Ελληνικά Βιβλία

 • Κοκκέβη Α, Στεφανής Κ. (1994) Τα Ναρκωτικά στην Ελλάδα: Η διαχρονική πορεία της χρήσης, Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα, 1-219
 • Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (1996). Επικοινωνία στην Οικογένεια. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ./ ΟΚΑΝΑ, Αθήνα, 1-96.
 • Μαδιανός Μ, Στεφανής Κ. (1997). Οδηγός Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, Αποκατάστασης και Υποστήριξης στην Ελλάδα. Μονάδα Παρακολούθησης και Αξιολόγησης Ψυχιατρικών Υπηρεσιών. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. & Υπουργείο Υγείας, Αθήνα, 1-325.
 • Τερζίδου Μ, Μακά Ζ, Κοκκέβη Α. (2000). Έλληνες Μαθητές: Υγεία, Σχολεία, Οικογένεια. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ , Αθήνα, 1-79.
 • Κασαπίδου Ζ, Μαραγκίδη Μ.(2000). Συζητήσεις Εφήβων. Διαπροσωπικές Σχέσεις. Επικοινωνία, τετράδιο για τον μαθητή (Επιμ. Γ. Λεκάκης),. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ , Αθήνα, 1-115.
 • Κασαπίδου Ζ, Λεκάκης Γ, Μαραγκίδη Μ.(2000). Συζητήσεις Εφήβων. Ψυχική Υγεία - Διαπροσωπικές Σχέσεις. Εγχειρίδιο για τον καθηγητή (Επιμ. Γ. Λεκάκης), Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, Αθήνα 1-62.
 • Κασαπίδου Ζ, Μαραγκίδη Μ.(2000). Συζητήσεις Εφήβων. Ψυχική Υγεία - Διαπροσωπικές Σχέσεις. Βιβλίο για τον καθηγητή (Επιμ. Γ. Λεκάκης), Ε.Π.Ι.Ψ.Υ, Αθήνα 1-206.
 • Κουμπή Ε, Μπαφέ Ν, Παυλής Μ. (2000). Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας. «Ημερολόγιο πλοίου, Αρμενιστής 1900». Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. , Αθήνα, 1-98.
 • Στεφανής Κ. (2001). Διάλογος για τα ναρκωτικά – Ανιχνεύοντας το σήμερα προετοιμάζουμε το αύριο. Υπουργείο Παιδείας & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Μονάδα Υποστήριξης – Εμψύχωσης και Παρακολούθησης «Ψυχαργώς Α΄ Φάση» (2001-2010) του ΕΠΙΨΥ. (Επιμέλεια έκδοσης) Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δομών & Υποδομών στον Τομέα της Ψυχικής Υγείας, Αθήνα, 1-187 .
 • Μπεργιαννάκη Ι. Δ. (2003). Πρόληψη & Αντιμετώπιση των ψυχολογικών επιπτώσεων των Σεισμών. Εγχειρίδιο 4ο 2003. ΟΑΣΠ & Ε.Π.Ι.Ψ.Υ., Αθήνα.
 • ΕΠΙΨΥ – Βασιλική Ολλανδική Πρεσβεία Αθηνών (2004). Στρατηγικές για τα Ναρκωτικά σε Ελλάδα & Ολλανδία υπό το Πρίσμα της Ευρωπαϊκής Προοπτικής. Πρακτικά Ελληνο-Ολλανδικού Σεμιναρίου (2003),1-147 (Ελληνικό κείμενο) 148-275 (Αγγλικό κείμενο).
 • Χαραλαμπίδης Ε. / Κέντρο Εκπαίδευσης για την Πρόληψη της Χρήσης των Ναρκωτικών και την Προαγωγή της Υγείας (2003). «Στοιχεία για τις Εξαρτησιογόνες Ουσίες». Ε.Π.Ι.Ψ.Υ./ ΟΚΑΝΑ , Αθήνα 2003, 1-47.
 • ΕΠΙΨΥ / Κοινωνική Επιχείρηση «Kosmsos Horizon»: Περίγραμμα Ζωής (2004). Εκδόσεις Σωματείου Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση», Αθήνα, 1-127.
 • Κοκκέβη Α. (Επιμ. Εκδ.) (2005) Η Υγεία των Εφήβων: Διαστάσεις, Συνθήκες και Κοινωνικό Πλαίσιο. Ενότητες 1-9. Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Αθήνα,1-86 .
 • Κασαπίδου Ζ., Σφήκα Δ. (2005). Αγωγή Υγείας σε Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Α΄ Τάξη 1ου Κύκλου). Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο- ΕΠΙΨΥ, Οργανισμός Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων, Αθήνα 1-127 .
 • Καρύδη Βερονίκη – Μαρία (2007). Στοιχεία Ψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Επαγγελματική Αποκατάσταση Ψυχωσικών Ασθενών, ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 1-151.
 • Κοκκέβη Α. Κίτσος Γ., Φωτίου Α., (2007). Καπνός, Οινοπνευματώδη, Ναρκωτικά. Η πορεία της χρήσης από την δεκαετία του ΄80 έως σήμερα. ΕΠΙΨΥ & Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα, 1-103 .
 • Κοκκέβη Α. Κίτσος Γ., Φωτίου Α., (2008). Εφηβεία. Συμπεριφορές και ψυχοκοινωνική υγεία. ΕΠΙΨΥ & Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Ιατρικές Εκδόσεις ΒΗΤΑ, Αθήνα, 1-106.
 • Κοκκέβη Α. Κίτσος Γ., Φωτίου Α., (2008). Τρόπος Ζωής και Αντιλήψεις Εφήβων Μαθητών. ΕΠΙΨΥ& Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αθήνα. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα,1-252 .
 • Κοκκέβη Α., Φωτίου Α., Κίτσος Γ., (2009). Χρήση Εξαρτησιογόνων Ουσιών από Εφήβους μαθητές. ΕΠΙΨΥ & Ψυχιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1-231.