Τομέας Επιδημιολογικών & Ψυχοκοινωνικών Ερευνών


Ταυτότητα

Ο Τομέας επιδημιολογικών & ψυχοκοινωνικών ερευνών λειτουργεί από την ίδρυση του ΕΠΙΨΥ το 1993. Διεξάγει πανελλήνιες έρευνες σε ενήλικες και εφήβους για θέματα που αφορούν τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την ψυχοκοινωνική υγεία συνεχίζοντας τις έρευνες που ξεκίνησε το 1984 η Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Διεξάγει επίσης νέα ερευνητικά προγράμματα σε συνεργασία με ερευνητικά κέντρα της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Επιτελεί ταυτόχρονα σημαντικό εκπαιδευτικό έργο για την ανάπτυξη τεχνογνωσίας και δεξιοτήτων σε νέους επιστήμονες ανθρωπιστικών και κοινωνικών ερευνών μέσω της συμμετοχής τους στα ερευνητικά προγράμματα.

Στόχοι

Ο Τομέας επιδημιολογικών & ψυχοκοινωνικών ερευνών έχει ως κύριο στόχο την αποτύπωση της κατάστασης της ψυχοκοινωνικής υγείας του πληθυσμού και των συμπεριφορών υψηλού κινδύνου καθώς και των αντιλήψεων και στάσεων γύρω από θέματα που συνδέονται γενικότερα με τη δημόσια υγεία. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από τις έρευνες βοηθούν στη διαμόρφωση πολιτικών για την πρόληψη και την προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των νέων μέσω σχολικών προγραμμάτων, προγραμμάτων για την οικογένεια, για τους επαγγελματίες υγείας, για τους εκπαιδευτικούς. Συνεισφέρουν επίσης στην παρακολούθηση συμπεριφορών που συνδέονται με την υγεία στο γενικό πληθυσμό και στην ανάπτυξη κατάλληλων πολιτικών για τη βελτίωση της δημόσιας υγείας. Η επανάληψη των ερευνών ανά τακτά χρονικά διαστήματα επιτρέπει την αξιολόγηση των πολιτικών πρόληψης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο και την κατάλληλη προσαρμογή τους.

Υπεύθυνη Τομέα

Άννα Κοκκέβη, Καθηγήτρια ΕΚΠΑ
Τ. +30.210.65.36.902,
Φ. +30.210.65.37.273
E. akokkevi@med.uoa.gr

Νέα

'Ερευνα ESPAD 2015 Δημοσιοποιήθηκαν τα αποτελέσματα της Έρευνας ESPAD 2015. Για τα Κύρια Ευρήματα και την Έκθεση πατήστε εδώ.

Έρευνα HBSC 2014
Δημοσιοποιούνται από το Φεβρουάριο του 2015 τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας έρευνας στους μαθητές εφηβικής ηλικίας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία στο πλαίσιο της διεθνούς έρευνας HBSC/WHO
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr