Γ.1 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

• Ζαχαράκης Κ, Μαδιανός Μ, Παπαδημητρίου Γ, Στεφανής Κ, (2003). Επιδημιολογία της αυτοκτονίας στην Ελλάδα 1980-1997. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 20(2):191-199.

• Γιώτης Λ. (2004). Ανασκόπηση της σύγχρονης έρευνας στο πεδίο της Δραματοθεραπείας. Τετράδια Ψυχιατρικής 86:118-130.

• Καρύδη Μ. Β., Τζεδάκη Μ., Παπακωνσταντίνου Κ., Στεφανής Ν., Στεφανής Κ.Ν. (2004). Μελέτη Αξιολόγησης Αυτοστιγματισμού σε Ψυχωσικούς Ασθενείς. Τετράδια Ψυχιατρικής, 87: 25-45.

• Μουσσάς Γ.Ι, Ξιξή Φ, Μπότσης Α, Λύκουρας Ε, (2004). Μελέτη δύο τύπων Αλκοολισμού Ι & ΙΙ σε δείγμα νοσηλευομένων ασθενών. Hellenic Psychiatry 2(1): 33-38.

• Οικονόμου Μ, (2004). Εθελοντισμός στο χώρο της κοινωνικής πρόνοιας: Ιστορία και σύγχρονες προκλήσεις. Τετράδια Ψυχιατρικής, 85: 130-137.

• Γιώτης Λ. (2005). Ο ρόλος του καλλιτέχνη-δημιουργού στην αναπαράσταση της ψυχικής ασθένειας και του κοινωνικού στίγματος που τη συνοδεύει. Τετράδια Ψυχιατρικής, 89:60-63 .

• Καρύδη Μ. Β., Τζεδάκη Μ., Παπακωνσταντίνου Κ., Βασιλοπούλου Δ., (2005). Aυτοδιαχειριζόμενες δομές: Ο ρόλος των θεραπευτών. Τετράδια Ψυχιατρικής, 89: 51-59.

• Δημητριάδου Ε, Σταλίκας Α, Οικονόμου Μ, (2006). Η μέθοδος της Συναινετικής Ποιοτικής Ανάλυσης (ΣΠΑ): Παρουσίαση και χρήση για τη μελέτη ποιοτικών δεδομένων από προϋπάρχον έντυπο υλικό. Ψυχολογία, 13, 3: 86-94.

• Καρύδη Μ. Β., Τζεδάκη Μ., Βασιλοπούλου Δ., Ραμπαβίλας Α. (2006). Πιλοτικό πρόγραμμα εκπαίδευσης εθελοντών στην ψυχική υγεία. Τετράδια Ψυχιατρικής , 95: 63-73.

• Μερτίκα Α, Οικονόμου Μ, Σταλίκας Α, Γραμανδάνη Χ,( 2006). Αφιέρωμα: Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και της σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρημάτων, Ψυχολογία, 13,3, ΙΧ-ΧΙΙΙ.

• Μπεργιαννάκη Ι.(2006). Ψυχοκοινωνικοί & βιολογικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας (α΄μέρος). Περί Διατροφής, 4: 4-5.

• Οικονόμου Μ, Σταλίκας Α,(2006). Στίγμα, ψυχική ασθένεια & κοινωνία : Πρόκληση για αλλαγή. Νο 3.

• Οικονόμου Μ, Γραμανδάνη Χ, Λουκή Ε, Γιώτης Λ, Στεφανής Κ, (2006). Στίγμα και ψυχική διαταραχή: Ο δρόμος προς τον αποστιγματισμό. Ψυχολογία 13, Νο 3: 28-43.

• Οικονόμου Μ, Γραμανδάνη Χ, Λουκή Ε, Σεργιάννη Χ, Σταλίκας Α, (2006). Εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές γυμνασίου για την καταπολέμηση του ψυχιατρικού στίγματος. Ψυχολογία 13, Νο 3: 44-58.

• Οικονόμου Μ, Χαρίτση Μ, Δημητριάδου Ε, (2006). ΜΜΕ και ψυχική ασθένεια: Απεικονίσεις της σχιζοφρένειας στον ελληνικό τύπο. Ψυχολογία, 13,3:59-85.

• Μπεργιαννάκη Ι. (2007). Ψυχοκοινωνικοί & βιολογικοί συντελεστές στην ανάπτυξη της παχυσαρκίας (β΄μέρος). Περί Διατροφής, 5: 4-5.

• Οικονόμου Μ, Χαρίτση Μ, Κολοστούμπης Δ, Γιώτης Λ, (2007). Η περίπτωση της σχιζοφρένειας στα ΜΜΕ: Ψυχιατρικός όρος ή μεταφορά; Τετράδια Ψυχιατρικής, 98:17-20.

• Οικονόμου Μ, Λουκή Ε, Χαρίτση Μ Γραμανδάνη Χ, (2007). Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτές της κοινωνικής εικόνας της ψυχικής ασθένειας. Τετράδια Ψυχιατρικής, 98: 9-16.

• Καρύδη Μ.Β, Στεφανής Ν, Σκαλτσή Π, Τσινιά Ν, Χρηστίδου Χ, Καραμούζη Γ, Ραμπαβίλας Α, Στεφανής Κ, (2008). Κλίμακα εργασιακών ικανοτήτων και εργασιακής προσαρμογής. Τετράδια Ψυχιατρικής, 103: 123-135.

• Οικονόμου Μ, (2008). Ψυχική ασθένεια και κοινωνικό στίγμα: Διαχρονικές και σύγχρονες προκλήσεις. Τετράδια Ψυχιατρικής, 102: 19-26.

• Οικονόμου Μ, Λουκή Ε, Χαρίτση Μ, Mπρισκόλας Γ, Μπάφη Ι, Στεφανής Κ, (2008). Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας: Το παράδειγμα της Τηλεφωνικής Γραμμής του ΕΠΙΨΥ. Τετράδια Ψυχιατρικής , 103: 56-65.

• Σιάμου Ι, Σπυροπούλου Μ, Κοκκέβη Α, (2008). Η μέθη στους Αθηναίους θαμώνες νυχτερινών κέντρων διασκέδασης και η σχέση της με άλλες συμπεριφορές κινδύνου. Ιατρική, 94,2: 155-166.

• Τερζίδου Μ., Σιάμου Ι., (2009). Επιδημιολογικά στοιχεία για τη χρήση και κατάχρηση των οινοπνευματωδών στην Ελλάδα. Εγκέφαλος, 46 2: 57-63

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr