Προκύρυξη για θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο για Επιπτώσεις COVID στους Νέους

 Η προκύρυξη είναι διαθέσιμη εδώ