Πρόγραμμα "αντι-στίγμα"

anti stigma

Το 1999 ξεκίνησε η λειτουργία του Ελληνικού Προγράμματος κατά του Στίγματος της Σχιζοφρένειας στο ΕΠΙΨΥ, ως μέρος του Διεθνούς Προγράμματος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας (ΠΨΕ) για την καταπολέμηση του στίγματος και των διακρίσεων σε βάρος των ασθενών με σχιζοφρένεια. Λειτούργησε μέχρι τον Ιούνιο 2013, οπότε και σταμάτησε λόγω έλλειψης χρηματοδότησης. Κατά τα χρόνια της λειτουργίας του το Πρόγραμμα Αντι- Στίγμα, όπως μετονομάστηκε, διεύρυνε το πεδίο των δραστηριοτήτων του στο σύνολο των ψυχικών διαταραχών και συγκεκριμένα στη διπολική διαταραχή και την κατάθλιψη, με το σκεπτικό ότι και αυτές οι ασθένειες εμφορούνται από σημαντικό βαθμό κοινωνικού στιγματισμού. Το Πρόγραμμα δραστηριοποιήθηκε πολυεπίπεδα στους τομείς της έρευνας, της εκπαίδευσης, της επικοινωνίας και της συνηγορίας.

Επιστημονική Σύμβουλος  του Προγράμματος «αντι-στίγμα»   του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. ήταν η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια κα Μ. Οικονόμου

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ:

ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ECONOMOU M., LOUKI E., PEPPOU L., GRAMANDANI C., YOTIS L., STEFANIS CN.
Fighting psychiatric stigma in the classroom: The impact of an educational intervention on secondary school students’ attitudes to schizophrenia.
International Journal of Social Psychiatry, in press.

ECONOMOU M., PALLI A., PEPPOU L., MADIANOS M.
Recovery from schizophrenia: A four-year study of an inner city cohort.
Community Mental Health Journal, 2011, Online First.

MADIANOS M., ΕCONOMOU M., ALEXIOU T., STEFANIS C.
Depression and economic hardship across Greece in 2008 and 2009: Two cross-sectional surveys nationwide.  
Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 2010, Online First.

ΕCONOMOU M., RICHARDSON C., GRAMANDANI C., STALIKAS A., STEFANIS C.
Knowledge about schizophrenia and attitudes towards people with schizophrenia in Greece. 
International Journal of Social Psychiatry, 2009, 55: 361-371.

ECONOMOU M., STEFANIS N.C., PAPADIMITRIOU G.N.
Schizophrenia and stigma: Old problems, new challenges.
In: Kasper S., Papadimitriou G.N. (eds), “Schizophrenia: Biopsychosocial Approaches and Current Challenges”. London: Informa Healthcare, 2009, pp. 299-309.

ECONOMOU M., GRAMANDANI C., LOUKI E.
Behavioral family management for schizophrenia: Family communication.
Journal of Curative and Intercultural Psychopedagogy, 2007, 1-2: 229-244.

PALLIS D., APOSTOLOU N., ECONOMOU M., STEFANIS C.
Compulsory hospitalization and optimal mental health care: A European    perspective and the example of Greece.
Psychiatriki, 2007, 18: 307-314.

STEFANIS CN., ECONOMOU M.
The unprecedented initiative of European Ministers of Health. 
In: Okasha A., Stefanis C. (eds), “Perspectives on the stigma of mental illness”. World Psychiatric Association, 2005, pp. 7-20.

ECONOMOU M., KOUREA A., GRAMANDANI C., LEONTIADOU A., LOUKI E., STEFANIS C.
Mental disorder and mental health representations in Greek newspapers and magazines.
World Psychiatry, 2005, suppl. 1: 45-49.

ECONOMOU M., GRAMANDANI C., RICHARDSON C., STEFANIS C.
Public attitudes towards people with schizophrenia in Greece.
World Psychiatry, 2005, suppl. 1: 40-44.

ECONOMOU M.
Greece
In: Sartorius N., Schulze H. (eds), “Reducing the stigma of mental illness: a report from a global programme of the World Psychiatric Association”. Cambridge: Cambridge University Press, 2005, pp. 70-79.

ECONOMOU M.
Stigma and Schizophrenia: The Greek Experience.
In: Maj M., Sartorius N. (eds), WPA Series “Evidence and Experience in Psychiatry”. Chichester: John Wiley and Sons, 1999, vol 2, pp. 300-302.

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. , ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ Κ., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ.
Στίγμα και ψυχική νόσος από τη ματιά των καλλιτεχνών: Στερεότυπο του «βίαιου ψυχοπαθή» ή της Ψυχιατρικής;  
Άτη, 2011, 1: 10-16.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΠΕΠΠΟΥ Λ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ.Ν.
Κλίμακα Κοινωνικής Απόστασης: Ελληνική προσαρμογή και ψυχομετρικές ιδιότητες.
Ψυχιατρική, 2010, 21: 217-225.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ.
Από το στίγμα στη συνηγορία: Τα ανθρώπινα δικαιώματα ως πρόκληση για το χώρο της ψυχικής υγείας.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2010, 111: 62-67.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΛΟΥΚΗ Ε.
Τηλεφωνικές γραμμές ψυχικής υγείας στην Ελλάδα.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2010, 109: 41-47.
         
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΠΕΠΠΟΥ Λ., ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ Δ.,  ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ.
Η γραμμή επικοινωνίας για την κατάθλιψη του προγράμματος «αντι-στίγμα» του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.: Αξιολογητικά στοιχεία του 1ου χρόνου λειτουργίας.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2009, 108: 37-44.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Κοινωνικό στίγμα και ψυχιατρικές υπηρεσίες: Ο φαύλος κύκλος.
Στο βιβλίο «Η Ψυχιατρική Μεταρρύθμιση στην Ελλάδα: Ανάγκες-Προτάσεις-Λύσεις».
Επιμέλεια έκδοσης: Γ. Σακέλλης, Βοηθός Συνήγορου του Πολίτη.
Εκδόσεις ΣΑΚΚΟΥΛΑ, Αθήνα, 2009, σελ. 136-142.
        
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.,  ΛΟΥΚΗ Ε., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΜΠΡΙΣΚΟΛΑΣ Γ., ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ.
Τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας στο χώρο της ψυχικής υγείας: Το  παράδειγμα της Τηλεφωνικής Γραμμής του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2008, 103: 56-65.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Ψυχική ασθένεια και κοινωνικό στίγμα: Διαχρονικές και σύγχρονες προκλήσεις.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2008, 102: 19-26.

ΜΑΛΛΙΩΤΗ Μ., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ Δ., ΚΟΥΡΕΑ-ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ Τ.
Ψυχική δημόσια υγεία
Στο βιβλίο «Δημόσια Υγεία. Θεωρία, Πράξη, Πολιτικές». Επιμέλεια Έκδοσης: Τζένη Κουρέα-Κρεμαστινού. Εκδόσεις Τεχνόγραμμα, Αθήνα, 2007, σελ. 535-556.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Πώς τα Μ.Μ.Ε. μορφώνουν και διαμορφώνουν: Η περίπτωση των ΑμεΑ
Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε.».
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης –Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Αθήνα, 2007, σελ. 90-100.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΚΟΛΟΣΤΟΥΜΠΗΣ Δ., ΓΙΩΤΗΣ Λ.
Η περίπτωση της σχιζοφρένειας στα ΜΜΕ: Ψυχιατρικός όρος ή μεταφορά;
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2007, 98: 17-20.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ Χ.
Τα ΜΜΕ ως διαμορφωτές της κοινωνικής εικόνας της ψυχικής ασθένειας.
Τετράδια Ψυχιατρικής, 2007, 98: 9-16.

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Ε., ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Η μέθοδος της Συναινετικής Ποιοτικής Ανάλυσης (ΣΠΑ): Παρουσίαση και χρήση για τη μελέτη ποιοτικών δεδομένων από προϋπάρχον έντυπο υλικό.
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): 86-94.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΧΑΡΙΤΣΗ Μ., ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α.
ΜΜΕ και ψυχική ασθένεια: Απεικονίσεις της σχιζοφρένειας στον ελληνικό Τύπο.
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): 59-85.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ Χ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΣΕΡΓΙΑΝΝΗ Χ., ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α.
Εκπαιδευτική παρέμβαση σε μαθητές γυμνασίου για την καταπολέμηση του ψυχιατρικού στίγματος.
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): 44-58.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ Χ., ΛΟΥΚΗ Ε., ΓΙΩΤΗΣ Λ., ΣΤΕΦΑΝΗΣ Κ.
Στίγμα και ψυχική διαταραχή: Ο δρόμος προς τον αποστιγματισμό (Πρόγραμμα κατά του στίγματος της σχιζοφρένειας του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής).
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): 28-43.

ΜΕΡΤΙΚΑ Α., ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α., ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ Χ.
Το στίγμα της ψυχικής ασθένειας και της σχιζοφρένειας: Βιβλιογραφική ανασκόπηση ερευνητικών ευρημάτων.
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): 1-27.
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ., ΣΤΑΛΙΚΑΣ Α.
Στίγμα, ψυχική ασθένεια και κοινωνία: Πρόκληση για αλλαγή.
Ψυχολογία, 2006, 13 (3): εισαγωγικό αφιέρωμα.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων: Ηθική και δεοντολογική προσέγγιση.
Στο βιβλίο «Ψυχιατρική και Δίκαιο: Ι. Γενικό πλαίσιο και προβληματισμοί». Επιμέλεια έκδοσης: Κ. Σολδάτος, Ι. Καρακώστας, Α. Κουτσουράδης, Μ. Μαλλιώρη. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006, σελ. 223-236.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Ψυχική ασθένεια και στίγμα: O  ρόλος του κινηματογράφου.
Στο βιβλίο πρακτικών του κινηματογραφικού αφιερώματος στην ψυχική ασθένεια «Ας ανοίξουμε τις πόρτες». Έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2003, σελ. 9-11.
       
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.,  ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ Χ.,  ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ Α.
Έρευνα γνώσεων και στάσεων των θεατών του κινηματογραφικού αφιερώματος.
Στο βιβλίο πρακτικών του κινηματογραφικού αφιερώματος στην ψυχική ασθένεια «Ας ανοίξουμε τις πόρτες». Επιμέλεια έκδοσης: Μ. Οικονόμου.  Έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2003, σελ. 103-117.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ. 
Στίγμα-Αποστιγματισμός-Επανένταξη
Πρακτικά των συναντήσεων με θέμα «Ψυχική Υγεία και Μ.Μ.Ε.».
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα,  1999, σελ. 90-94
      
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Μ.
Το κόστος της σχιζοφρένειας.
Ψυχιατρική, 1999, 10: 142-151.

ΙΑΤΡΙΚΑ  ΒΙΒΛΙΑ

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 
Ψυχική ασθένεια και στίγμα: Μύθος ή πραγματικότητα;
Βιβλίο πρακτικών των συναντήσεων με θέμα «Ψυχική Υγεία και  Μ.Μ.Ε.»
Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία, Αθήνα, 1999, σελ. 90-95.

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Χ. ΓΡΑΜΑΝΔΑΝΗ, Α. ΛΕΟΝΤΙΑΔΟΥ
Έρευνα γνώσεων και στάσεων των θεατών του κινηματογραφικού αφιερώματος στην ψυχική ασθένεια
Βιβλίο πρακτικών του κινηματογραφικού αφιερώματος στην ψυχική ασθένεια «Ας ανοίξουμε τις πόρτες»
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 2003, σελ. 104-117.

Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Δικαιώματα των ψυχικά πασχόντων: Ηθική και δεοντολογική προσέγγιση
Στο βιβλίο «Ψυχιατρική και Δίκαιο: Ι. Γενικό πλαίσιο και προβληματισμοί», Επιμέλεια έκδοσης: Κ. Σολδάτος, Ι. Καρακώστας, Α. Κουτσουράδης, Μ. Μαλλιώρη. Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα, 2006, σελ. 223-236.

Μ. 0ΙΚΟΝΟΜΟΥ
Πώς τα Μ.Μ.Ε. μορφώνουν και διαμορφώνουν: Η περίπτωση των ΑμεΑ
Πρακτικά του 2ου Διεθνούς Συνεδρίου «Άτομα με αναπηρία και Μ.Μ.Ε.»
Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας, Αθήνα, 2007, σελ. 90-100.

Μ. ΜΑΛΛΙΩΡΗ, Μ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Δ. ΠΛΟΥΜΠΙΔΗΣ, Τ. ΚΟΥΡΕΑ-ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ
Ψυχική δημόσια υγεία
Στο βιβλίο «Δημόσια Υγεία. Θεωρία, Πράξη, Πολιτικές», Επιμέλεια έκδοσης: Τζένη Κουρέα - Κρεμαστινού. Εκδόσεις Τεχνογράμμα, Αθήνα, 2007, σελ. 535-556.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Ενημέρωση για τη σχιζοφρένεια σχετικά με την εφαρμογή του Προγράμματος της Παγκόσμιας Ψυχιατρικής Εταιρείας για την Καταπολέμηση του Στίγματος και των Διακρίσεων εξαιτίας της Σχιζοφρένειας. (Information about Schizophrenia, Relevant of Programme Implementation. The WPA Global Programme against Stigma and Discrimination Because of Schizophrenia)

Βιβλίο πρακτικών του κινηματογραφικού αφιερώματος στην ψυχική ασθένεια «Ας ανοίξουμε τις πόρτες». Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 2003.

Το τσιπάκι του μυαλού και τα μυστικά του, οδηγός αυτοβοήθειας για άτομα με ψύχωση. (“The Secret of the Brain Chip”, a self guide for people experiencing psychosis.) Συγγραφείς: Marc De Hert, Geerdt  Magiels, Erik Thys. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Μαρίνα Οικονόμου. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 2004.

Όλα ή τίποτα, οδηγός αυτοβοήθειας για άτομα με διπολική διαταραχή. (“Anything or nothing”, self-guide for people with bipolar disorder). Συγγραφείς: Marc De Hert, Geerdt  Magiels, Erik Thys. Επιμέλεια ελληνικής έκδοσης: Μαρίνα Οικονόμου. Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Αθήνα, 2006.

Ενημέρωση για την κατάθλιψη (ενημερωτικό φυλλάδιο)
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Ενημέρωση για τη σχιζοφρένεια (ενημερωτικό φυλλάδιο)
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Ενημέρωση για τη διπολική διαταραχή (ενημερωτικό φυλλάδιο)
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής

Ανοίγουμε το διάλογο για την κατάθλιψη (ενημερωτικό φυλλάδιο)
Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής, Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης