“ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ”

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας

1ο έτος 4ωρα εβδομαδιαία θεωρητικά μαθήματα και συναντήσεις  εργασίας σε ομάδες (workshops) κάθε Τετάρτη, ώρα 16:00 – 20:00
Βασικές αρχές, κλινικές εφαρμογές, ερευνητική μεθοδολογία
Βασικές έννοιες αιτιοπαθογένειας των ψυχικών διαταραχών, στοιχεία Κλινικής Ψυχιατρικής και ψυχοθεραπευτικών προσεγγίσεων, Κοινωνική Ψυχιατρική, Ψυχοκοινωνική και Επαγγελματική Αποκατάσταση, Νευροφυσιολογική βάση της Αποκατάστασης, Κοινωνικός στιγματισμός,  Αυτοβοήθεια και Αυτοδιαχείριση, θεραπευτικές παρεμβάσεις στην επαγγελματική αποκατάσταση, εισαγωγή στην ερευνητική μεθοδολογία, βιβλιογραφική ενημέρωση κλπ.
Στο τέλος του 1ου έτους θα διενεργηθεί εξεταστική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων προκειμένου να παρακολουθήσουν το 2ο έτος
2ο έτος Πρακτική άσκηση σε δομές ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης (ανάληψη και διαχείριση περιστατικών και ομάδων υπό εποπτεία)
Εκπαίδευση στην ερευνητική μεθοδολογία (βασικές έννοιες στατιστικής και ερευνητικής μεθοδολογίας, ψυχομετρία, ψυχομετρικά εργαλεία αξιολόγησης κλπ.)
Στο τέλος του 2ου έτους θα διενεργηθεί εξεταστική αξιολόγηση των εκπαιδευομένων, και θα εκπονηθούν βιβλιογραφικές μονογραφίες και ερευνητικές μελέτες προκειμένου να χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης του σεμιναρίου.

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μ.Β.Καρύδη, Επίκ.Καθηγ.Ψυχιατρικής,  Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Επαγγελματικής Προεργασίας Αιγινητείου Νοσοκομείου, Επιστημονικά Υπεύθυνη στην Ειδική  Μονάδα Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής

Eπιστημονική – Οργανωτική  Επιτροπή:

Μ.Β. Καρύδη, Επίκ.Καθηγ.Ψυχιατρικής,  Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
 
Μ. Μαδιανός, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών

Β. Μαυρέας, Καθηγητής Ψυχιατρικής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Δ. Πλουμπίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Ν.Στεφανής, Επίκ.Καθηγ.Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών
Ν. Σμυρνής, Λέκτορας Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών

Χ.Θελερίτης, Διδάκτωρ Ιατρικής Παν/μίου Αθηνών, Ψυχίατρος 
 
Μ. Τζεδάκη, Κοινωνική Λειτουργός  Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
 
Π. Σκαλτσή, Εργοθεραπεύτρια, Α’ Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών,
 
Δ.Βασιλοπούλου, Κοινωνική Λειτουργός της Ειδικής Μονάδας Αποκατάστασης και Επαγγελματικής Επανένταξης του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  -  ΟΔΗΓΙΕΣ -  ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ


Διαδικασία εγγραφής :

• Συμπληρώνεται η αίτηση από τον υποψήφιο (έντυπο αιτήσεως στο site ή από τη Γραμματεία)
• Υποβάλλεται η αίτηση στην Γραμματεία με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (βιογραφικό σημείωμα και θεωρημένα αντίγραφα των πτυχίων)
• Καλείται ο ενδιαφερόμενος σε συνέντευξη (κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας)
• Αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής και επιλογή των εκπαιδευομένων
• Εγγραφή στο σεμινάριο (με καταβολή ποσού 600 €)

Υποβολή αιτήσεων :  έως  30 Σεπτεμβρίου  στη Γραμματεία του ΕΠΙΨΥ

Πληροφορίες  :  www. epipsi.gr 
                          τηλ.   210 61 70 915  
                          fax    210 61 70 917, κα. Μπέρδου  
                          e-mail :   secretar@epipsi.gr

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr