Κεφάλλαια σε ελληνικά βιβλία

  • Μπεργιαννάκη Ι.Δ. (2002). Ψυχολογικές και ψυχοκοινωνικές επιπτώσεις στα μέλη σωστικών συνεργείων αεροπορικών καταστροφών 2003, Κλινική Αεροπορική Ψυχολογία. (υπό δημοσίευση), Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, επιμέλεια έκδοσης Π. Χατζητάσκος.
  • Τερζίδου Μ. (2004). Η Επιδημιολογία της ουσιοεξάρτησης στην Ελλάδα & την Ευρώπη. Εις: Ι.Α.Λιάππας & Β. Πομίνι (Επιμ.Έκδ.). «Ουσιοεξάρτηση σύγχρονα θέματα» σ.77-88. (Εκδόσεις ITACA- Ελληνικό Τμήμα).
  • Oικονόμου Μ, (2006). Δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων: Ηθική και δεοντολογική προσέγγιση. Εις: Κ. Σολδάτος, Ι. Καρακώστας, Α. Κουτσουράδης, Μ. Μαλλιώρη (Επιμ. Έκδ.). «Ψυχιατρική και Δίκαιο: Γενικό πλαίσιο και προβληματισμοί», Εκδόσεις Σάκκουλα, σελ.223-236.
  • Oικονόμου Μ,(2008). Ψυχική Νόσος: Η Ψυχοεκπαίδευση ως όχημα αποστιγματισμού. Εις: Αγγελίδης Γ, Γκαινταρτζή Χ, Ευγενίδου Β, Καραγιάννη Μ, Κουνιάκης Φ, Λαζαρίδης Β, Οικονόμου Μ, Παπαϊωάννου Κ, Πλυχρονιάδης Ν, Τσιλικας Σ, Χονδρός Δ, (Επιμ.) Πολυχρονιάδης Ν, «Κέντρο Ημέρας ΕΣΤΙΑ 2002-2008», σελ. 45-51.
  • Πομίνι Β, (2008). Συγχύσεις και συγκρούσεις ρόλων στο σύγχρονο ζευγάρι. Εις: Bαϊδάκης Ν, Γιωσαφάτ Μ, Δημητρακόπουλος Χ, Ιωάννοβιτς Ε, Παπασταμάτης Κ, Πομίνι Β, Ρήγας Δ, Τομαράς Β, (Επιμ.). Χαραλαμπάκη Κ,. «Θεραπεία ζεύγους: Ψυχοθεραπευτικές προσσεγγίσεις από την ψυχαναλυτική, τη συμπεριφορική και τη συστημική οπτική», Εκδόσεις Καστανιώτη, σελ. 211-317.