Ψυχοκοινωνικές έρευνες

Στον τομέα των ψυχοκοινωνικών ερευνών μέσα στην τελευταία δεκαετία εντάσσεται μια σειρά (συνολικά 6) ευρωπαϊκών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με α) το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για τους παράγοντες κινδύνου στο παιδί και τον έφηβο (ΙREFREA), καθώς και β) τα ευρωπαϊκό πρόγραμμα TREAT 2000. Τα προγράμματα αυτά υλοποιούνται με την οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το IREFREA, έχουν χαρακτήρα ποσοτικό και ποιοτικό. Έχουν συμβάλλει στην κατανόηση του τρόπου ζωής και των συμπεριφορών των νέων που συνδέονται με τη χρήση ουσιών, τη νυχτερινή τους διασκέδασή, τις συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους και έχουν δώσει πολύτιμες πληροφορίες στον τομέα της πρόληψης. Η έρευνα TREAT 2000 έδωσε χρήσιμες πληροφορίες για την οργάνωση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας για τα εξαρτημένα άτομα καθώς και για το κατά πόσο αυτές καλύπτουν τις ανάγκες των ατόμων που εξυπηρετούν.

1. Έρευνες στο πλαίσιο του Προγράμματος IREFREA 
2. Έρευνα ΤREAT 2000 
 

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr