Α. Το Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία

Το 1973 ανετέθη στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο το Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις Ψυχοτρόπους ουσίες υπό την διεύθυνση του Καθηγητού Κ. Ν. Στεφανή. Το 1989 το Κέντρο μετονομάστηκε σε Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία και εξακολούθησε να τελεί υπό την ίδια διεύθυνση.

Το ΕΠΙΨΥ επελέγη ως Συνεργαζόμενο Κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για την Έρευνα και την Εκπαίδευση στην Ψυχική Υγεία (www.who.int/whocc) το 1996 και εξακολουθεί να είναι μέχρι σήμερα (η πιο πρόσφατη ανανέωση ισχύει μέχρι το 2013).

Οι τομείς δραστηριοποίησης του ΕΠΙΨΥ ως Συνεργαζόμενου Κέντρου του ΠΟΥ είναι:
1. Έρευνα για την ανάπτυξη στρατηγικών παρέμβασης για την προώθηση της ενημέρωσης αναφορικά με τις επιπτώσεις στην υγεία των διαφόρων κοινωνικών δράσεων και αλλαγών
2. Έρευνα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών ψυχικής υγείας με έμφαση στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας
3. Συμμετοχή σε συνεργατικές ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΟΥ που αφορούν στη βιολογική πλευρά της διάγνωσης και στην ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών
4.  Συμμετοχή σε συνεργατικές δραστηριότητες του ΠΟΥ για την βελτίωση των θεραπευτικών μεθόδων και προσεγγίσεων στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών.

Β. Η Διεθνής Επιτροπή για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Κατάθλιψης

Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Κατάθλιψης είναι από το 1993 ο Διευθυντής του ΕΠΙΨΥ, Καθ. Κ.Ν. Στεφανής. Από το 1996 η Επιτροπή έχει την έδρα της στο ΕΠΙΨΥ.

Σύμφωνα με το Χάρτη της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Κατάθλιψης, σκοποί της Επιτροπής είναι:
1. Η προώθηση και διάχυση της πληροφόρησης και κατανόησης για τη διάγνωση και θεραπεία της κατάθλιψης και άλλων συναφών διαταραχών, τόσο στους επαγγελματίες υγείας όσο και στο ευρύτερο κοινό
2. Η παροχή συνεχιζόμενης εκπαίδευσης στους γενικούς γιατρούς
3. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ ψυχιάτρων και άλλων γιατρών με στόχο την ανάπτυξη ουσιαστικότερης συνεργασίας μεταξύ τους για την αντιμετώπιση της κατάθλιψης

Σημαντικό έργο της Διεθνούς Επιτροπής για την Πρόληψη και τη Θεραπεία της Κατάθλιψης, σε συνεργασία με την Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία είναι το εκπαιδευτικό πρόγραμμα WPA/PTD Educational Programme on Depressive Disorders, ένα ευρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο με τέσσερες θεματικές ενότητες: Overview and Fundamental Aspects, Depressive Disorders in Physical Illness, Depressive Disorders in Older Persons, General Introduction to Training Physicians in Mental Health Skills . Το πρόγραμμα διανεμήθηκε σε όλο τον κόσμο, και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας.

Το ΕΠΙΨΥ υπήρξε και έδρα του Ελληνικού Τμήματος του Διεθνούς Προγράμματος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας για το Στίγμα κατά της Σχιζοφρένειας. (Greek Division of the World Psychiatric Association (WPA) Global Program Against Stigma and Discrimination because of Schizophrenia)

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr