Τηλε-Συνέντευξη Τύπου: Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2019

 Τηλε-Συνέντευξη Τύπου: Ετήσια Έκθεση του ΕΚΤΕΠΝ για την Κατάσταση του Προβλήματος των Ναρκωτικών και των Οινοπνευματωδών στην Ελλάδα 2019.

Πρόσκληση Συνέντευξης Τύπου