Ημερίδα - Το Ταξίδι στην Ψύχωση: Η έγκαιρη παρέμβαση ως φραγμός στην ασθένεια

Το αναλυτικό πρόγραμμα της ημερίδας είναι διαθέσιμο εδώ