Κεφάλλαια σε ελληνικά πρακτικά συνεδριών

 • Κουμπή Ε. (1994). Ανάλυση αξιολόγηση του προγράμματος πρωτογενούς πρόληψης σε Γυμνάσια του Δήμου Αθηναίων (1993-1994), εις : Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης, Πρακτικά ημερίδας, Δήμος Αθηναίων, 20 Οκτωβρίου 1994, Ηχος-Γραφή σ.61-69 .
 • Λεκάκης Γ. (1994). Αρχές και φιλοσοφία προγραμμάτων πρόληψης σε σχολεία, εις: Δραστηριότητες και πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση της τοξικοεξάρτησης, Πρακτικά ημερίδας, Δήμος Αθηναίων, 20 Οκτωβρίου 1994, Ήχος-Γραφή σ. 37-45.
 • Μπεργιαννάκη, Ι.Δ. (1996). Ψυχικές συνιστώσες της πορείας προς την κλιμακτήριο. Πρακτικά 1ης Ημερίδας «Υγεία και Γυναίκες». ISBN -7584-27-9, σ. 58-60.
 • Κούτας Γ, (1997). Τέσσερα χρόνια λειτουργίας του Ξενώνα Ψυχικά Ασθενών στα Πλαίσια του Προγράμματος «Λέρος» του ΕΠΙΨΥ. Εις: Η «Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα» (Επιμ. Έκδ. Ε. Ζαχαρίας, Χ. Ασημόπουλος, Ι. Τσιάντης), Πρακτικά της 8ης συνάντησης του Προσωπικού των Ξενώνων , Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας / ΕΨΥΠΕ, Αθήνα 23-24 /9/1994, 19-24
 • Πολιτικού Κ., Richardson C., Τερζίδου Μ., Μακά Ζ., Κοκκέβη Α.(1999). Η ποιότητα δεδομένων αυτοσυμπληρούμενων ερωτηματολογίων σε έρευνα μαθητικού πληθυσμού. Εις: Πρακτικά 12ου Πανελληνίου Στατιστικού Συνεδρίου, 15-18 Απριλίου 1999, Σπέτσες, 486-495, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο.
 • Richardson C., Tato M., (2003). Η γνώμη των Ελλήνων μαθητών για τους συνομήλικούς τους που καπνίζουν ή πίνουν πολύ. Εις: Πρακτικά 16ου Πανελληνίου Στατιστικού Συνεδρίου, 30 Απριλίου – 3 Μαϊου 2003, Καβάλα, 459-466, Ελληνικό Στατιστικό Ινστιτούτο).
 • Οικονόμου Μαρίνα, Ελληνικό Πρόγραμμα κατά του Στίγματος των Ψυχικών Διαταραχών (2003). Ας ανοίξουμε τις πόρτες. Σειρά άρθρων στα Πρακτικά του Κινηματογραφικού Αφιερώματος στην Ψυχική Υγεία. Θεσσαλονίκη 7-10 Νοεμβρίου 2003, 9-11, 24-25, 42-44, 104-117, Εκδόσεις ΕΠΙΨΥ.
 • Γιωτσίδη Β, (2004). Συμπεράσματα Συνεδρίου. Εις: Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου 20-21 Μαρτίου 2003, Αθήνα «Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής», 145-147.
 • Κοκκέβη Α, (2004). Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης της Ελλάδας. Εις: Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου 20-21 Μαρτίου 2003, Αθήνα «Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής», 21-23.
 • Κοκκέβη Α, (2004). Η Αξιολόγηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης: Περιορισμού & Προοπτικές. Εις: Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου 20-21 Μαρτίου 2003, Αθήνα «Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής», 31-34.
 • Λεκάκης Γ, (2004). Προσεγγίζοντας την Πρωτογενή Πρόληψη: Δυνατότητες & Περιορισμοί στον Ελληνικό Χώρο. Εις: Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου 20-21 Μαρτίου 2003, Αθήνα «Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής», 122-125.
 • Τερζίδου Μ, (2004). Η συμβολή του Εθνικού Κέντρου (ΕΚΤΕΠΝ) στην παρακολούθηση των στόχων του Εθνικού Σχεδίου Δράσης. Εις: Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου 20-21 Μαρτίου 2003, Αθήνα «Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής», 52-55
 • Μπεργιαννάκη Δ.Ι, (2007).Βασικές αρχές πρόληψης & αντιμετώπισης των ψυχολογικών και κοινωνικών επιπτώσεων των μαζικών καταστροφών. Εις: Πρακτικά του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μαζικές Καταστροφές: Ψυχοκοινωνική Παρέμβαση & Διαχείριση Κρίσεων», 28 Νοεμβρίου 2007, Αθήνα, 18-22.
 • Οικονόμου Μ. (2008). Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας & Ψυχική Ασθένεια. Εις: Πρακτικά 3ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με Αναπηρία & ΜΜΕ», 23-24 Ιουνίου 2008,Αθήνα, 76-81.