Ξενώνας

koinotikes domes

ΞΕΝΩΝΑΣ

Αρχικά, βάσει του Κανονισμού 815/84 της ΕΟΚ λειτούργησε ο πρώτος Ξενώνας τον Φεβρουάριο του 1991 ( Αποασυλοποίησης ΛΕΡΟΣ ΙΙ ), όπου φιλοξένησε ασθενείς από το Κρατικό Θεραπευτήριο Λέρου.  Εν συνεχεία, το 2000 βάσει του Προγράμματος αποσυμφόρησης του Δρομοκαϊτείου, λειτουργεί και δεύτερος Ξενώνας ( ΠΑΥΔ – Πρόγραμμα Άμεσης Υποστήριξης Δρομοκαϊτείου ), φιλοξενώντας ασθενείς από το συγκεκριμένο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής.  Το 2012 γίνεται σύμπτυξη των δύο Προγραμμάτων και τη δεδομένη χρονική στιγμή η δυναμικότητα, εντός των οικημάτων επί της οδού Βουτυρά 11 & Παπαντωνίου 37 στην περιοχή των Κάτω Πατησίων, είναι 15 ένοικοι.

Δομή    

Ο Ξενώνας αποτελεί Μονάδα όπου παρέχονται υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.  Λειτουργεί με κύρια βάση τις αρχές της τομεοποίησης, της κοινοτικής Ψυχιατρικής, της νοσοκομειακής περίθαλψης, της αποϊδρυματοποίησης και της κοινωνικής επανένταξης.

Ένοικοι

Ο Ξενώνας φιλοξενεί άτομα με ψυχικές διαταραχές και σοβαρά ψυχοκοινωνικά προβλήματα για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη με σκοπό την επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ανεξάρτητης λειτουργίας τους στην κοινότητα.  Ειδικότερα, φιλοξενούν άτομα με ψυχικές διαταραχές, τα οποία δεν έχουν οικογενειακό περιβάλλον ή άτομα που κρίνεται ότι η προσωρινή απομάκρυνση από το οικογενειακό τους περιβάλλον είναι θεραπευτική ή άτομα που χρειάζονται μία περίοδο προσαρμογής και επανεκπαίδευσης για τη ζωή στην κοινότητα.

Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα

Η Πολυκλαδική Θεραπευτική Ομάδα έχει ως έργο τον σχεδιασμό και την υλοποίηση όλων των ενεργειών για την επίτευξη των στόχων της Μονάδας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης.  Η συνεχής μεταβολή της κατάστασης και των αναγκών των ενοίκων αποτελεί βασικό άξονα γύρω από τον οποίο πρέπει να περιστρέφεται η οργάνωση της εργασίας του προσωπικού.

Η σύνθεση της Θεραπευτικής Ομάδας είναι πολυκλαδική.  Οι παρακάτω ειδικότητες θεωρούνται απαραίτητες για τη σωστή λειτουργία του Ξενώνα : Επιστημονικά και Διοικητικά Υπεύθυνος/η, Ψυχίατρος, Ψυχολόγος, Κοινωνικός/η Λειτουργός, Εργοθεραπευτής/τρια, Νοσηλευτικό Προσωπικό ( ΤΕ, ΔΕ ).  Η Θεραπευτική Ομάδα δύναται να πλαισιώνεται και από άλλες ειδικότητες ( υπάλληλος γενικών καθηκόντων, μαγείρισσα και καθαρίστρια ).

Στόχοι

Στόχος του Ξενώνα είναι η παροχή στεγαστικών, θεραπευτικών, κοινωνικών και πολιτιστικών υπηρεσιών, η ανάπτυξη δραστηριοτήτων ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, η συμμετοχή σε πολιτιστικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες καθώς και σε δραστηριότητες κοινωνικής και επαγγελματικής επανένταξης.

Παρεχόμενες υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται στον Ξενώνα αφορούν κυρίως :

 • τη φαρμακευτική αγωγή,
 • την ψυχολογική στήριξη στους ενοίκους και στις οικογένειές τους,
 • την κατάρτιση προγραμμάτων εκπαίδευσης για το προσωπικό της δομής,
 • τη συνεχή αξιολόγηση των δραστηριοτήτων,
 • τις ερευνητικές δραστηριότητες,
 • την ανάπτυξη γραπτών προτύπων και δεικτών για τη διασφάλιση της ποιότητας της φροντίδας ψυχικής υγείας, καθώς και
 • τα προγράμματα ενημέρωσης της κοινότητας για την καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος και των προκαταλήψεων που σχετίζονται με τις ψυχικές διαταραχές.

Δραστηριότητες

Ο Ξενώνας λειτουργεί βάσει δομημένου καθημερινού προγράμματος με σκοπό την ψυχοκοινωνική αποκατάσταση των ενοίκων στην κοινότητα.  Το πρόγραμμα αυτό συναποτελείται από ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων οι οποίες έχουν παράλληλα θεραπευτικό και αποκαταστασιακό χαρακτήρα, αφορούν τους ενοίκους ατομικά ή ομαδικά και λαμβάνουν χώρα τόσο εντός όσο και εκτός της Μονάδας.  Για αποκαταστασιακούς λόγους θεωρείται απαραίτητο να τελούνται όσο το δυνατόν περισσότερες δραστηριότητες εκτός των χώρων του Ξενώνα.

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας διαφοροποιείται ανάλογα με την εξέλιξη των ενοίκων της στα εξής στάδια :

 • πρόγραμμα προσαρμογής ατομικών δεξιοτήτων και αυτοφροντίδας
 • πρόγραμμα κοινωνικών δεξιοτήτων
 • πρόγραμμα κοινωνικοποίησης
 • πρόγραμμα προετοιμασίας διαβίωσης σε πλέον αυτόνομα περιβάλλοντα

Το πρόγραμμα λειτουργίας της Μονάδας συμπεριλαμβάνει :

 • ατομικές και ομαδικές δραστηριότητες αυτοφροντίδας σε θέματα υγιεινής, ατομικής περιποίησης και προσωπικής εμφάνισης,
 • φροντίδας προσωπικού χώρου,
 • απασχόλησης με δραστηριότητες κήπου, κατασκευών,
 • έκφρασης μέσω ζωγραφικής, μουσικής,
 • ενημέρωσης μέσω τηλεόρασης, εφημερίδων και περιοδικών,
 • διαχείρισης των κοινών καθημερινών αναγκών μέσω της προετοιμασίας των γευμάτων, της καθαριότητας των κοινόχρηστων χώρων, της αγοράς των προμηθειών,
 • κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της εκπαίδευσης σε συναλλαγές,
 • κυκλοφοριακής αγωγής, μετακίνησης με μέσα μαζικής μεταφοράς,
 • κοινωνικοποίησης μέσω γνωριμίας με την κοινότητα,
 • συμμετοχής σε κοινοτικές εκδηλώσεις και πολιτιστικές δραστηριότητες,
 • ψυχαγωγίας και
 • αυτονόμησης μέσω προεπαγγελματικής και επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής αποκατάστασης, μέσω της συνεργασίας του Ξενώνα με άλλους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα, όπου εξειδικεύονται στον τομέα της επαγγελματικής απασχόλησης ψυχικά πασχόντων.

 

Επιστημονικά Υπεύθυνη: Ευγενία Σαββίδου, ψυχολόγος

Διοικητικά Υπεύθυνη: Μαρία Διακάτου, κοινωνική λειτουργός