στρατηγικές ψυχαγωγίας των νέων  
Χρήση ουσιών από τους νέους στο πλαίσιο της νυχτερινής διασκέδασης

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr