01 Δεκεμβρίου 2019 - Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS: στοιχεία για τη Σεξουαλική συμπεριφορά και υγεία των εφήβων στην Ελλάδα

Δελτίο Τύπου με στοιχεία του ΕΠΙΨΥ για τη σεξουαλική συμπεριφορά και υγεία των εφήβων στην Ελλάδα
Σύντομο Τεύχος Αποτελεσμάτων της «Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων» (Έρευνα HBSC/WHO 2018)