Διαδικτυακό Σεμινάριο - Σύγχρονες Καλές Πρακτικές Ψυχοκοινωνικής Στήριξης Προσφύγων και Μεταναστών

H Πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ