Η Ιστορία μας

Το ΕΠΙΨΥ ιδρύθηκε το 1989 από τον Καθηγητή Κώστα Στεφανή σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1514/85 και ν. 1771/88, άρθρο 10, αρχικά ως Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Π.Δ. 268/89). Προσαρμόστηκε στις διατάξεις του άρθρου 17 του ν. 2083/92 με το Π.Δ. 217/96 και μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ). Τα θέματα διοίκησης και λειτουργίας των ΕΠΙ ρυθμίζονται σήμερα με τους ν. 3685/2008 (άρθρο 11), ν. 3794/2009 (άρθρο 32) και ν. 4009/2011 (άρθρα 58 και 80).Το 2011 το ΕΠΙΨΥ εντάχθηκε από την ΕΛΣΤΑΤ στο μητρώο φορέων γενικής κυβέρνησης, υπαγόμενο στις διατάξεις του ν. 3429/2005, Κεφ. Α.

Περισσότερα