ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ


Εισαγωγή

Το εργαστήριο Ψυχιατρικής Γενετικής εδράζεται στο δεύτερο όροφο του ΕΠΙΨΥ. Οργανώνει και διεκπεραιώνει μελέτες πληθυσμιακής γενετικής συσχέτισης από το 1999 με σκοπό την αποσαφήνιση του γενετικού υπόβαθρου των μειζόνων Ψυχιατρικών Διαταραχών στον Ελληνικό πληθυσμό.

Ερευνητικοί σκοποί

Το εργαστήριο Ψυχιατρικής Γενετικής εκπονεί:

Α) Μελέτες γενετικής συσχέτισης στη Σχιζοφρένεια και στις Συναισθηματικές Διαταραχές
Β) Μελέτες γενετικής συσχέτισης ενδοφαινότυπων των Ψυχιατρικών Διαταραχών όπως είναι η λειτουργία της μνήμης και οιοφθαλμοκινητικές ικανοτήτες.
Γ) Μελέτες γενετικής συσχέτισης του ευρύτερου Ψυχωσικού φάσματος όπως της σχιζοτυπίας και των ψυχωσικών συμπτωμάτων που ανιχνεύονται στον γενικό πληθυσμό
Δ) Μελέτες αλληλεπίδρασης γενετικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων κινδύνου για την εκδήλωση μείζονος ψυχοπαθολογίας.

Ερευνητικά Προγράμματα

-

Προγράμματος χρηματοδότησης της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας ΕΠΕΤ ΙΙ με τίτλο: “Προοπτική μελέτη στο γενικό πληθυσμό για την ανάδειξη προδιαθεσικών παραγόντων για τη σχιζοφρένεια και τις συναφείς ψυχώσεις με συνδυασμένη διερεύνηση ειδικών γνωσιακών λειτουργιών, μεταβλητών της προσωπικότητας και μοριακών-γενετικών δεικτών” (πρόγραμμα ASPIS). Το πρόγραμμα ετέθη σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 1998. Η ερευνητική ομάδα έχει πλέον ολοκληρώσει τη συλλογή πολλαπλών επιδημιολογικών δεδομένων από δείγμα άνω των 2100 ατόμων. Η μέχρι τώρα ανάλυση των δεδομένων από το έργο αυτό έχει οδηγήσει στην δημοσίευση πολλών άρθρων σε διεθνή περιοδικά.

-
    RO1 MH085018-01A2 from the National Institute of Mental Health (NIMH)-USA. Title: Identification of genetic determinants of Schizophrenia related Phenotypes. PI’s: Associate Prof.  Dimitris Avramopoulos, subcontract with University Mental Health Research Institute. PI: Nicholas C. Stefanis. Duration: 04/23/2010 - 03/31/2014. Year 1 directcosts $422,555. Πρόκειται για πρόγραμμα εν εξελίξει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Γενετικής του Παν/μείου John Hopkins (Prof. D. Avramopoulos). Αναζήτηση γονιδιακών τόπων που συσχετίζονται με δυσλειτουργία  μνημονικών ικανοτήτων, οφθαλμικών κινήσεων  και ψυχωσικών εμπειριών στον Ελληνικό πληθυσμό. Πραγματοποιήθηκε η  σάρωση του γονιδιώματος με την τεχνική Affymetrix Genome-Wide Human SNP Array 6.0

-
    « Ερευνητικό Πρόγραμμα Ψυχικής Υγείας Γυναικών Ορεινού όγκου Νομού Ξάνθης» στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INTERREG III.  Πρόκειται για διασυνοριακό κοινοτικό πρόγραμμα που αποσκοπεί στην καταγραφή της Ψυχικής Υγείας των γυναικών της διασυνοριακής περιοχής του Νομού Ξάνθης. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 250.000€ υλοποιείται από την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ξάνθης, το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης και την Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ) σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή Φιλιππούπολης της Βουλγαρίας, Ως τον Απρίλιο του 2007 είχαν εξεταστεί πάνω από 400 γυναίκες με την χρήση ειδικών ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων που εστιάζονται στην εκτίμηση Ψυχοπαθολογίας του γυναικείου αυτού πληθυσμού καθώς και στους κοινωνικούς, ψυχολογικούς και βιολογικούς παράγοντες κινδύνου που συμμετέχουν στην εκδήλωσή τους. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη.

-
Πενταετές Κοινοτικό Πρόγραμμα (2010-2015) Εuropean network of national schizophrenia networks studying Gene-Environment Interactions ( Έβδομο Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης – FP7-HEALTH-2009 - Proposal 241909 - 12.000.000 Euro). Πρόκειται για  εκτενέστατο  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα  18 Πανεπιστημιακών  Ιδρυμάτων ανά τη  Ευρώπη με σκοπό την ανάδειξη γενετικών, κλινικών και περιβαλλοντολογικών παραγόντων κινδύνου καθώς και των αλληλεπιδράσεων τους που ενέχονται στην  ανάπτυξη και εξέλιξη των Σχιζοφρενικών Ψυχώσεων.

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Το εργαστήριο Ψυχιατρικής Γενετικής έχει εκπονήσει πολλαπλές μελέτες και έχει αναπτύξει διεθνείς συνεργασίες. Παραθέτουμε εδώ τις κυριότερες:

Α) Συνεργασίες στον Ελληνικό χώρο

Α΄ και Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (καθ. X. Παπαγεωργίου και καθ. Α. Δουζένης)

Cognition and Action Group, Neurology Department, Medical School, Aeginition Hospital, National and Kapodistrian University of Athens (καθ. Ν. Σμυρνής και καθ. Ι. Ευδοκιμίδης)

Department of Hygiene and Epidemiology, University of Ioannina School of Medicine, Ioannina, Greece ( Prof. JP Ioannidis)

Β) Διεθνείς Συνεργασίες με Επιστημονικά Κέντρα του Εξωτερικού

Inst. of Genetic Medicine & Dept. of Psychiatry, Johns Hopkins University (Prof. D. Avramopoulos)

Genes, Cognition and Psychosis Program NIMH-USA ( Dr. D. Weinberger)

Department of Psychological Medicine & Neurology, Cardiff University School of Medicine (Prof. M. O Donovan)

Institute of Psychiatry, University of Bologna ( Prof. A. Serretti)

Department of Psychiatry and Neuropsychology, School of Mental Health and Neuroscience Maastricht University Medical Centre (Prof. J. van Os)

Υπεύθυνος Εργαστηρίου

Νίκος Κ. Στεφανής, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής / ερευνητής του ΕΠΙΨΥ.

Επαφή – Επικοινωνία

Τηλ.: 210 6170890-92,
email: nistefan@med.uoa.gr


Δημοσιεύσεις

A. ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Α1. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ SCI ME ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

Α.1α. Πλήρη Συνεργατικά ¶ρθρα

Papadimitriou G, Dikeos D, Karadima G, Avramopoulos D, Daskalopoulou E, Vassilopoulos D, Stefanis C. (1998). Association between the GABA-A receptor a5 subunit gene locus (GABRA5) and bipolar affective disorder. American Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics) 81: 73-80.

Dikeos D, Papadimitriou G, Avramopoulos D, Karadima G, Daskalopoulou E, Souery D, Mendlewicz J, Vassilopoulos D, Stefanis C, (1999). Association between the dopamine D3 receptor gene locus (DRD3) and unipolar affective disorder. Psychiatric Genetics 9: 189-195.

Papadimitriou G, Dikeos D, Stefanis C, (1999). Psychiatric genetic research in Greece. Psychiatric Genetics, 9: 115-121.

Gourtzelidis P, smyrnis N, Evdokimidis I, Balogh A, (2001). Systematic errors of planar arm movements provide evidence for space categorization effects and interaction of multiple frames of reference. Exp. Brain Res. 139 : 59-69.

Papadimitriou G, Dikeos D, Karadima G, Avramopoulos D, Daskalopoulou E, and Stefanis C,  (2001). GABA-A receptor beta3 and alpha 5 subunit gene cluster on chromosome 15q11-q13 and bipolar disorder: A genetic association study. American Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics), 105: 317-320.

Papadimitriou G, Dikeos D, Daskalopoulou E, Karadima G,  Avramopoulos D, Contis C, Stefanis C, (2001). Association between GABA-A receptor alpha 5 subunit gene locus and schizophrenia of a later age of onset. Neuropsychobiology, 43:141-144.

Smyrnis N, Linardatos D, Evdokimidis I, Constantinidis T, Stefanis C.N. (2001). An early transient 40Hz activity discriminates a following pro-saccade from a no-move and anti-saccade choice. Exp Brain Res, 139,3 : 287-296.

Avramopoulos D, Stefanis N.C, Hantoumi I, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C.N. (2002). Higher scores of self reported schizotypy in healthy young males carrying the COMT high activity allele. Molecular Psychiatry, 7: 706-711.

Daskalopoulou E, Dikeos D, Papadimitriou G,  Blairy S,  Souery D,   Mendlewicz J, and Stefanis C, (2002). Self-esteem, social adjustment and suicidality in affective disorders.   European Psychiatry, 17: 265-271.

Evdokimidis  I, Smyrnis N, Costantinidis T.S, Stefanis N. C, Avramopoulos D, Paximadis C, Theleritis C, Efstathiadis C,  Kastrinakis G., Stefanis C, (2002). The antisaccade task in a sample of 2,006 young men: Normal population characteristics. Exp Brain Res, 147: 45-52.

Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N.C, Costantinidis T.S, Avramopoulos D, Theleritis C, Paximadis C, Efstathiadis C, Kastrinakis G, Stefanis C. N (2002). The antisaccade task in a sample of 2,006 young males: Effects of task parameters. Exp. Brain Res, 147: 53-63.

Stefanis Ν, Hanssen M, Smyrnis N.K, Avramopoulos DA, Evdokimidis IK, Stefanis CN, Verdoux H, Van Os J (2002). Evidence that three dimensions of psychosis have a distribution in the general population. Psychological Medicine, 32, 2: 347-358.

Constantinidis T, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Giouzelis I, Stefanis C, (2003). Effects of direction on saccadic performance in relation to lateral preferences. Exp Brain Res, 150, 4: 443-448.

Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N.C, Avramopoulos D, Costantinidis T.S, Stavropoulos A, Stefanis C.N.(2003). Αnti-saccade performance of 1,273 men:effects of schizotypy and anxiety/depression. Journal of Abnormal Psychology, 112, 3:403-414.

Smyrnis N, Malogiannis A.I, Evdokimidis I, Stefanis N,  Theleritis Ch, Vaidakis A, Theodoropoulou St, Stefanis C, (2004). Attentional facilitation of response is impaired for antisaccades but not for saccades in patients with schizophrenia: implications for cortical dysfunction. Exp. Brain Res., 159: 47-54. 

Smyrnis N, Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Ayramopoulos D, Pantes G, Theleritis C, Stefanis  C, (2004). Active eye fixation performance in 940 young men: effects of IQ, schizotypy, anxiety and depression. Exp. Brain Res., 156: 1-10. 

Stefanis N, Smyrnis N, Avramopoulos D, Eydokimidis I, Ntzoufras I, Stefanis C. (2004). Factorial composition of self-rated schizotypal traits among young males undergoing military training: The ASPIS.Schizophrenia Bulletin, 30: 335-350.

Stefanis N, Delespaul Ph, Smyrnis N, Lembesi A, Avramopoulos A, Evdokimidis I, Stefanis C, Van Os J, (2004). Is the excess risk of psychosis-like experiences in urban areas attributable to altered cognitive development? Soc. Psychiatry Psychiatr. Epidemiology, 39: 364-368.

Stefanis N., Delespaul P., Henquet C., Bakoula C., Stefanis C. and Van Os J. (2004). Early adolescent cannabis exposure and positive and negative dimensions of psychosis.    Addiction, 99: 1333-1341.

Stefanis N., Van Os J., Avramopoulos D., Smyrnis N., Eydokimidis I., Hantoumi I. and Stefanis C. (2004). Variation   in catechol-o-methyltransferase val 158 met genotype associated with Schizotypy but not cognition: A population study in 543 Young Men. Society of Biological Psychiatry, 56, 7: 510-515.     

Stefanis N, Van Os J, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C, (2005). Effect of COMT Val 158 met polymorphism on the continuous performance test, identical pairs version: Tuning rather than improving performance. Am J. Psychiatry 162: 1752-1754.

Stefanis N, Vitoratou S, Smyrnis N, Constantinidis T, Evdokimidis I, Hatzimanolis I, Ntzoufras I, Stefanis C, (2006). Mixed handedness is associated with the Disorganization dimension of schizotypy in a young male population. Schizophrenia Research, 87, 1: 289-296.

Stefanis N, Vitoratou S, Ntzoufras I,  N. Smyrnis, I. Evdokimidis, Stefanis C, (2006). Psychometric properties of the Greek version of the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ) in young male obligatory conscripts: A two years test-retest study. Personality and Individual Differences 41: 1275-1286.

Stefanis N, Thewissen V, Bakoula C, Van Os J, Myin-Germeys I, (2006). Hearing impairment and psychosis: a replication in a cohort of young adults. Schizoprenia Research, 85, 1-3: 266-272.

Smyrnis N, Evdokimidis I, Mantas A, Kattoulas E, Stefanis N, Constantinidis TS, Avramopoulos D, Stefanis C (2007). Smooth pursuit eye movements in 1,087 men: effects of schizotypy, anxiety, and depression.Exp Brain Res. 179: 397-408.

Smyrnis N, Avramopoulos D, Evdokimidis I, Stefanis C, Tsekou H, Stefanis N, (2007).  Effect of schizotypy on cognitive performance and its tuning by COMT val (158) met genotype variations in a large population of young men.Biological Psychiatry, 61, 7: 845-853.

Stefanis N, Henquet C, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokomidis I, Myin-Germeys I, Stefanis C, Van Os J, (2007). COMT Val 158 met moderation of stress-induced psychosis. Psychological Medicine, 37: 1651-1656.

Stefanis N, Trikalinos  T, Avramopoulos D,  Ntzani E,  Ioannidis J Stefanis, C  (2007).  Impact of Schizophrenia candidate genes on schizotypy and cognitive endophenotypes at the population level. Biological Psychiatry, 62, 7: 784-792.

Stefanis N, Trikalinos Th, Avramopoulos D, Smyrnis M, Evdokimidis I, Ntzani E, Hatzimanolis A, Ioannidis J, Stefanis C, (2008). Association of RGS4 variants with schizotypy and cognitive endophenotypes at the population level. Behavioral and Brain Functions, 4: 46. 

Winkel R, Stefanis N, Myin-Germeys I, (2008). Psychosocial stress and psychosis. A review of the neurobiological mechanisms and the evidence for gene-stress interaction. Schizophrenia Bulletin, 34:1095-1105.

Kallimani D, Theleritis Ch, Evdokimidis I, Stefanis N, Chatzimanolis I, Smyrnis N, (2009). The effect of change in clinical state on eye movement dysfunction in schizophrenia. European Psychiatry 24: 17-26.

Smyrnis N, Karantinos Th, Malogiannis I, Theleritis Ch, Mantas A, Stefanis N, Hatzimanolis J, Evdokimidis I, (2009). Larger variability of saccadic reaction times in schizophrenia patients. Psychiatry Research, 2:129-136.    

Vitoratou S, Ntzoufras I, Smyrnis N, Stefanis N, (2009). Factorial composition of the Aggression Questionnaire: A multi-sample study in Greek adults. Psychiatry Research 168: 32-39.

Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Smyrnis N, (2010). Monitoring antisaccades: intrindividual differences in cognitive control and the influence of COMT and DRD4 genotype variations. Exp.Brain Res, 203: 453-463.

Stefanis N, Bozi M, Christodoulou C, Douzenis A, Gasparinatos G, Stamboulis E, Stefanis C, Stefanis L, (2010). Isolated delusional syndrome in Parkinson’s Disease. Parkinsonism and Realated Disorders, 16: 550-552.

Smyrnis N, kattoulas E, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, (2011). Schizoprenia-Related Neuregulin-1 Single–Nucleotide Polymorphisms Lead to Deficient Smooth Eye Pursuit in a Large Sample of Young Men. Schizophrenia Bulletin, 37: 822-831.

Stefanis N, Mandeli L, Hatzimanolis A, Zaninotto L, Smyrnis N, Ayramopoulos D, Evdokimidis I, Serretti A, (2011). Serotonin transporter gene variants and prediction of stress induced risk for psychological distress. Genes, Brain and Behavior, 10: 536-541.

Kattoulas E, Smyrnis N, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, (2011). Predictive smooth eye pursuit in a population of young men: I. Effects of age, IQ, oculomotor and cognitive tasks. Experimental Brain Research, 215:207-218.

Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Smyrnis N, (2011). Predictive smooth eye pursuit in a population of young men: II. Effects of schizotypy, anxiety and depression. Experimental Brain Research 215: 219-226.

Smyrnis N, kattoulas E, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, (2011). Schizoprenia-Related Neuregulin-1 Single–Nucleotide Polymorphisms Lead to Deficient Smooth Eye Pursuit in a Large Sample of Young Men. Schizophrenia Bulletin, 37: 822-831.

Stefanis N, Mandeli L, Hatzimanolis A, Zaninotto L, Smyrnis N, Ayramopoulos D, Evdokimidis I, Serretti A, (2011). Serotonin transporter gene variants and prediction of stress induced risk for psychological distress. Genes, Brain and Behavior, 10: 536-541.

Antypa N, Mandelli L, Nearchou F, Vaiopoulos C, Stefanis C, Serreti A, Stefanis N, (2012). The 3111T/C polymorphism interacts with stressful life events to influence patterns of sleep in females. Chronobiology International, 29:891-897.

Hatzimanolis A, Smyrnis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, Stefanis N, (2012). Bipolar disorder ANK3 risk variant effect on sustained attention is replicated in a large healthy population. Psychiatric Genetics, 22:210-213.  
 
kattoulas E, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, Smyrnis N, (2012). Schizophrenia related RGS4 gene variations specifically disrupt prefrontal control of saccadic eye movements. Psychological Medicine, 42:757-767.

Konings M, Stefanis N, Kuepper R, Graaf R, Have M, Van Os J, Bakoula C, Henquet C, (2012). Replication in two independent population-based samples that childhood maltreatment and cannabis use synergistically impact on psychosis risk. Psychological Medicine, 42: 149-159.

Mandeli L, Antypa N, Nearchou F, Vaiopoulos Ch, Stefanis C, Serreti A, Stefanis N, (2012). The role of serotonergic genes and environmental stress on the development of depressive symptoms and neuroticism. Journal of Affective Disorders, 142: 82-89.

Pentaraki A, Stefanis N, Stahl D, Theleritis C, Toulopoulou T, Roukas D, Kaliora S, Chatzimanolis I, Smyrnis N, Russell T, Kravariti E, Murray R, (2012). Theory of Mind as a potential trait marker of schizophrenia: A family study. Cognitive Neuropsychiatry, 17: 64-89.

Theleritis C, Vitoratou S, Smyrnis N, Evdokimidis I, Constantinidis T, Stefanis N, (2012). Neurological soft signs and psychometrically indentified Schizotypy in a sample of young conscripts. Psychiatry Research, 198: 241-247.

Hatzimanolis A, Vitoratou S, Mandeli L, Vaiopoulos C, Nearchou F, Stefanis C, Serretti A, Stefanis N, (2013). Potential role of membrane-bound COMT gene polymorphisms in female depression vulnerability. Journal of Affective Disorders 148: 316-322.

Stefanis N, Hatzimanolis A, Smyrnis N, Avramopoulos D, Evdokimidis I, Van Os J, Stefanis C, Straub R, Weinberger R, (2013). Schizophrenia candidate gene ERBB4: Covert routes of vulnerability to psychosis Detected at the population level. Schizophrenia Bulletin, 39: 349-357

Stefanis N, Hatzimanolis A, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C, Weinberger R, Straub R, (2013). Variation in psychosis gene ZNF804A is associated with a refined schizotypy but not neurocognitive performance in a large young male population. Schizophrenia Bulletin, 39: 1252-1260.

Mandelli L, Nearchou F,  Vaiopoulos Ch,Vitoratu S, Serretti A,  Stefanis N,(2015). Neuroticism social network, stressful life events: Association with mood disorders, depressive symptoms and suicidal ideation in a community sample of women. Psychiatry Research, 226: 38-44.

Hatzimanolis A, Bhatnagar P, Moes A, Wang R, Roussos P, Bitsios P, Stefanis C, Pulver A, Arking D, Smyrnis N, Stefanis N,Avramopoulos D, (2015). Common genetic variation and schizophrenia polygenic risk influence neurocognitive performance in young adulthood. American Journal of Medical Genetics: Neuropsychiatric Genetics part B, 168Β:392-401.

Vitoratou S, Ntzoufras I, Theleritis C, Smyrnis N, Stefanis N, (2015). Temperament and character dimensions assessed in general population, in individuals with psychoactive substance dependence and in young male conscripts. European Psychiatry 30:474-479.


Α.1β. Πολυκεντρικές Μελέτες

Blouin JL, Dombroski BA, Nath SK, Lasseter VK, Wolyniec PS, Nestadt G, Thornquist M, Ullrich G, McGrath J, Kasch, L, Lamacz M, Thomas MG, Gehrig C, Radhakrishna U, Snyder SE, Balk KG, Neufeld K, Swartz KL, DeMarchi N, Papadimitriou GN, Dikeos DG, Stefanis CN, Chakravarti A, Childs B, Housman DE, Kazazian HH, Antonarakis SE, Pulver AE. (1998). Schizophrenia susceptibility loci on chromosomes 13q32 and 8p21. Nature Genetics,  20: 70-73.

Sourey D, Lipp O,  Serretti A, Mahieu B, Rivelli S, Cavallini C, Ackenheil M, Adolfsson R, Aschauer H, Blackwood D, Dam H, Delcoigne b, Demartelaer V, Dikeos D, Fuchshuber S, Heiden M, Jablensky A, Jakovljevic M, Kessing L, Lerer B, Macedo A, Mellerup T, Milanova V, Muir W, Nylander P.O, Oruc L, Papadimitriou G.N, Pekkarinen P, Peltonen L, Pinto De Azevedo M, Pull C, Shapira B, Smeraldi E, Staner L, Stefanis C, Verga M, Verheyen G, Macciardi F, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (1998).European Collaborative Project on Affective Disorders: Interactions between genetic and psychosocial vulnerability factors. Psychiatric Genetics, 8: 197-205.

Sourey D, Lipp O, Rivelli S, Massat I, Serretti A, Cavallini C, Ackenheil M, Adolfsson R, Aschauer H, Blackwood D, Dam H, Dikeos D, Fuchshuber S, Heiden M, Jakovljevic M, Kaneva R, Kessing L, Lerer B, Lonnqvist J, Mellerup T, Milanova V. Muir W, Nylander P.O, Oruc L, Papadimitriou G.N, Pekkarinen P, Peltonen L, Pull C, Raeymaekers P, Shapira B, Smeraldi E, Staner L, Stefanis C, Verga M, Verheyen G, Macciardi F, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J. (1999). Tyrosine hydroxylase polymorphism and phenotypic heterogeneity in bipolar affective disorder: A multicenter association study. American Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics), 88: 527-532.

Massat I,  Souery D,   Lipp O,   Blairy S, Papadimitriou G. N,  Dikeos D. G, Ackenheil M, Fuchshuber S, Hilger C, Kaneva R, Milanova V, Verheyen G, Raeymaekers P, Staner L, Oruc L, Jakovljevic M, Serretti A, Macciardi F,  van Broeckhoven C, and   Mendlewicz J. (2000).  A European multicenter association study of HTR2A receptor polymorphism in bipolar affective disorder. American Journal of Medical Genetics 2000 (Neuropsychiatric Genetics), 96: 136-140.

Serretti A, Macciardi F, Cusin C, Lattuada E, Souery D, Lipp O, Mahieu B, Van Broeckhoven C, Blackwood D, Muir W, Aschauer H, Heiden M, Ackenheil M, Fuchshuber S, Raeymaekers P, Verheyen G, Kaneva R, Jablensky A, Papadimitriou G.N, Dikeos D, Stefanis C, Smeraldi E, Mendlewicz J (2000). Linkage of mood disorders with D2, D3 and TH genes: A multicenter study. Journal of Affective Disorders 58: 51-61.

Lerer B, Macciardi F, Segman R. H, Adolfsson R, Blackwood D, Blairy S, Del Favero J, Dikeos D.G,   Kaneva R, Lilli R, Massat I  ,   Milanova V, Muir W, Noethen M, Oruc L, Petrova T, Papadimitriou G. N, Rietschel M, Serretti A,   Souery D,   van Gestel S,   van Broeckhoven C, and Mendlewicz J. (2001). Variability of 5-HT2C receptor cys23ser polymorphism among European populations and vulnerability to affective disorders. Molecular Psychiatry, 6: 579-585.

Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Jakovljevic M, Folnegovic V, Adolfsson R, Kaneva R, Papadimitriou G. N, Dikeos D, Jazin E, Milanova V, Van Broeckhoven C, and   Mendlewicz J. (2001). Lack of association between GABRA3 gene and unipolar affective disorder: A multicenter Study. International Journal of Neuropsychopharmacology, 4: 273-278.

Souery D, van Gestel S, Massat I, Blairy S, Adolfsson R, Blackwood D, Del-Favero J, Dikeos D, Jakovljevic M, Kaneva R, Lattuada E, Lerer B, Lilli R, Milanova V, Muir W, Noethen M, Oruc L, Papadimitriou G. N, Propping P, Serretti A,. Chapira B, Smeraldi E, Stefanis C, Thompson M, Van Broeckhoven C, and Mendlewicz J. (2001). Tryptophan hydroxylase polymorphism and suicidality in unipolar and bipolar affective disorders: A multicenter association study.  Biological Psychiatry, 49: 405-409.  

Massat I, Souery D, Del-Favero J, Oruc L, Noethen M, Blackwood D, Thompson M, Muir W, Papadimitriou G. N, Dikeos D.G, Kaneva R, Serretti A, Lilli R, Smeraldi E, Jakovljevic M, Folnegovic V, Rietschel M, Milanova V, Valente F, Van Broeckhoven C, and Mendlewicz J. (2002). Excess of allele1 for alpha3 subunit GABA receptor gene (GABRA3) in bipolar patients: A multicentric association study.   Molecular Psychiatry, 7: 201-207.

Massat I, Souery D, Del-Favero J, van Gestel S, Serretti A, Macciardi F, Smeraldi E, Kaneva R, Adolfsson R, Nylander P. O, Blackwood D, Muir W, Papadimitriou G. N, Dikeos D, Oruc L, Segman R. H, Ivezic S, Aschauer H, Ackenheil M, Fuchshuber S, Dam H, Jakovljevic M, Peltonen L, Hilger C, Hentges F, Staner L, Milanova V, Jazin E, Lerer B, Van Broeckhoven C, and Mendlewicz J.(2002). Positive association of dopamine D2 receptor polymorphism with ipolar affective disorder in a European multicenter association study of affective disorders.American Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics), 114: 177-185. 
Oswald P, Souery D, Massat I, Del-favero J, Linotte S, Papadimitriou G, Dikeos D, Kaneva R, Milanova V, Oruc L, Ivezic S, Serretti A, Lili R, Broeckhoven V. Ch, Madlewicz J, (2003). Lack of association between the 5HT 2a receptor polymorphism (T102C) and unipolar  affective disorder in a multicentric European study. European Neuropsychopharmacology, 13, 5: 365-368.

Papadimitriou G. N, Dikeos D.G, Souery D, Del-Favero J, Massat I, Avramopoulos D, Blairy S, Cichon S, Ivezic S, Kaneva R, Karadima G, Lilli R, Milanova V, Noethen M, Oruc L, Rietschel M, Serretti A, Van Broeckhoven C, Stefanis C. N, and Mendlewicz J. (2003). Genetic association between the phospholipase A2 gene and unipolar affective disorder: A multicentre case-control study.  Psychiatric Genetics, 13: 211-220.

Blairy S, Linotte S, Souery D, Papadimitriou G. N, Dikeos D, Lerer B, Kaneva R, Milanova V, Serreti A, Macciardi F, and Mendlewicz J. (2004). Social adjustment and self-esteem of bipolar patients: A multicentric study. Journal of Affective Disorders, 79:97-103.

Massat I, Souery D, Del-Favero J, Nothen M, Blackwood D, Muir W, Kaneva R, Serretti A, Lorenzi C, Rietschel M, Milanova V, Papadimitriou GN, Dikeos D, Van Broekhoven C, Mendlewicz J. (2005). Association between COMT (Val158 Met) functional polymorphism and early onset in patients with major depressive disorder in a European multicenter genetic association study. Molecular Psychiatry, 10:598-605.

Dikeos DG, Papadimitriou GN, Souery D, Del-Favero J, Massat I, Blackwood D, Cichon S, Daskalopoulou E, Ivezic S, Kaneva R, Karadima G, Lorenzi C, Milanova V, Muir W, Nothen M, Oruc L, Rietschel M, Serretti A, Van Broeckhoven C, Soldatos CR, Stefanis CN, Mendlewicz J. (2006). Lack of genetic association between the phospholipase A2 gene and bipolar mood disorder in a European multicentre case-control study. Psychiatric Genetics, 16, 4:169-71.

Leboyer M, Meyer- Lindenberg A, Stefanis N, Rutten B, Arango C, Jones P, Kapur S, LewisS, Murray R, Owen M and The European Network of Schizoprenia Networks for the Study of Gene-Environment Interactions (EU-GEI) (2008). Schizoprenia aetiology: Do gene-environment interactions hold the Key? Schizoprenia Research 120: 21-26.

MYMNg, Levinson D, Faraone S, Suarez B, Delisi L, Arimani T, Riley B, Paunio T, Pulver A, Irmansyah , Holmans P, Escamilla M, Wildenauer D, Williams N, Laurent C, Mowry B, Brzustowicz L, Maziade M, Sklar P, Garver D, Abecasis G, Lerer B, Fallin M, Gurling H, Gejman P, Lindholm E, Moises H, Byerley W, Wijman M, Forabosco P, Tsuang M, Hwu H-G, Okazaki Y, Kendler K, Wormley B, Famous A, Walsh D, O’ Neil F, Peltonen L, Nestadt G, Lasseter V, Liang K, Papadimitriou G, Dikeos D, Schawab S, Owen M, O’Donovan M, Norton N, Hare E, Raventos H, Nicolini H, Albus M, Maier W, Nimgaonkar V, Terenius L, Mallet J, Jay M, Godard S, Nertney D, Alexander M, Crowe R, Silverman J, Bassett A, Roy M, Merette C, Pato C, Pato M, Louw Roos J, Kohn Y, Amann-Zalcenstein D, Kalsi G, Mc Quillin A, Curtis D, Brynjolfson J, Sigmundsson T, Petursson H, Sanders A, Duan J, Jasin E, Myles-Worsley M, Karagiorgou M, Lewis C, (2009). Meta-analysis of 32 genome-wide linkage studies of schizophrenia. Molecular Psychiatry, 14: 774-785. 


Α.1γ. Γράμματα στον Εκδότη

Massat I, Lerer B, Souery D, Blackwood D, Muir W, Kaneva R, Nothen M, Oruc L, Papadimitriou G, Dikeos D, Serretti A, Bellivier F, Golmard J, Milanova V, Del-Favero J, Van Broeckhoven C, Mendlewicz J, (2007). HTR2 (cys23ser) polymorphism influences early onset in bipolar patients in a large European multicenter association study. (Letter to the editor).
Molecular Psychiatry 12: 797-798
(I.F. : 15.470)

Karidi M.V, Theleritis C, Stefanis N, (2009). Stigma and Schizophrenia. Self-help:  Association against the prejudice of mental disorders- Anagennisi (Rebirth). (Letter to the editor).
Lancet, 373: 1335-1336.
(I.F. : 33.633)


Α.2. ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ

Papadimitriou N. G. (1997). Heredity and Suicidality In: Suicide: Biopsychosocial Approaches (eds J. Botsis, C.R. Soldatos, C. N. Stefanis), Elsevier Sciences, Amsterdam, p.p. 101-113.

Stefanis C, Stefanis N. (2000). Diagnosis of Depressive Disorders: A review. In:  Depressive Disorders, (eds Mario Maj, Norman Sartorius),WPA series John Wiley & Sons, p.p. 1-51

Stefanis C, Stefanis N. (2000). The Diagnosis of  Bipolar Disorder: Some open Issues. In:  Bipolar Disorder, (eds Mario Maj, Hagop S. Akiskal, Juan Jose Lopez-Ibor, Norman Sartorius), WPA series John Wiley & Sons, p.p. 79-81.

Economou M, Stefanis N.C, Papadimitriou G.N, (2009). Schizoprenia and Stigma: Old problems, new challeuges. In: Schizoprenia: Biopsychological Approachesand Current challuges   (eds. Kasper S, Papadimitriou G.N.) Informa Health Care, London, p.p. 299-309.

Stefanis C, Stefanis N, (2009). Schizoprenia: Historical roots and brief review of recent research developments. In: Schizoprenia: Biopsychological Approachesand Current challeuges   (eds. Kasper S, Papadimitriou G.N.) Informa Health Care, London, p.p. 1-15.   


Β. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Β.1. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

Καρύδη Μ.Β, Στεφανής Ν, Σκαλτσή Π, Τσινιά Ν, Χρηστίδου Χ, Καραμούζη Γ, Ραμπαβίλας Α, Στεφανής Κ, (2008). Κλίμακα εργασιακών ικανοτήτων και εργασιακής προσαρμογής.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 103: 123-135.


Β.2. ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ   ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΟΔΗΓΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ

STRIDE  HELLAS 1994 ( Απολογισμός του Έργου με Κωδικό: 250): Ανάπτυξη του Ακαδημαϊκού Ερευνητικού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Νευροεπιστήμες, Κλινικά/Βιολογικά Ερευνητικά Προγράμματα, Κοινωνική Ψυχιατρική, ψυχομετρία, Εκπαίδευση), Αθήνα, 1-110.


Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr