Έρευνα ΤREAT 2000

Η έρευνα αποτελεί την εθνική συμμετοχή της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα υπό τον συντονισμό του Πανεπιστημίου του Έσσεν τη Γερμανίας στο οποίο συμμετείχαν εκτός, από την Αθήνα, οι πόλεις Ζυρίχη, Λονδίνο, Πάντοβα, Στοκχόλμη και Έσσεν. Η έρευνα είχε τριετή διάρκεια (2000-2003).

Στόχος

Οι κύριοι στόχοι της έρευνας ήταν: α) η περιγραφή και παρακολούθηση του παρεχόμενου συστήματος φροντίδας σε χρήστες οπιούχων, β) η περιγραφή και η σύγκριση της πορείας που ακολουθεί ο χρήστης οπιούχων μέσα στο θεραπευτικό και υγειονομικό σύστημα της κάθε πόλης και γ) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας και η κατά προσέγγιση εκτίμηση του κόστους  και τους αποτελέσματος των θεραπευτικών συστημάτων.

Μέθοδος

Το δείγμα της έρευνας στην Αθήνα συνιστούν α) 100 χρήστες οπιούχων (νέοι πελάτες θεραπευτικών κέντρων κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2001 και β) επαγγελματίες θεραπευτικών κέντρων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Για τη συλλογή στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ημιδομημένη συνέντευξη για τους χρήστες και αυτοσυμπληρούμενα ερωτηματολόγια για τους επαγγελματίες.

Αποτελέσματα

Το κείμενο βρίσκεται υπό διαμόρφωση

Δημοσιεύσεις

• Reissner, V., Baune, B., Kokkevi, A., Schifano, F., Room, R., Palm, J., Stohler, R., Difuria, L., Rehm, J., Holscher, F., Schwarzer, C., Scherbaum, N. Burnout, coping and job satisfaction in service staff treating opioid addicts – from Athens to Zurich. Stress & Health Journal 2009
Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr