Πλήρη Συνεργατικά Άρθρα

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ SCI ME ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

α. Πλήρη Συνεργατικά Άρθρα

 •  Aroniadou V, Maillis A, Stefanis C, (1993). Dihydropyridine-sensitive calcium channels are involved in the induction of N-methyl-aspartate receptor-independent long-term potentiation in visual cortex of adult rats. Neuroscience Letters, 151, 77-80. (I.F. : 2.026)
 •  Koutsoukos E, Angelopoulos E, Maillis A, Stefanis C. (1994). Dimensionality alterations of the hippocampal electroencephalographic activity following the induction of long-term potentiation in rats. Neuroscience Letters 175: 85-88. (I.F. : 2.026)
 •  Markianos M, Hatzimanolis J, Stefanis C, (1994). Prolactin and TSH responses to TRH and to haloreridol in schizophrenic patients before and after treatment. European Neuropsychopharmacology, 4 : 513-516 (I.F. : 4.595)
 •  Angelopoulos E, Koutsoukos E, Maillis A, Zioudrou C, Stefanis C. (1995). Acute tolerance to the excitatory effects of opioids in the rat hippocampus. Journal of Neuroscience Research, 40: 72-78. (I.F. : 2.204)
 •  Bergiannaki J, Soldatos C, Paparrigopoulos T, Syrengelas M, Stefanis C, (1995). Low and high melatonin excretors among healthy individuals. J. Pineal Res. 18, 3: 159-164. (I.F. : 7.304)
 •  Kokkevi A, Hartgers C. (1995). EuropASI: European adaptation of a multidimensional assessment instrument for drug and alcohol dependence. European Addiction Research, 1: 208-210. (I.F. : 2.356)
 •  Lykouras L, Markianos M, Hatzimanolis J, Malliaras D, Stafanis C, (1995). Association of biogenic amine metabolites with symptomatology in delusional (psychotic) and nondelusional depressed patients. Progress Neuropsycho-pharmacology & Biological Psychiatry, 19:877-887. (I.F.: 3.552)
 •  Papakostas Y, Markianos M, Papadimitriou G, Zervas I, Stefanis C, (1995). Effects of methylsergide and ritanserin on the prolactin and thyrotropin responses to TRH in depressed patients. European Neuropsychopharmacology 5, 15-18. (I.F. : 4.595)
 •  Fleischer - Lambropoulos E, Kazazoglou T, Geladopoulos T, Kentroti S, Stefanis C, Vernadakis A. (1996). Stimulation of glutamine synthetase activity by excitatory amino acids in astrocyte cultures devired from aged mouse cerebral hemispheres may be associated with non-N-Methyl-D aspartate receptor activation. Int. J. Devl Neuroscience, 14, 4: 523-530. (I.F. : 2.692)
 •  Kazazoglou T, Fleischer- Lambropoulos E, Geladopoulos T, Kentroti S, Stefanis C, Vernadakis A. (1996). Differential responsiveness of late passage C-6 glial cells and advanced passages of astrocytes derived from aged mouse cerebral hemispheres to cytokines and growth factors: Glutamine synthetase activity. Neurochemical Research, 21, 5: 609-614. (I.F. : 2.125)
 •  Papakostas Y., Markianos M, Pehlivanidis A. Papadimitriou GN, Zervas IM, Daras M, Stefanis CN. (1996). Effects of thyrotropin-releasing hormone administration on the electroconvulsive therapy induced prolactin responses and seizure time. Biological Psychiatry, 39: 444-447. (I.F. : 9.247)
 •  Kokkevi A, Richardson C, Palermou B, Leventakou V, (1997). Reliability of drug dependents' self-reports. Drug and Alcohol Dependence, 45: 55-61. (I.F. : 3.141)
 •  Kokkevi A, Stefanis N, Anastasopoulou E, Kostogianni C. (1998). Personality disorders in drug abusers: prevalence and their association with AXIS I disorders as predictors of treatment retention. Addictive Behaviors, 23, 6: 841-853. (I.F. : 2.021)
 •  Malliori M, Sypsa V, Psichogiou M, Touloumi G, Skoutelis A, Tassopoulos N, Hatzakis A, Stefanis C, (1998). A survey of bloodborne viruses and associated risk behaviours in Greek prisons. Addiction 93, 243-251. (I.F. : 4.577)
 •  Papadimitriou G, Dikeos D, Karadima G, Avramopoulos D, Daskalopoulou E, Vassilopoulos D, Stefanis C. (1998). Association between the GABA-A receptor a5 subunit gene locus (GABRA5) and bipolar affective disorder. American Journal of Medical Genetics part B (Neuropsychiatric Genetics), 81: 73-80. (I.F. : 3.231)
 •  Zacharakis C, Madianos M, Papadimitriou G, Stefanis C, (1998). Suicide in Greece 1980-1995 : patterns and social factors. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology 33:471-476. (I.F. : 2.861)
 •  Zervas I, Pehlivanidis A, Papakostas Y, Papadimitriou G, Markianos M, Stefanis C (1998). Effects of TRH administration on orientation time and recall following ECT. Journal of ECT, 14, 4:236-240. (I.F. : 1.685)
 •  Dikeos D, Papadimitriou G, Avramopoulos D, Karadima G, Daskalopoulou E, Souery D, Mendlewicz J, Vassilopoulos D, Stefanis C, (1999). Association between the dopamine D3 receptor gene locus (DRD3) and unipolar affective disorder. Psychiatric Genetics 9: 189-195. (I.F. : 2.365)
 •  Hatzitaskos P, Soldatos C, Kokkevi A, Stefanis C. (1999). Substance abuse patterns and their association with psychopathology and type of hostility in male patients with borderline and antisocial personality disorders. Comprehensive Psychiatry, 40, 4: 278-282. (I.F. : 2.376)
 •  Madianos M, Tsiantis J, Zacharakis C, (1999). Changing patterns of Mental Health care in Greece (1984-1996). European Psychiatry, 14: 462-467. (I.F. : 3.285)
 •  Madianos M, Zacharakis C, Tsitsa C, Stefanis C, (1999). Geographical variation in mental hospital discharges in Greece and socioeconomic correlates: a nationwide study (1978-1993). Soc. Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 34: 477-483. (I.F. : 2.861)
 •  Madianos M, Zacharakis C, Tsitsa C, Stefanis C, (1999).The Mental Health care delivery system in Greece: Regional variation and socioeconomic correlates. Journal Mental Health Policy and Economics 4: 169-176. (I.F.: 1.806)
 •  Papacostas Y, Markianos M, Pehlivanidis A, Zervas I, Papadinmitriou G, Stefanis C.(1999). Blunted TSH response to TRH and seizure duration in ECT. Acta Psychiatrica Scandinavica, 99: 68-72. (I.F. : 4.857)
 •  Papadimitriou G, Dikeos D, Stefanis C, (1999). Psychiatric genetic research in Greece. Psychiatric Genetics, 9: 115-121. (I.F. : 2.365)
 •  Wetterberg L, Bergiannaki J, Paparrigopoulos T, Von Knorring L, Eberhard G, Bratlid T, Yuwiler A. (1999). Normative melatonin excretion: A Multinational Study. Psychoneuroendocrinology, 24: 209-226. (I.F. : 5.137)
 •  cameron D, thomas m, madden s, thornton c, bergmark a, garretsen h, terzidou m. (2000). Intoxicated across Europe: in search of meaning. Addiction Research & Theory, 8, 3: 233-242. (I.F. : 0.922)
 •  Kokkevi A, Loukadakis M, Plagianakou S, Politikou K, Stefanis C. (2000). Sharp increase in illicit drug use in Greece: trends from a general population survey on licit and illicit drug use. European Addiction Research, 6, 1: 42-49. (I.F. : 2.356)
 •  Kokkevi A, Terzidou M, Politikou K, Stefanis C. (2000). Substance use among high school students in Greece: outburst of illicit drug use in a society under change. Drug and Alcohol Dependence, 58: 181-188. (I.F. : 3.141)
 •  Lykouras L, Oulis P, Psarros K, Daskalopoulou E, Botsis A, Christodoulou G, Stefanis C, (2000). Five-factor model of schizophrenic psychopathology: how valid is it? Eur. Arch. Psy. Clin. Neurosci. 250:93-100. (I.F. : 3.2)
 •  Madianos M, Zacharakis C, Tsitsa C, (2000). Utilization of psychiatric inpatient care in Greece: A nationwide study (1984-1996). International Journal of Social Psychiatry, 46, 2, 89-100. (I.F. : 1.504)
 •  Madianos M, Zacharakis C, Tsitsa C, Stefanis C,(2000). Factors influencing length of mental hospital stay in Greece nationwide (1984-1993). European Journal of Psychiatry, 14: 111-118. (I.F. : 0.46)
 •  Moutsatsou P, Kazazoglou T, Fleischer-Lambropoulos H, Psarra A.M.G, Tsiapara A, Sekeris C.E, Stefanis C, Vernadakis A. (2000). Expression of the glucocorticoid receptor in early and late passage C-6 glioma cells and in normal astrocytes derived from aged mouse cerebral hemispheres. Int. J. Devl. Neuroscience 18: 329-335. (I.F. : 2.692)
 •  Tomaras V, Mavreas V, Economou M, Ioannovich E, Karydi V, Stefanis C. (2000). The effect of family intervention on chronic schizophrenics under individual psychosocial treatment: a 3-m year study. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 35: 487-493. (I.F. : 2.861)
 •  Ventouras E., Papageorgiou C., Uzunoglou N., Koulouridis S., Rabavilas A., Stefanis C. (2000). Tikhonov Regularization Techniques in Simulated Brain Electrical Tomography Biotechnol. & Biotechnol. Eq. 14: 1, 95-99. (I.F. : 0.622)
 •  Vernadakis A., Fleischer - Lampropoulou H. (2000). Cell culture as a model to study cell- cell interactions during development aging and neurodegenerative diseases. International Journal of Development Neuroscience 18 : 137-143. (I.F. : 2.692)
 •  Bergiannaki J, Hatzimanolis J, Liappas J, Sakkas P, Stefanis C, (2001). Relapse prevention in schizophrenia: attitudes of psychiatrists. European Psychiatry 16: 90-98. (I.F. : 3.285)
 •  Gourtzelidis P, smyrnis N, Evdokimidis I, Balogh A, (2001). Systematic errors of planar arm movements provide evidence for space categorization effects and interaction of multiple frames of reference. Exp. Brain Res. 139 : 59-69. (I.F. : 2.221)
 •  Kokkevi A. (2001). Psychosocial assessment in substance abuse and dependence. Current Opinion in Psychiatry, 14: 167-172. (I.F. : 3.422)
 •  Papadimitriou G, Dikeos D, Karadima G, Avramopoulos D, Daskalopoulou E, and Stefanis C, (2001). GABA-A receptor beta3 and alpha 5 subunit gene cluster on chromosome 15q11-q13 and bipolar disorder: A genetic association study. American Journal of Medical Genetics part B (Neuropsychiatric Genetics), 105: 317-320. (I.F. : 3.231)
 •  Papadimitriou G, Dikeos D, Daskalopoulou E, Karadima G, Avramopoulos D, Contis C, Stefanis C, (2001). Association between GABA-A receptor alpha 5 subunit gene locus and schizophrenia of a later age of onset. Neuropsychobiology, 43:141-144. (I.F. : 2.371)
 •  Paparrigopoulos Th, Psarros C, Bergiannaki J.D, Varsou E, Dafni U, Stefanis C. (2001). Melatonin response to clonidine administration in depression: indication of presynaptic alpha 2-adrenoceptor dysfunction. Journal of Affective Disorders, 65, 3: 307-313. (I.F. : 3.295)
 •  Smyrnis N, Linardatos D, Evdokimidis I, Constantinidis T, Stefanis C.N. (2001). An early transient 40Hz activity discriminates a following pro-saccade from a no-move and anti-saccade choice. Exp Brain Res, 139,3 : 287-296. (I.F. : 2.221)
 •  Theodoropoulou ST, Spanakos G, Baxevanis C.N, Economou M, Gritzapis AD, Papamichail M.P, Stefanis C.N. (2001). Cytokine serum levels autologous mixed lymphocyte reaction and surface market analysis in never medicated and chronically medicated schizophrenic patients. Schizophrenia Research, 47: 13-25. (I.F. : 4.59)
 •  Avramopoulos D, Stefanis N.C, Hantoumi I, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C.N. (2002). Higher scores of self reported schizotypy in healthy young males carrying the COMT high activity allele. Molecular Psychiatry, 7: 706-711. (I.F. : 14.897)
 •  Daskalopoulou E, Dikeos D, Papadimitriou G, Blairy S, Souery D, Mendlewicz J, and Stefanis C, (2002). Self-esteem, social adjustment and suicidality in affective disorders. European Psychiatry, 17: 265-271. (I.F. : 3.285)
 •  Evdokimidis I, Smyrnis N, Costantinidis T.S, Stefanis N. C, Avramopoulos D, Paximadis C, Theleritis C, Efstathiadis C, Kastrinakis G., Stefanis C, (2002). The antisaccade task in a sample of 2,006 young men: Normal population characteristics. Exp Brain Res, 147: 45-52. (I.F. : 2.221)
 •  Kyriazis J, Glotsos J, Bilirakis L, Smirnioudis N, Tripolitou M, Georgiakodis F, Grimani I, (2002). Dialysate calcium profiling during hemodialysis: Use and clinical implications. Kidney International, 61 : 276-287. (I.F. : 7.916)
 •  Panayotacopoulou T. M , Malidelis I. Y, Fliers E, Bouras C, Ravid R, Swaab F. D, (2002). Increased expression of tyrosine hydroxylase immunoreactivity paraventricular and supraoptic neurons in illnesses with prolonged osmotic or nonosmotic stimulation of vasopressin release. Neuroendocrinology, 76: 254-266. (I.F. : 3.537)
 •  Papageorgiou C, Ventouras E, Uzunoglou N, Rabavilas A, Stefanis C. (2002). Changes of P300 elicited during a working memory test in individuals with depersonalization-derealization experiences. Neuropsychobiology, 46: 70-75. (I.F. : 2.371)
 •  Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N.C, Costantinidis T.S, Avramopoulos D, Theleritis C, Paximadis C, Efstathiadis C, Kastrinakis G, Stefanis C. N (2002). The antisaccade task in a sample of 2,006 young males: Effects of task parameters. Exp. Brain Res, 147: 53-63. (I.F. : 2.221)
 •  Stefanis Ν, Hanssen M, Smyrnis N.K, Avramopoulos DA, Evdokimidis IK, Stefanis CN, Verdoux H, Van Os J (2002). Evidence that three dimensions of psychosis have a distribution in the general population. Psychological Medicine, 32, 2: 347-358. (I.F. : 5.587)
 •  Bergiannaki J, Psaros C, Varsou E, Paparrigopoulos Th, Soldatos C. (2003). Protracted acute stress reaction following an earthquake. Acta Psychiatrica Scandinavica, 107: 18-24. (I.F. : 4.857)
 •  Constantinidis T, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Giouzelis I, Stefanis C, (2003). Effects of direction on saccadic performance in relation to lateral preferences. Exp Brain Res, 150, 4: 443-448. (I.F. : 2.221)
 •  Giokaris N, Loudos G, Maintas D, Papapanagiotou D, Nikita K, Uzunoglou N, Karabarbounis A, Papanicolas C, Stiliaris E, Archimandritis S, Varvarigou A, Stefanis C, Majewski S, Weisen-Berger A, Pani R, Scopinaro F, (2003). Imaging of breast phantoms using a high-resolution position sensitive photomultiplier tube. Νuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 497: 141-149. (I.F. : 1.142)
 •  Karayiannis D, Yannakoulia M, Terzidou M, Sidossis LS, Kokkevi A. (2003) Prevalence of overweight and obesity in Greek school-aged children and adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 57: 1189 - 1192. (I.F. : 2.756)
 •  Loudos G, Nikita K, Giokaris N, Styliaris E, Archimandritis S, Varvarigou A, Papanicolas C, Majewski S, Weisenberger D, Pani R, Scopinaro F, Uzunoglu N, Maintas D, Stefanis C, (2003). A 3D high-resolution gamma for radio-pharmaceutical studies with small animals. Applied Radiation and Isotopes 58: 501-508. (I.F. : 1.179)
 •  Papageorgiou C, Rabavilas A, Liappas J, Stefanis C. (2003). Do obsessive - compulsive patients and abstinent heroin addicts share a common psychophysiological mechanism? Neuropsychobiology, 47, 1: 1-11. (I.F. : 2.371)
 •  Papageorgiou C, Rabavilas AD (2003). Abnormal P600 in obsessive-compulsive disorder. A comparison with healthy controls. Psychiatry Research, 119: 133-143. (I.F. : 2.456)
 •  Papageorgiou C, Papageorgaki P, Tolis G, Rabavilas A, Christodoulou G, (2003). Psychophysiological correlates in male to female transsexuals studied with a P300 investigation. Psychological Medicine, 33: 555-561. (I.F. : 5.587)
 •  Sfaggos C, Papageorgiou CC, Kosma KK, Kodopadelis E, Uzunoglou N.K., Vassilopoulos D, Rabavilas AD (2003). Working memory deficits in multiple sclerosis: A controlled study with auditory P600 correlates. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 74: 1231-1235. (I.F.: 4.924)
 •  Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis N.C, Avramopoulos D, Costantinidis T.S, Stavropoulos A, Stefanis C.N.(2003). Αnti-saccade performance of 1,273 men: effects of schizotypy and anxiety/depression. Journal of Abnormal Psychology, 112, 3:403-414. (I.F.: 4.646)
 •  Lykouras L, Moussas G, Botsis A, (2004). Examination of type I/type II alcoholism typology in a Greek hospital treatment population. European Psychiatry 19: 214-218. (I.F.: 3.285)
 •  Loudos G, Giokaris N, Mainta K, Sakelios N, Stiliaris E K, Uzunoglu N, Archimandritis S, Varvari, Karabarbounis A, Papanicolas C, Spanoudaki V, Nikita A, Stefanis K, Majewski S, Weisenberger D, Pani R, Maintas D, (2004). High-resolution and high-sensitivity SPECT imaging of breast phantoms. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A 527: 97-101. (I.F. : 1.142)
 •  Madianos M, Economou M, Dafni O, Palli A, Rogakou E, (2004). Family disruption, economic hardship and psychological distress in schizophrenia: can they be measured? European Psychiatry, 19, 7: 408-414. (I.F.: 3.285)
 •  Madianos M, Zacharakis C, Tsitsa Ch, (2004). Development of quality of physical indicators: a nationwide study in public mental hospitals of Greece. European Journal of Psychiatry, 18, 2 :99-107. (I.F.: 0.46)
 •  Papageorgiou C, Liappas I, Ventouras E, Nikolaou C, Kitsonas E., Ouzounoglou N., Rabavilas A.D. (2004). Long-term abstinence syndrome in heroin addicts: Indices of P300 alterations associated with a short memory task. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 28: 1109-1115. (I.F.: 3.552)
 •  Papageorgiou C, Nanou E, Tsiafakis V, Kapsalis C and Rabavilas A, (2004). Gender related differences on the EEG during a simulated mobile phone signal. Neuroreport, 15, 16: 2557-2560. (I.F.: 1.404)
 •  Smyrnis N, Malogiannis A.I, Evdokimidis I, Stefanis N, Theleritis Ch, Vaidakis A, Theodoropoulou St, Stefanis C, (2004). Attentional facilitation of response is impaired for antisaccades but not for saccades in patients with schizophrenia: implications for cortical dysfunction. Exp. Brain Res., 159: 47-54. (I.F. : 2.221)
 •  Smyrnis N, Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Pantes G, Theleritis C, Stefanis C, (2004). Active eye fixation performance in 940 young men: effects of IQ, schizotypy, anxiety and depression. Exp. Brain Res., 156: 1-10. (I.F. : 2.221)
 •  Stefanis N, Smyrnis N, Avramopoulos D, Eydokimidis I, Ntzoufras I, Stefanis C. (2004). Factorial composition of self-rated schizotypal traits among young males undergoing military training: The ASPIS. Schizophrenia Bulletin, 30: 335-350. (I.F.: 8.486)
 •  Stefanis N, Delespaul Ph, Smyrnis N, Lembesi A, Avramopoulos A, Evdokimidis I, Stefanis C, Van Os J, (2004). Is the excess risk of psychosis-like experiences in urban areas attributable to altered cognitive development? Social Psychiatry & Psychiatric Epidemiology, 39: 364-368. (I.F.: 2.861)
 •  Stefanis N, Delespaul P, Henquet C, Bakoula C, Stefanis C. and Van Os J. (2004). Early adolescent cannabis exposure and positive and negative dimensions of psychosis. Addiction, 99: 1333-1341. (I.F.: 4.577)
 •  Stefanis N., Van Os J., Avramopoulos D., Smyrnis N., Eydokimidis I., Hantoumi I. and Stefanis C. (2004). Variation in catechol-o-methyltransferase val 158 met genotype associated with Schizotypy but not cognition: A population study in 543 Young Men. Society of Biological Psychiatry, 56, 7: 510-515. (I.F.: 8.674)
 •  Yannakoulia M, Karayiannis D, Terzidou M, Kokkevi A, Sidossis L.S, (2004). Nutrition- related habits of Greek adolescents. European Journal of Clinical Nutrition, 58:580-586. (I.F. : 2.756)
 •  Economou M, Gramandani C, Richardson C, Stefanis C, (2005). Public attitudes towards people with schizophrenia in Greece. World Psychiatry, 4:s1, 40-44. (I.F.: 8.974)
 •  Economou M, Kourea A, Gramandani C, Leontiadou A, Louki E, Stefanis C, (2005). Mental disorder and mental health represantations in Greek newspapers and magazines. World Psychiatry, 4:s1, 45-49. (I.F.: 8.974)
 •  Koutsoukos E, Melis N, (2005). A horizontal component broadband seismic sensor based on an inverted pendulum. Bulletin of the Seismological Society of America, 95, 6: 2462-2471. (I.F.: 1.94)
 •  Karidi M.V., Papakonstantinou K., Stefanis N., Zografou M., Karamouzi G., Skaltsi P., Tsinia N., Christidou C., Rabavilas A., Stefanis C. (2005). Occupational abilities and performance scale. Reliability-validity assessment factor analysis. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 40, 5:417-424. (I.F. : 2.861)
 •  Malidelis Y, Panayotacopoulou M, Van Heerikhuize J, Unmehopa U, Kontostavlaki D, Swaab D, (2005). Absence of a difference in the neurosecretory activity of supraoptic nucleus vasopressin neurons of neuroleptic-treated schizophrenic patients. Neuroendocrinology, 82: 63-69. (I.F.: 3.537)
 •  Panayotacopoulou M, Malidelis Y, Van Heerikhuize J, Unmehopa U, Swaab D, (2005). Individual differences in the expression of tyrosine hydroxylase mRNA in neurosecretory neurons of the human paraventricular and supraoptic nuclei: Positive correlation with vasopressin mRNA. Neuroendocrinilogy, 81:329-338. (I.F.: 3.537)
 •  Papageorgiou C, Lykouras L, Alevizos B, Ventouras E, Mourtouchou P, Uzunoglu N, Christodoulou N, Rabavilas A, (2005). Psychophysiological differences in schizophrenics with and without delusional misidentification syndromes: A P300 study. Progress in Neuropsychopharmacology & Biological Psychiatry, 29: 593-601. (I.F.: 3.552)
 •  Papageorgiou C, Anagnostopoulos D, Giannakakis GA, Sakelariou K., Tsiaparas N., Paraskevopoulou P., Nikita S. K., Rabavilas A., and Soldatos C. (2005). Preattentive deficits in developmental disorders of scholastic skills. Neuroreport 16:1829-1832. (I.F.: 1.404)
 •  Stefanis N, Van Os J, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C, (2005). Effect of COMT Val 158 met polymorphism on the continuous performance test, identical pair version: Tuning rather than improving performance. Am J. Psychiatry 162: 1752-1754. (I.F.: 14.721)
 •  Zacharakis CA, Hadjivassilis V, Madianos MG, Papadimitriou GN, Stefanis CN. (2005). Suicide in Cyprus 1988-1999. European Psychiatry, 20:110-114. (I.F.: 3.285)
 •  Bogt T., Schmid H., Gabhain N., Fotiou A. & Vollebergh W.(2006) Economic and cultural correlates of cannabis use among mid-adolescents in countries. Addiction, 101:241-251. (I.F.: 4.577)
 •  Kontostavlaki D, Panayotacopoulou M, Sluijs J, unmehopa U, Huitinga I, Holl E, Swaab D, (2006). Co-expression of tyrosine hydroxylase and GTP cyclohydrolase I in arginine vasopressin-synthesizing neurons of the human supraoptic nucleus demonstrated by laser microdissection and real-time PCR. Neuroendocrinology, 84, 6: 386-395. (I.F.: 3.537)
 •  Mousas G, Dandouti G, Botsis A, Lykouras L, (2006). Coping styles of type I and II alcohol-dependent men undergoing treatment. Comprehensive Psychiatry, 47, 1: 63-68. (I.F.: 2.376)
 •  Papageorgiou C, Nanou E, Tsiafakis V, Kapareliotis E, Kontoagelos K, Capsalis C, Rabavilas A. D, Soldatos CR, (2006). Acute mobile phone effects on pre-attentive operation. Neuroscience Letters. 397, 1-2: 99-103. (I.F.: 2.026)
 •  Pehlivanidis A, Liossi A, Daskalopoulou E, Gournellis R, Soldatos M, Politis A, Papacosta V. M, Zervas I, Papanikolaou K, Papacostas G. Ioannis (2006). The screening role of an introductory course in cognitive therapy training. Αcademic Psychiatry, 30:196-199. (I.F.: 0.81)
 •  Richardson C., Politikou K., Tetzidou M., Maka Z., Kokkevi A. (2006). The Quality of data obtained from self-completed questionnaires in a survey of high school students. Quality and Quantity, 40, 1: 121-127. (I.F. : 0.728)
 •  Stefanis N, Vitoratou S, Smyrnis N, Constantinidis T, Evdokimidis I, Hatzimanolis I, Ntzoufras I, Stefanis C, (2006). Mixed handedness is associated with the Disorganization dimension of schizotypy in a young male population. Schizophrenia Research, 87, 1: 289-296. (I.F.: 4.59)
 •  Stefanis N, Vitoratou S, Ntzoufras I, N. Smyrnis, I. Evdokimidis, Stefanis C, (2006). Psychometric properties of the Greek version of the Schizotypal Personality Questionnaire (SPQ) in young male obligatory conscripts: A two years test-retest study. Personality and Individual Differences 41: 1275-1286. (I.F.: 1.807)
 •  Stefanis N, Thewissen V, Bakoula C, Van Os J, Myin-Germeys I, (2006). Hearing impairment and psychosis: a replication in a cohort of young adults. Schizophrenia Research, 85, 1-3: 266-272. (I.F.: 4.974)
 •  Yotis L. (2006). A review of dramatherapy research in schizophrenia: methodologies and outcomes. Psychotherapy Research, 16, 2: 190-200. (I.F.: 1.750) • Georgopoulos A, Stefanis C, (2007). Local shaping of function in the motor cortex: Motor contrast, directional tuning. Brain Research Reviews, 55: 383-389. (I.F.: 7.818)
 •  Gonidakis F, Rabavilas A, Varsou E, Kreatsas G, Christodoulou G, (2007). Maternity blues in Athens, Greece: A study during the first 3 days after delivery. Journal of Affective Disorders, 99: 107-115. (I.F.: 3.295)
 •  Kokkevi A, Fotiou A, Richardson C., (2007). Drug use in the General Population of Greece over the Last 20 Years: Results from Nationwide Household Surveys. Eur. Addiction Research 13: 167-176. (I.F.: 2.356)
 •  Koutsoukos E, Melis N, (2007). Broadening the Response of Short-period Sensors: An Application to the Sprengnether S-7000 Seismometer. Bulletin of the Seismological Society of America, 97: 1212 -1220. (I.F.: 1.94)
 •  Papageorgiou C, Sfagos C, Kosma K, Kontoagelos K, Triantafyllou N, Vassilopoulos D, Rabavilas A, Soldatos C, (2007). Changes in LORETA and conventional patterns of P600 after steroid treatment in multiple sclerosis patients. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 31, 1: 234-241. (I.F.: 3.552)
 •  Smyrnis N, Evdokimidis I, Mantas A, Kattoulas E, Stefanis N, Constantinidis TS, Avramopoulos D, Stefanis C (2007). Smooth pursuit eye movements in 1,087 men: effects of schizotypy, anxiety, and depression. Exp Brain Res. 179: 397-408. (I.F.: 2.221)
 •  Smyrnis N, Avramopoulos D, Evdokimidis I, Stefanis C, Tsekou H, Stefanis N, (2007). Effect of schizotypy on cognitive performance and its tuning by COMT val (158) met genotype variations in a large population of young men. Biological Psychiatry, 61, 7: 845-853. (I.F.: 9.247)
 •  Stefanis N, Henquet C, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokomidis I, Myin-Germeys I, Stefanis C, Van Os J, (2007). COMT Val 158 met moderation of stress-induced psychosis. Psychological Medicine, 37: 1651-1656. (I.F. : 5.587)
 •  Stefanis N, Trikalinos T, Avramopoulos D, Ntzani E, Ioannidis J Stefanis, C (2007). Impact of Schizophrenia candidate genes on schizotypy and cognitive endophenotypes at the population level. Biological Psychiatry, 62, 7: 784-792. (I.F.: 9.247)
 •  Gonidakis F, Rabavilas A, Varsou E, Kreatsas G, Christodoulou G, (2008). A 6-month study of postpartum depression and related factors in Athens Greece. Comprehensive Psychiatry, 49: 275-282. (I.F.: 2.376)
 •  Hountala Ch., Maganioti A, Papageorgiou Ch, Nanou E, Kyprianou M, Tsiafakis V, Rabavilas A, Capsalis Ch, (2008). The spectral power coherence of the EEG under different EMF conditions. Neuroscience Letters, 441: 188-192. (I.F.: 2.026)
 •  Kokkevi A, Fotiou A, Arapaki A, Richardson C, (2008). Prevalence, patterns, and correlates of tranquilizer and sedative use among European adolescents. Journal of Adolescent Health, 43, 6: 584-592. (I.F.: 2.966)
 •  Pavlatou M, Mastorakos G, Lekakis I, Liatis S, Vamvakou G, Zoumakis E, Papassotiriou I, Rabavilas A, Katsilambros N, Chrousos G, (2008). Chronic administration of an angiotensin II receptor antagonist resets the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis and improves the affect of patients with diabetes mellitus type 2: Preliminary results. Stress, 11, 1: 62-72. (I.F. : 3.252)
 •  Stefanis N, Trikalinos Th, Avramopoulos D, Smyrnis M, Evdokimidis I, Ntzani E, Hatzimanolis A, Ioannidis J, Stefanis C, (2008). Association of RGS4 variants with schizotypy and cognitive endophenotypes at the population level. Behavioral and Brain Functions, 4: 46. (I.F.: 2.789)
 •  Stoitsis J, Giannakakis G, Papageorgiou Ch, Nikita K, Rabavilas A, Anagnostopoulos D, (2008). Evidence of a posterior cingulate involvement (Brodmann Area 31) in dyslexia: a study based on source localization algorithm of event-related potentials. Progress in Neuropsychopharmacology and Biological Psychiatry, 32 : 733-738. (I.F.: 3.552)
 •  Winkel R, Stefanis N, Myin-Germeys I, (2008). Psychosocial stress and psychosis. A review of the neurobiological mechanisms and the evidence for gene-stress interaction. Schizophrenia Bulletin, 34:1095-1105. (I.F.: 8.486)
 •  Beratis I, Rabavilas A, Nanou E, Hountala Ch, Maganioti A, Capsalis Ch, Papadimitriou G, Papageorgiou Ch, (2009).Effect of initiation -inhibition and handedness on the patterns of the P50 event-related potential component: a low resolution electromagnetic tomography study. Behavioral and Brain Functions 5:51. (I.F.: 2.789)
 •  Economou M, Gramandani C, Richardson C, Stalikas A, Stefanis C, (2009). Knowledge about schizophrenia and attitudes towards people with schizophrenia in Greece. International Journal of Social Psychiatry, 55:361-371. (I.F.: 1.504)
 •  Kallimani D, Theleritis Ch, Evdokimidis I, Stefanis N, Chatzimanolis I, Smyrnis N, (2009). The effect of change in clinical state on eye movement dysfunction in schizophrenia. European Psychiatry 24: 17-26. (I.F.: 3.285)
 •  Karaiskos D, Mavragani C, Makaroni S, Zinzaras E, Voulgarelis m, Rabavilas A, Moutsopoulos H, (2009). Stress, coping strategies and social support in patients with primary sjogren's syndrome prior to disease onset: A retrospective case-control study. Annals of the Rheumatic Diseases 68: 40-46. (I.F.: 9.111)
 •  Papageorgiou Ch, Giannakis G, Nikita K, Anagnostopoulos D, Papadimitriou G, Rabavilas A, (2009). Abnormal auditory ERP N100 in children with dyslexia: comparison with their control siblings. Behavioral and Brain Functions, 5: 26. (I.F.: 2.789)
 •  Smyrnis N, Karantinos Th, Malogiannis I, Theleritis Ch, Mantas A, Stefanis N, Hatzimanolis J, Evdokimidis I, (2009). Larger variability of saccadic reaction times in schizophrenia patients. Psychiatry Research, 2:129-136. (I.F. : 2.456)
 •  Vitoratou S, Ntzoufras I, Smyrnis N, Stefanis N, (2009). Factorial composition of the Aggression Questionnaire: A multi-sample study in Greek adults. Psychiatry Research 168: 32-39. (I.F. : 2.456)
 •  Beratis I, Rabavilas A, Papadimitriou G, Papageorgiou Ch, (2010). Effect of handedness on the stroop colour word task. Laterality, 15: 597-609. (I.F.: 1.025)
 •  Ganou V, Pagida M, Konstantinidou A, Malidelis Y, Kontostavlaki D, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2010). Ingreased expression of tyrosine hydroxylase in the supraoptic nucleus of the human neonate under hypoxic conditions: A potential neuropathological marker for prolonged perinatalhypoxia. Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 69: 1.008-1.016. (I.F.: 4.345)
 •  Karidi V.M, Stefanis C, Theleritis Ch, Tzedaki M, Rabavilas A, Stefanis N, (2010). Perceived social stigma, self-concept, and self-stigmatization of patient with schizophrenia. Comprehensive Psychiatry 51:19-30. (I.F.: 2.376)
 •  Karanasiou I, Papageorgiou Ch, Tsianaka E, Kyprianou M, Matsopoulos G, Ventouras E, Uzunoglou N, (2010). Mismatch task conditions and error related ERPs. Behavioral and Brain Functions, 6: 14. (I.F.: 2.789)
 •  Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Smyrnis N, (2010). Monitoring antisaccades: intrindividual differences in cognitive control and the influence of COMT and DRD4 genotype variations. Exp. Brain Res, 203: 453-463. (I.F. : 2.221)
 •  Koroboki E, Zakopoulos N, Manios E, Rotas V, Papadimitriou G, Papageorgiou Gh, (2010). Interoception awareness in essential hypertension. International Journal of Psychophysiology, 78:158-162 (I.F.: 2.036)
 •  Μaganioti A, Hountala Gh, Papageorgiou Gh, Nanou E, Kyprianou M, Tsiafakis V, Rabavilas A, Capsalis Ch, (2010). Principal component analysis of the P600 waveform: EMF and gender effects. Neuroscience Letters, 478: 19-23. (I.F.: 2.026)
 •  Papageorgiou Ch, Beratis I, Rabavilas A, Nanou E, Hountala Ch, Maganioti A, Capsalis Ch, Papadimitriou G, Stefanis C, (2010). Pre-attentive operation and psychoticism: A P50 event related potential study. Personality and Individual Differences 4: 593-599. (I.F.: 1.807)
 •  Stefanis N, Bozi M, Christodoulou C, Douzenis A, Gasparinatos G, Stamboulis E, Stefanis C, Stefanis L, (2010). Isolated delusional syndrome in Parkinson's Disease. Parkinsonism and Related Disorders, 16: 550-552. (I.F. : 3.274)
 •  Angelopoulos E, Koutsoukos E, Maillis A, Papadimitriou G, Stefanis C, (2011). Cortical interactions during the experience of auditory verbal hallucinations. Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences, 23:3, 287-293. (I.F.: 2.397)
 •  Beratis I, Rabavilas A, Papadimitriou G, Papageorgiou Ch, (2011). Eysenck's model of personality and psychopathological components in right-and left-handers. Personality & Individual Differences, 50: 1267-1272. (I.F.: 1.807)
 •  Economou M, Palli A, Peppou L, Madianos M, (2011). Recovery from Schizoprenia: A four-year Study of an Inner City Cohort. Community Mental Health Journal, 47:660-667. (I.F.: 1.310)
 •  Kapsali F, Rabavilas A, Michopoulou A, Papadimitriou G, Papageorgiou C, (2011). Aggressive behaviour in schizophrenic patients after abrupt treatment discontinuation. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 15:296-302. (I.F.: 0.448)
 •  Karanasiou I, Papageorgiou C, Kyprianou M, Tsianaka E, Matsopoulos G, Ventouras E, Uzunoglou N, (2011). Effect of frequency deviance direction on performance and mismatch negativity. Journal of Integrative Neuroscience, 10: 525-536 (I.F.: 1.146)
 •  Kattoulas E, Smyrnis N, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, (2011). Predictive smooth eye pursuit in a population of young men: I. Effects of age, IQ, oculomotor and cognitive tasks. Experimental Brain Research, 215:207-218. (I.F. : 2.221)
 •  Kattoulas E, Evdokimidis I, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Smyrnis N, (2011). Predictive smooth eye pursuit in a population of young men: II. Effects of schizotypy, anxiety and depression. Experimental Brain Research 215: 219-226. (I.F. : 2.221)
 •  Kokkevi A, Rotsika V, Arapaki A, Richardson C, (2011). Increasing self-reported suicide attempts by adolescents in Greece between 1984 and 2007. Soc. Psychiatry & Psychiatric Epidemiology 46: 231-237. (I.F.: 2.861)
 •  Kokkevi A, Rotsika V, Arapaki A, Richardson C, (2011). Changes in Associations between psychosocial factors and suicide attempts by adolescents in Greece from 1984 to 2007. European Journal of Public Health, 21: 694-698. (I.F.: 2.267) 2.728
 •  Koroboki E, Papageorgiou Gh, Manios E, Rotas V, Alexaki E, Michas F, Papadimitriou G, Zakopoulos N, (2011). Dipping status and hostility in newly diagnosed essential hypertension. International Journal of Psychiatry Medicine, 42: 181-194. (I.F. : 1.154)
 •  Kostopanagiotou G, Kalimeris K, Kesidis K, Matsota P, Dima C, Economou E, Papageorgiou Ch, (2011). Sevoflurane impairs postoperative olfactory memory but preserves olfactory function. European Journal of Anaesthesiology 28: 63-68. (I.F.: 2.792)
 •  Madianos M, Economou E, Alexiou T, Stefanis C, (2011). Depression and economic hardship across Greece in 2008 and 2009: two cross-sectional surveys nationwide. Social Psychiatry Psychiatric Epidemiology 46: 943-952. (I.F.: 2.861)
 •  Papageorgiou C, Hountala C, Maganioti A, Kyprianou M, Rabavilas A, Papadimitriou G, Capsalis C, (2011). Effects of WI-FI signals on the P300 component of related potentials during an auditory Hayling task. Journal of Integrative Neuroscience, 2: 189-202. (I.F.: 1.146)
 •  Smyrnis N, kattoulas E, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, (2011). Schizoprenia-Related Neuregulin-1 Single-Nucleotide Polymorphisms Lead to Deficient Smooth Eye Pursuit in a Large Sample of Young Men. Schizophrenia Bulletin, 37: 822-831. (I.F.: 8.486)
 •  Stefanis N, Mandeli L, Hatzimanolis A, Zaninotto L, Smyrnis N, Ayramopoulos D, Evdokimidis I, Serretti A, (2011). Serotonin transporter gene variants and prediction of stress induced risk for psychological distress. Genes, Brain and Behavior, 10: 536-541. (I.F.: 3.597)
 •  Antypa N, Mandelli L, Nearchou F, Vaiopoulos C, Stefanis C, Serreti A, Stefanis N, (2012). The 3111T/C polymorphism interacts with stressful life events to influence patterns of sleep in females. Chronobiology International, 29:891-897. (I.F.: 4.35)
 •  Economou M, Peppou L, Louki E, Stefanis C, (2012). Medical students' beliefs and attitudes towards schizophrenia before and after the undergraduate psychiatric training in Greece. Psychiatry and Clinical Neurosciences, 66: 17-25 (I.F.: 2.04)
 •  Economou M,(2012). Fighting psychiatric stigma in the classroom: The impact of an educational intervention on secondary school students' attitudes to schizophrenia. International journal of Social Psychiatry, 58:544-551. (I.F.: 1.504)
 •  Hatzimanolis A, Smyrnis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, Stefanis N, (2012). Bipolar disorder ANK3 risk variant effect on sustained attention is replicated in a large healthy population. Psychiatric Genetics, 22:210-213. (I.F.: 2.365)
 •  kattoulas E, Stefanis N, Avramopoulos D, Stefanis C, Evdokimidis I, Smyrnis N, (2012). Schizophrenia related RGS4 gene variations specifically disrupt prefrontal control of saccadic eye movements. Psychological Medicine, 42:757-767. (I.F.: 5.587)
 •  Konings M, Stefanis N, Kuepper R, Graaf R, Have M, Van Os J, Bakoula C, Henquet C, (2012). Replication in two independent population-based samples that childhood maltreatment and cannabis use synergistically impact on psychosis risk. Psychological Medicine, 42: 149-159. (I.F.: 5.587)
 •  Madianos M, Economou E, Peppou E, Kallergis G, Rogakou E, Alevizopoulos G, (2012). Measuring public attitudes to severe mental illness in Greece: Development of a new scale. European Journal of Psychiatry, 26: 55-67. (I.F: 0.462)
 •  Mandeli L, Antypa N, Nearchou F, Vaiopoulos Ch, Stefanis C, Serreti A, Stefanis N, (2012). The role of serotonergic genes and environmental stress on the development of depressive symptoms and neuroticism. Journal of Affective Disorders, 142: 82-89. (I.F.: 3.295)
 •  Papageorgiou C, Rabavilas A, Stachtea X, Giannakakis G, Papadimitriou G, Stefanis C, (2012). The interference of Introversion-Extraversion and symptomatology with reasoning performance: A behavioural study. Journal of Psycholinguistic Research, 41: 129-139. (I.F.: 0.642)
 •  Pentaraki A, Stefanis N, Stahl D, Theleritis C, Toulopoulou T, Roukas D, Kaliora S, Chatzimanolis I, Smyrnis N, Russell T, Kravariti E, Murray R, (2012). Theory of Mind as a potential trait marker of schizophrenia: A family study. Cognitive Neuropsychiatry, 17: 64-89. (I.F.: 1.68
 •  Theleritis C, Vitoratou S, Smyrnis N, Evdokimidis I, Constantinidis T, Stefanis N, (2012). Neurological soft signs and psychometrically indentified Schizotypy in a sample of young conscripts. Psychiatry Research, 198: 241-247. (I.F.: 2.456)
 •  Antypa N, Mandelli L, Nearchou F.A, Vaiopoulos C, Stefanis C, SerretiA, Stefanis N, (2012). The 3111T/C polymorphism interacts with stressful life events to influence patterns of sleep in females. Cronobiology International, 29: 891-897 (I.F.: 4.350)
 •  Beratis I, Rabavilas D, Kyprianou M, Papadimitriou G, Papageorgiou C (2013). Investigation of the link between higher order cognitive functions and handedness. Journal of Clinical and Experimental Neuropsychology, 35:393-403. (I.F.: 1.862)
 •  Economou M, Madianos M, Peppou L, Patelakis A, Stefanis C, (2013). Major depression in the Era of economic crisis : A replication of a cross-sectional study across Greece. Journal of Affective Disorders, 145:308-314 (I.F.: 3.295)
 •  Economou M, Madianos M, Peppou L, C Theleritis, Patelakis A, Stefanis C, (2013). Suicidal ideation and reported suicide attempts in Greece during the economic crisis. World Psychiatry, 12:53-59 (I.F.: 8.974)
 •  Hatzimanolis A, Vitoratou S, Mandeli L, Vaiopoulos C, Nearchou F, Stefanis C, Serretti A, Stefanis N, (2013). Potential role of membrane-bound COMT gene polymorphisms in female depression vulnerability. Journal of Affective Disorders 148: 316-322. (I.F.: 3.295)
 •  Kontoangelos K, Economou M, Kandaraki A, Mylona V. Makrygiannis I, Papadimitriou G, (2013). Psychotic in a patient with hashimoto's thyroditis. British Journal of Medicine & Medical Research, 3: 262-266. (I.F.: 13.069)
 •  Kontoangelos K, Raptis AE, Papageorgiou C, Papadimitriou G, Rabavilas A, Dimitriadis G, Raptis SA, (2013). The association of the metabolic profile in diabetes mellitus type 2 patients with obssessive-compulsive symptomatology and depressive sympto-matology: new insights. Inernational Journal Psychiatry Clinical Practice, 17 : 48-55. (I.F.: 0,43)
 •  Kontoangelos K, Economou M, Maltezou M, Kandaraki A, Papadimitriou GN, (2013). Depressive symptomatology and pineal epidermoid cyst: a case report. Acta Neuropsychiatrica, 25:240-242 (I.F.: 0,606)
 •  Koti I, Weller K, Makris M, Tiligada E, Psaltopoulou T, Papageorgiou C, Baiardini I, Panagiotakos D, Braido F, Maurer M, (2013). Disease activity only moderately correlates with quality of life impairment in patients with chronic spontaneous ulticaria. Dermatology, 226: 371-379 (I.F.: 2.024)
 •  Koutsoukos E, Angelopoulos E, Maillis A, Papadimitriou G, Stefanis C, (2013). Indication of increased phase coupling between theta and gamma EEG rhythms associated with the experience of auditory verbal hallucinations. Neuroscience Letters, 534 : 242-245. (I.F. : 2.026)
 •  Pagida M, Konstantinidou A, Tsekoura E, Mangoura D, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2013). Vulnerability of mesencephalic dopaminergic neurons of the neonate to prolonged perinatal hypoxia : An immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase expression in autopsy material. Journal Neuropathol. Eχp. Neurol., 72: 337-350. (I.F.: 4.345)
 •  Pagida ΜΑ, Konstantinidou Α, Tsekoura Ε, Patsouris Ε, Panayotacopoulou Μ, (2013). Immunohistochemical demonstration of urocortin 1 in Edinger-Westphal nucleus of the human neonate: Colocalization with tyrosine hydroxylase under acute perinatal hypoxia. Neuroscience Letters, 554:47-52. (I.F.: 2.026)
 •  Pagida MA, Konstantinidou AE, Malidelis YI, Ganou V, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou MT, (2013). The human neurosecretory neurones under perinatal hypoxia: a quantitative immunohistochemical study of the supraoptic nucleus in autopsy material. Journal of Neuroendocrinology 25: 1255-1263. (I.F. : 3.331)
 •  Papageorgiou C, Karanasiou I, Kapsali F, Stachtea X, Kyprianou M, Tsianaka E, Karakatsanis N, Rabavilas A, Uzunoglou K, Papadimitriou G, (2013). Temporal processing dysfunction in schizoprenia as measured by time interval discrimination and tempo reproduction tasks. Progress in NeuroPsychopharmacology & Biological Psychiatry, 40 : 173-179. (I.F. : 3.552)
 •  Papageorgiou C, Karanasiou IS, Tsianaka EI, Kyprianou M, Papadimitriou GN, (2013). Motive related positivity: Decision-making during a prisoners' dilemma task. Journal of Integrative Neuroscience, 12: 183-199. (I.F.: 1.146)
 •  Stefanis N, Hatzimanolis A, Smyrnis N, Avramopoulos D, Evdokimidis I, Van Os J, Stefanis C, Straub R, Weinberger R, (2013). Schizophrenia candidate gene ERBB4: Covert routes of vulnerability to psychosis Detected at the population level. Schizophrenia Bulletin, 39: 349-357 (I.F.: 8.486)
 •  Stefanis N, Hatzimanolis A, Avramopoulos D, Smyrnis N, Evdokimidis I, Stefanis C, Weinberger R, Straub R, (2013). Variation in psychosis gene ZNF804A is associated with a refined schizotypy but not neurocognitive performance in a large young male population. Schizophrenia Bulletin, 39: 1252-1260. (I.F.: 8.486)
 •  Economou M, Madianos M, Peppou E, Souliotis K, Patelakis A, Stefanis C, (2014). Cognitive social capital and mental illness during economic crisis: A nationwide population-based study in Greece. Social Science & Medicine, 100: 141-147. (I.F.: 2.733)
 •  Economou M, Peppou L, Geroulanou K, Louki E, Tsaliagkou I, Kolostoumpis D, Stefanis C, (2014). The influence of an anti-stigma intervention on adolescent’s attitudes to schizophrenia: a mixed methodology approach.Child and Adolescent Mental Health 19: 16-23. (I.F.: 0.635)
 •  Theleritis C, Politis A, Siarkos K, Lyketsos CG, (2014). A review of neuroimaging findings of apathy in Alzheimer's disease. International Psychogeriatrics, 26: 195-207. (I.F.:2.188)