Προκήρυξη για θέσεις εργασίας στο Εθνικό Κέντρο για Επιπτώσεις COVID στους Νέους

Η προκήρυξη είναι διαθέσιμη εδώ