Προστατευμένο Διαμέρισμα

 koinotikes domes

ΜΟΝΑΔΑ : ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ

Ύστερα από εκτίμηση της πορείας των ενοίκων, οι οποίοι παρουσίασαν βελτίωση στην λειτουργικότητά τους και δυνατότητα αυτονομίας σε μια πιο ανεξάρτητη ζωή, κρίθηκε αναγκαία η στέγαση του Προστατευμένου Διαμερίσματος στα πλαίσια της κοινωνικής και κοινοτικής επανένταξης.  Συνεπώς, η λειτουργία του έγινε τον Σεπτέμβριο του 1994 και σήμερα βρίσκεται στα ΚΑΤΩ ΠΑΤΗΣΙΑ στην οδό Προμηθέως 25, με δυναμικότητα 3 ενοίκων, οι οποίοι ζουν ημιαυτόνομα.

Δομή

Τα μέλη της Θεραπευτικής Ομάδας στηρίζονται στην αρχή της εξατομίκευσης, της προσαρμογής, δηλαδή των θεραπευτικών παρεμβάσεων στις ατομικές ανάγκες των ενοίκων και στην στήριξη των υγιών ικανοτήτων και δεξιοτήτων που διαθέτουν. 

Ένοικοι

     Τα κριτήρια επιλογής των ενοίκων στο Προστατευμένο Διαμέρισμα είναι :

 • Το στάδιο της ψυχοπαθολογίας τους να είναι σε ύφεση
 • Επιθυμία των ενοίκων για μετεγκατάσταση
 • Ικανοποιητικό επίπεδο αυτοεξυπηρέτησης και ασφάλειας όσον αφορά την προσωπική τους υγιεινή και εμφάνιση, όσο και τους χώρους του διαμερίσματος ( λειτουργικότητα )
 • Επίπεδο επικοινωνίας – συνεργασίας και διαβίωσης μεταξύ τους
 • Καλή οικονομική διαχείριση
 • Επιμελής λήψη φαρμακευτικής αγωγής
 • Επίπεδο κοινωνικότητας
 • Δυνατότητα οικογενειακού περιβάλλοντος
 • Χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς
 • Ικανότητα και γνώσεις οικιακών δραστηριοτήτων
 • Ηλικία
 • Απουσία σοβαρών διαταραχών συμπεριφοράς
 • Απουσία αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς

Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

Τα μέλη που απασχολούνται στο Προστατευμένο Διαμέρισμα εναλλάσσονται κατά διαστήματα.
Σήμερα η παρουσία του Νοσηλευτικού προσωπικού είναι 2 φορές εβδομαδιαίως στον χώρο του Διαμερίσματος, 1 φορά με τον Ιατρό και την Κοινωνική Λειτουργό στον Ξενώνα, ενώ καθημερινά υπάρχει υπάλληλος, η οποία καλύπτει τις άμεσες ανάγκες της λειτουργίας του Διαμερίσματος ( προετοιμασία και εκπαίδευση γευμάτων, καθαριότητα και οργάνωση του χώρου  και του χρόνου των ενοίκων).

Στόχοι

Σκοπός της δημιουργίας του Προστατευμένου Διαμερίσματος είναι η επίτευξη της μεγαλύτερης δυνατής ανεξαρτησίας, αυτονομίας και αποτελεσματικότητας των ενοίκων, ώστε να λειτουργήσουν στην κοινότητα με επιτυχία και στόχο την πλήρη αυτόνομη διαβίωση.

Οι επιμέρους στόχοι της, οι οποίοι τίθενται εξατομικευμένα, είναι οι εξής :

 • Αποϊδρυματισμός
 • Επανένταξη στον χώρο της κοινότητας – κοινωνικοποίηση
 • Ανάπτυξη ικανοτήτων αυτόνομης διαβίωσης
 • Εργασιακή αποκατάσταση μέσω του προγράμματος κατάρτισης
 • Επανασύνδεση με την οικογένεια, όπου υπάρχει
 • Διαχείριση υποτροπών εκτός νοσοκομείου

Παρεχόμενες υπηρεσίες

 • Η φαρμακευτική αγωγή
 • Η ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση για την αναγνώριση της νόσου και την ικανότητα πρόληψης της υποτροπής
 • Η επίλυση προβλημάτων κοινωνικής ασφάλισης
 • Η ανάπτυξη της ικανότητας χρήσης δημοσίων υπηρεσιών
 • Η εξοικείωση με τον οικισμό, στον οποίο βρίσκεται το Διαμέρισμα και η ευαισθητοποίηση των γειτόνων
 • Η υποστήριξη της οικογένειας ( εάν υπάρχει )
 • Η εκπαίδευση των ενοίκων γύρω από θέματα προγραμματισμού – καταμερισμού υπευθυνοτήτων για τις καθημερινές ανάγκες και λειτουργίας του Διαμερίσματος, διατροφής, αγοράς και παρασκευής των γευμάτων, υγιεινής, ενημέρωσης της καθημερινότητας μέσω ένθετου υλικού και Μ.Μ.Ε..