ΕΝΑΡΞΗ 2ΟΥ ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ "ΨΥΧΟΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ" 2021-2022

 Η ανακοίνωση έναρξης του προγράμματος είναι διαθέσιμη εδώ