ΕΝΑΡΞΗ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας

Δείτε την Ανακοίνωση Σεμιναρίου Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας 2018-2019 εδώ

Δείτε την Αίτηση Σεμιναρίου Ψυχοεκπαίδευση και Συμπεριφορική Θεραπεία Οικογένειας εδώ