15 ΜΑΪΟΥ 2024-ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ-ΝΕΟΤΕΡΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΕΠΙΨΥ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Οικογένειας το ΕΠΙΨΥ δημοσιοποιεί σχετικά ευρήματα της πιο πρόσφατης (2022) Πανελλήνιας έρευνας για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των έφηβων- μαθητών (Έρευνα HBSC/WHO). Η έρευνα διενεργήθηκε την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2022 σε πανελλήνιο
αντιπροσωπευτικό δείγμα 6.250 μαθητών ΣΤ’ Δημοτικού, Β’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου, από 428 σχολεία της χώρας.

Τεύχος αποτελεσμάτων: ΕΦΗΒΟΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: Η κατάσταση σήμερα (2022) και διαχρονικά