Μονάδα: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ

Πότε – Πώς δημιουργήθηκε – Ποιο είναι το αντικείμενό της (Παροχή Υπηρεσιών, Έρευνα, Εκπαίδευση κλπ) :

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ΑΜΕΑ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), πιστοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)  τον Ιούνιο του 2002 (αριθ. πιστοποίησης 13562).

To ΕΚΚΕΕ – ΕΠΙΨΥ παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και προώθησης στην απασχόληση σε ανέργους που ανήκουν σε ευπαθής κοινωνικά ομάδες ή άτομα με αναπηρίες τα οποία για   αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Από την ίδρυσή του έως σήμερα το ΕΚΚΕΕ έχει υλοποιήσει εννέα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», ¶ξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 3 : «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Τα γνωστικά αντικείμενα την παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων ήταν :

• Εκπαίδευση στην Κηποτεχνία και στην Ανθοκομία σε άτομα με ψυχικές διαταραχές απότοκες οργανικής νόσου ή δυσλειτουργίας και σε άτομα με οριακή νοημοσύνη και συνοδές ψυχικές διαταραχές 
• Εκπαίδευση στην Βιολογική Γεωργία – Μελισσοκομία σε άτομα με οριακή νοημοσύνη και συνοδές ψυχικές διαταραχές 
• Εκπαίδευση στις Νέες Καλλιέργειες και στις Σύγχρονες Βιολογικές Καλλιέργειες σε άτομα με οριακή νοημοσύνη και συνοδές ψυχικές διαταραχές και σε άτομα με ψυχωσικού τύπου διαταραχές 
• Εκπαίδευση στην Ανακύκλωση Γυαλιού – Χαρτιού – Αλουμινίου σε άτομα με οριακή νοημοσύνη και συνοδές ψυχικές διαταραχές και σε άτομα με ψυχωσικού τύπου διαταραχές 
• Εκπαίδευση σε Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου με χρήση Η/Υ σε άτομα με οριακή νοημοσύνη και συνοδές ψυχικές διαταραχές και σε άτομα με ψυχωσικού τύπου διαταραχές

Η κτιριακή υποδομή του Εξειδικευμένου Κέντρου περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα πληροφορικής, τρεις αίθουσες Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, γραφείο εκπαιδευτών και διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, διαθέτει για χρήση την βιβλιοθήκη, το αμφιθέατρο και τα κυλικεία του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Όλοι οι χώροι είναι εύκολα προσπελάσιμοι από Α.Μ.Ε.Α.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Κέντρου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των σύγχρονων μεθόδων εκπαίδευσης (video multimedia, μηχανήματα προβολής διαφανειών, ακουστικά για ταυτόχρονη διερμηνεία στο αμφιθέατρο, τηλεόραση κλπ).

Στόχος της Μονάδας:
Βασικός στόχος της Μονάδας είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος εκπαίδευσης - προσαρμοσμένου στα χαρακτηριστικά των ομάδων στόχου (προκατάρτιση, κατάρτιση, προώθηση στην εργασία, συνοδευτικές  υποστηρικτικές  υπηρεσίες) - το οποίο θα δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ουσιαστική συμμετοχή των ωφελουμένων στην αγορά εργασίας.

Δημοσιεύσεις (εκδόσεις) :

Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση»(2008) , «Η Δική Μας Φωνή», τεύχος  4,  έκδοση ΕΠΙΨΥ,  Αθήνα.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr