ΕΠΙΨΥ

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία (ΚΕΦ. VII του Εσωτερικού Κανονισμού του ΕΠΙΨΥ)

Περισσότερα

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΟΜΟΤΙΜΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Χ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

 

Περισσότερα

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (ΕΠΙΨΥ) ιδρύθηκε το 1989 από τον Καθηγητή Κώστα Στεφανή σύμφωνα με τις διατάξεις των ν. 1514/85 και ν. 1771/88, άρθρο 10, αρχικά ως Ακαδημαϊκό Ερευνητικό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγιεινής (Π.Δ. 268/89).

Περισσότερα