Εργαστήριο Επεξεργασίας Βιοσημάτων

Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Βιοσημάτων αποτελεί Τμήμα και συνέχεια του Εργαστηρίου Νευροφυσιολογίας και Πειραματικής Ψυχοφαρμακολογίας που ιδρύθηκε από τον Καθηγητή Κ. Στεφανή στην Πανεπιστημιακή Κλινική του Αιγινητείου Νοσοκομείου το 1966 – το πρώτο του είδους του στη χώρα μας. Το Εργαστήριο Επεξεργασίας Βιοσημάτων εγκαταστάθηκε το 1998 στο ΕΠΙΨΥ, αρχικά για να στηρίξει τις ανάγκες επεξεργασίας σημάτων από τα πειραματικά δεδομένα του Εργαστηρίου Πειραματικής Νευροφυσιολογίας και Ψυχοφαρμακολογίας. Στη συνέχεια, με την ενθάρρυνση και στήριξη του Ιδρυτού του ΕΠΙΨΥ καθηγητή Κ. Στεφανή, επέκτεινε τις δραστηριότητές του στην διερεύνηση των μηχανισμών του ανθρωπίνου εγκεφάλου που συνδέονται με νοητικές λειτουργίες. Επίσης το Εργαστήριο συνεισφέρει στη ανάλυση και μελέτη και εφαρμογών τόσο από τον χώρο της Ιατρικής όσο από άλλα επιστημονικά πεδία όπως της Γεωφυσικής.
Το αντικείμενο του Εργαστηρίου είναι η διερεύνηση των μηχανισμών του ανθρωπίνου εγκεφάλου που συνδέονται με νοητικές λειτουργίες όπως μνήμη, αντίληψη σε υγιή πληθυσμό και σε πάσχοντες από ψυχικές διαταραχές. Το Εργαστήριο συνεργάζεται με την Α΄  Ψυχιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνών του Αιγινητείου Νοσοκομείου.

Υπεύθυνοι: Ηλίας Κουτσούκος, ηλεκτρονικός ερευνητής του ΕΠΙΨΥ και συνυπεύθυνος για τα υλοποιούμενα από κοινού με την Α' Ψυχιατρική Κλινική προγράμματα ο Ηλίας Αγγελόπουλος, ψυχίατρος, Αναπληρωτής  Καθηγητής της Α΄Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Πρόσφατα Ερευνητικά προγράμματα
• Ανάπτυξη Σταθμού Καταγραφής του συντονισμού Schumann και μελέτη της πιθανής επίδρασης του φαινομένου  σε φυσιολογικούς μηχανισμούς του ανθρώπινου εγκεφάλου. (Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Χρονοβιολογίας και Περιβαλλοντικών Επιδράσεων στην Ψυχοπαθολογία του ΕΠΙΨΥ, το Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας & Εφαρμοσμένων Μαθηματικών της Ακαδημίας των Αθηνών και σε προηγούμενη φάση του έργου με το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένης Γεωφυσικής της Μόσχας).
• Εκπόνηση μελέτης και κατασκευή οπτικής διάταξης για την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας της Drosophila (Σε συνεργασία με το Εργαστήριο Πειραματικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών)
• Ανάπτυξη αλγορίθμου για την, σε πραγματικό χρόνο, εκτίμηση των αναπνευστικών παραμέτρων και την εκλογή της βέλτιστης ρύθμισης της παροχής του αναπνευστήρα. (Σε συνεργασία με την Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Αττικού Νοσοκομείου)
• Μελέτη και ανάπτυξη στο ΕΠΙΨΥ ένας ευρέως φάσματος αισθητήρας καταγραφής εδαφικών κινήσεων οριζόντιας συνιστώσας. (Σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών)
 
Οι τρέχουσες μελέτες αφορούν στην διερεύνηση της ταλαντωτικής ηλεκτρικής δραστηριότητας του ανθρώπινου εγκεφάλου. Η δραστηριότητα αυτή είναι απαραίτητη για την ακριβή χρονική διασύνδεση νευρικών ομάδων διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου, που διαμεσολαβούν στη λειτουργία της μνήμης, αντίληψης, συνείδησης. Με την προσέγγιση αυτή ασθένειες όπως η σχιζοφρένεια θεωρούνται διαταραχές της νευρωνικής σύζευξης, ή άλλως διαταραχές στο χρονικό ή και χωρικό συσχετισμό της ταλαντωτικής δραστηριότητας μεταξύ περιοχών του εγκεφάλου.

Δημοσιεύσεις

1. Koutsoukos, E., Angelopoulos, E., Maillis, A., and C. Stefanis (2002) An analytical approach to the neuronal mechanisms underlying the memory storage in the brain. (Experimental study), Computing, 1,1. 23-28.

2. Koutsoukos, E., and  Melis, N. (2005) A horizontal component broadband seismic sensor based on an inverted pendulum, Bulletin of Seismological Society of America, 95(6): 2462-2471.

3. Koutsoukos, E., and  Melis, N. (2007) Broadening the response of short period sensors: An application to the Sprengnether S-7000 seismometer  Bulletin of Seismological Society of America, 97(4): 1212-1220.

4. (2010) Τα αποτελέσματα της πρόσφατης μελέτης που αφορά στη νευρο-φαινομενολογία των ακουστικών ψευδαισθήσεων σε ασθενείς πάσχοντες από σχιζοφρένεια, έχουν υποβληθεί για δημοσίευση με τον τίτλο “Cortical interactions observed during the experience of auditory verbal hallucinations: an EEG study”.

5. Angelopoulos E, Koutsoukos E, Maillis A, Papadimitriou G, Stefanis C, (2011). Cortical interactions during the experience of auditory verbal hallucinations. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 23:3, 287-293.

6. Koutsoukos E, Angelopoulos E, Maillis A, Papadimitriou G, Stefanis C, (2013). Indication of increased phase coupling between theta and gamma EEG rhythms  associated with the experience of auditory verbal hallucinations.Neuroscience Letters, 534 : 242-245. 

7. Angelopoulos E, Koutsoukos E, Maillis A, Papadimitriou G, Stefanis C, (2014). Brain functional connectivity during the experienceof thought blocks in schizoprenic patients with persistent auditory verbal hallucinations : An EEG study. Schizophrenia Research 153: 109-112.

Σωρανού του Εφεσίου 2, Αθήνα 11527 Ταχ. Δ/νση: Τ.Θ. 66517, 156 01 Παπάγου Τηλέφωνα: 210-6170803-5 (Γραμματεία) e-mail: secretar@epipsi.gr