ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α1.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ SCI ME ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

Α.1α.

 

Πλήρη Συνεργατικά Άρθρα

Α.1β.

 

Πολυκεντρικές Μελέτες

Α.1γ.

 

Γράμματα στον Εκδότη

 

 

 

Α2.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

 

 

 

Α3.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

 

 

 

Α4.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

 

 

 

Α.5.

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

 

 

 

Α.6.

 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΙΒΛΙΩΝ

 

 

 

Α.7.

 

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ

 

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr