Εργαστήριο Νευροβιολογίας - Ιστοχημείας στο ΕΠΙΨΥ

Το Εργαστήριο Νευροβιολογίας- Ιστοχημείας στο ΕΠΙΨΥ λειτουργεί σταδιακά από το 1998. Δημιουργήθηκε μετά από πρόταση του ιδρυτού του ΕΠΙΨΥ -καθηγητή τότε της Ψυχιατρικής Κλινικής  Κ. Στεφανή-  με εργαστηριακό εξοπλισμό που προσέφερε το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Λειτουργεί μέχρι σήμερα αποκλειστικά με βάση την εθελοντική εργασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής. Στόχοι του εργαστηρίου είναι:
1) Η εκπαίδευση σε προπτυχιακό επίπεδο Ιατρών και άλλων επιστημόνων Υγείας καθώς και Νευροεπιστημόνων (Βιολόγων, Χημικών, Φαρμακοποιών κ.τ.λ) σε θέματα πού αφορούν τις νεώτερες εξελίξεις στη Βιολογία της Συμπεριφοράς και τη σημασία που αυτές έχουν  τόσο για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των ψυχικών νόσων όσο και για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων . Προς τούτο συμμετέχει από το 2005 στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ιατρικής «Μοριακή Ιατρική» (κατεύθυνση Νευροβιολογία)
2) Η Έρευνα του Εγκεφάλου με μεθόδους Χημικής και Μοριακής Νευροανατομίας. Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον μας εστιάζει στην  ιστοχημική διερεύνηση του Ανθρωπίνου Εγκεφάλου στην Υγεία και την Νόσο σε συνεργασία με το Netherlands Institute for Neurosciences και το Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Υπεύθυνη: Μαρία Θ. Παναγιωτακοιπούλου, Νευροβιολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη:
1) Παράγοντες ρύθμισης της υδροξυλάσης της τυροσίνης στους νευροεκκριτικούς πυρήνες του ανθρώπινου υποθαλάμου-επίδραση της φαρμακοθεραπείας με κορτικοστεροειδή ( Επιχορήγηση από το Πρόγραμμα «Καποδίστριας» του Πανεπιστημίου Αθηνών.
2) Ιστοχημική διερεύνηση ντοπαμίνης και νευροπεπτιδίων στον υποθάλαμο βρεφών που κατέληξαν με περιγεννητική υποξία
3) Συγκριτική διερεύνηση των αλλοιώσεων που προκαλεί η περιγεννητική υποξία στα κατεχολαμινικά συστήματα του στελέχους του ανθρωπίνου εγκεφάλου
4) Πειραματικά πρότυπα stress : Μελέτη της ντοπαμίνης και των νευροπεπτιδίων στον υποθάλαμο πειραματοζώων (Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Φαρμακολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

1.  Malidelis, Y.I., Poulimenos, L.E., Poyatzi, A.  and Panayotacopoulou, M.T. (2000) Immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase in the supraoptic nucleus of the rabbit hypothalamus after sustained hypotension, Eur. J. Neurosci. 12 (suppl.11): 137.

2. Panayotacopoulou, M.T., Malidelis, Y.I., Fliers, E., Bouras,C.,Ravid, R. and Swaab,D.F.(2002) Increased expression of tyrosine hydroxylase immunoreactivity in neurons of the paraventricular and supraoptic nucleus in illnesses leading to prolonged osmotic or nonosmotic stimulation of vasopressin release. Neuroendocrinology 76: 254-266.

3. Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D.P., Unmehopa, U.A, van Ηeerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab D.F. (2003) Vasopressin neurons of the supraoptic nucleus are not activated in Schizophrenia: histochemical and in situ hybridization morphometrical study, Ann. Gen.Psychiatry 2 (Suppl 1): S66.

4. Panayotacopoulou, M.T., Malidelis, Y.I., van Heerikhuize, J.J., Unmehopa, U.A., Swaab. D.F.(2005) Individual differences in the expression of tyrosine hydroxylase mRNA in neurosecretory neurons of the human paraventricular and supraoptic nucleus: positive corellation with vasopressin mRNA , Neuroendocrino¬logy 81: 329-338.

5. Malidelis, Y.I., Panayotacopoulou, M.T., van Heerikhuize, J.J., Unmehopa, U.A, Kontostavlaki, D.P. and Swaab, D.F. (2005) No difference in the activity of vasopressin neurons of the dorsolateral supraoptic nucleus in Schizophrenia. Neuroendocrinology, 82:63-69.

6. Kontostavlaki, D.P., Panayotacopoulou, M.T., Sluis, J., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E. and Swaab, D.F. (2006) Co-expression of tyrosine hydroxylase and GTP cyclohydrolase I in arginine vasopressin-synthesizing neurons of the human supraoptic nucleus demonstrated by laser microdissection and real-time PCR. Neuroendocrinology, 86:386-395

7. Ganou, V., Konstantinidou, A., Kontostavlaki, D., Patsousis, E. and Panayotacopoulou, M. (2006) Immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase in neurosecretory neurons of the human neonate: the effect of perinatal hypoxia. Hormones, 5 (suppl 1):42

8. Panayotacopoulou, M , Hormonal, genetic and activity-related influences in the development of hypothalamic neurons, Proceedings of the 2nd Dual Congress on “Psychiatry and the Neurosiences” of the International Neuropsychiatric Association , Athens, December 2006, pp.24

9. Kontostavlaki, D.P., Malidelis, Y.I., Poulimenos, L., Poyiatzi, A., and Panayotacopoulou, M.T. Not only hypotension but also anesthesia activates neurosecretory neurons in the rabbit hypothalamus, Proceedings of the 7th World Congress on Neurohypophysial Hormones, Advances in Vasopressin and Oxytocin -from genes to behavior and disease, Regensburg, September 2007, pp.102

10. Pagida, M., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Kontostavlaki, D., Patsouris, E.and Panayotacopoulou, M., Dramatic reduction of tyrosine hydroxylase immunoreactivity in mecencephalic dopaminergic neurons of autopsied human neonates that died with perinatal hypoxia, Proceedings of the 6th Forum of the European Neuroscience Association, Geneva 2008, pp.334

11. Ganou V, Pagida M, Konstantinidou A, Malidelis Y, Kontostavlaki D, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2010). Ingreased expression of tyrosine hydroxylase in the supraoptic nucleus of the human neonate under hypoxic conditions: A potential neuropathological marker for prolonged perinatalhypoxia. Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 69: 1.008-1.016.
(I.F.: 4.345)

12. Pagida M, Konstantinidou A, Tsekoura E, Mangoura D, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2013). Vulnerability of mesencephalic dopaminergic neurons of the neonate to prolonged perinatal hypoxia : An immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase expression in autopsy material. Journal Neuropathol. Eχp. Neurol., 72: 337-350.
(I.F.: 4.345)

13. Pagida ΜΑ, Konstantinidou Α, Tsekoura Ε, Patsouris Ε, Panayotacopoulou Μ, (2013). Immunohistochemical demonstration of urocortin 1 in Edinger–Westphal nucleus of the human neonate: Colocalization with tyrosine hydroxylase under acute perinatal hypoxia. Neuroscience Letters, 554:47-52.
(I.F.: 2.026)

14. Pagida MA, Konstantinidou AE, Malidelis YI, Ganou V, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou MT, (2013). The human neurosecretory neurones under perinatal hypoxia: a quantitative immunohistochemical study of the supraoptic nucleus in autopsy material.
Journal of Neuroendocrinology 25: 1255-1263.
(I.F. : 3.331)

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr