ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΕ Η ΤΕ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΤΗΣ ΑμΚΕ ΙΑΣΩΝ

  Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ