Διευθυντής Διοικητικό Συμβούλιο

Το ΕΠΙΨΥ είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου ( Ν.Π.Ι.Δ.) και έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

 

Διευθυντής:  Ομότιμος Καθηγητής Χαράλαμπος Παπαγεωργίου

Αναπληρωτής Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Στεφανής

 

Μέλη:

Ομότιμη Καθηγήτρια Άννα Κοκκέβη

Ομότιμος Καθηγητής  Γεώργιος Χρούσος

Καθηγητής Αργύριος Στριγγάρης

Καθηγητής Νικόλαος Σμυρνής

Καθηγητής Γεώργιος Τσιβγούλης