Το δικαίωμα στην ψυχοκοινωνική αποκατάσταση: Σύγχρονες διεθνείς πρακτικές

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ