ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

Η προκήρυξη για τη θέση είναι διαθέσιμη εδώ