Μονάδα: ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Πότε – Πώς δημιουργήθηκε – Ποιο είναι το αντικείμενό της (Παροχή Υπηρεσιών, Έρευνα, Εκπαίδευση κλπ) :
To Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Κ.Ε.Κ.) που λειτουργεί στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.) πιστοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Aπασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί πιστοποίησης δομών κατάρτισης) ως Κέντρο Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης τον Ιούλιο του 2001 (αριθ. πιστοποίησης   12131187).
Το Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. προσανατολίζεται στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων της Υγείας – Πρόνοιας, της Παιδαγωγικής, της Οικονομίας – Διοίκησης και της Παροχής Υπηρεσιών αναλαμβάνοντας το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης που απευθύνονται σε εργαζόμενους και άνεργους επαγγελματίες των προαναφερθέντων τομέων παραγωγής.
Από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα το Κ.Ε.Κ Ε.Π.Ι.Ψ.Υ έχει υλοποιήσει έναν μεγάλο αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του : Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.3 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2002 – 2004/ Α ’ Κύκλος (Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) , «Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 4.2. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της Πρόνοιας» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 2.4 «Κατάρτιση  προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης ψυχικά ασθενών» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 1.4 «Ανάπτυξη δημόσιας υγείας» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.3 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2006 – 2008 / Γ’ Κύκλος (Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).
Η κτιριακή υποδομή του Κ.Ε.Κ. περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα  πληροφορικής, αίθουσες ΣΥΥ, γραφείο εκπαιδευτών και διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, διαθέτει για χρήση την βιβλιοθήκη, το αμφιθέατρο και τα κυλικεία του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Όλοι οι χώροι είναι εύκολα προσπελάσιμοι σε Α.Μ.Ε.Α.
Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Κέντρου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των συγχρόνων μεθόδων εκπαίδευσης (video-multimedia, μηχανήματα προβολής διαφανειών, ακουστικά για ταυτόχρονη μετάφραση στο αμφιθέατρο, τηλεόραση κλπ).

Στόχος της Μονάδας:
Στόχος του Κ.Ε.Κ. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. είναι η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων ώστε μετά το πέρας της κατάρτισης να διασφαλίζεται η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στους αντιστοίχους τομείς απασχόλησης.

Υπεύθυνος /η  Μονάδας:
Eλένη Καββαδία - Διευθύντρια ΚΕΚ
 
Δημοσιεύσεις (εκδόσεις) :
1. Mετάφραση στην ελληνική γλώσσα του εγχειριδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας "Ψυχική Υγεία και Εργασία: Επιπτώσεις, προβλήματα και καλές πρακτικές", έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2007 (ISBN:978-960-8484-15-3)

2. «Στοιχεία Ψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Επαγγελματική Αποκατάσταση Ψυχωσικών Ασθενών» (Μ. Β. Καρύδη), έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2007 (ISBN: 978- 960-8484-14-6)

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr