Επιλογή υποψηφίου για την προκηρυχθείσα θέση ψυχιάτρου στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

 Τα πρακτικά της επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ