19 ΜΑΪΟΥ 2020-ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΥΧΟΥΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ "ΟΙ ΕΦΗΒΟΙ-ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HBSC/WHO"

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση της Διακρατικής Έκθεσης του ερευνητικού Προγράμματος HBSC/WHO «Spotlight on adolescent health and well-being», τo ΕΠΙΨΥ δημοσιοποιεί το Τεύχος «Οι έφηβοι-μαθητές στην Ελλάδα και στο σύνολο των χωρών του ερευνητικού Προγράμματος HBSC/WHO» με πρόσφατα (2018) ερευνητικά δεδομένα σχετικά με τη σωματική και ψυχοκοινωνική υγεία των έφηβων-μαθητών στην Ελλάδα, σε σύγκριση με τους συνομηλίκους από το σύνολο των 45 χωρώντης Ευρώπης και τον Καναδά.

Δελτίο Τύπου του ΕΠΙΨΥ
Δελτίο Τύπου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.)
Σύντομο Τεύχος Αποτελεσμάτων "Οι έφηβοι-μαθητές στην Ελλάδα και στο σύνολο των χωρών του ερευνητικού Προγράμματος HBSC/WHO"