Κύκλος Διαδικτυακών Σεμιναρίων κατανόηση της εφηβείας με τα εργαλεία της Ψυχοεκπαίδευσης"

Η ανακοίνωση είναι διαθέσιμη εδώ

Η αίτηση συμμετοχής είναι διαθέσιμη εδώ