Προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ψυχιάτρου με σύμβαση έργου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΕΠΙΨΥ

by Epipsi
Εμφανίσεις: 489

Προκήρυξη για την κάλυψη θέσης ψυχιάτρου με σύμβαση έργου στο Κέντρο Ψυχικής Υγείας του ΕΠΙΨΥ.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν:

  1. Προϋπηρεσία σε εξωνοσοκομειακή δομή (π.χ. ΚΨΥ, Νοσοκομείο Ημέρας, Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας), ή και σε ενδονοσοκομειακή μονάδα με μέριμνα τη διασύνδεσή της με την αντίστοιχη εξωνοσοκομειακή δομή του Τομέα.
  2. Πέραν του κλινικού έργου ως ψυχιάτρου, ζητείται η γνώση στη ψυχοθεραπεία μέσα από την εκπαίδευση και την ατομική εμπειρία σ’ αυτήν, ώστε να είναι δυνατόν να γίνει η ανάληψη ψυχοθεραπειών σε ψυχωσικούς, διπολικούς και οριακούς ασθενείς όπου βεβαίως αυτό αποτελεί ένδειξη.
  3. Διαθεσιμότητα για ενδεχόμενες κατ’ οίκον επισκέψεις, συμμετοχή ως θεράπων ιατρός στο συντονισμό με την οικογένεια και φορείς της κοινότητας πιθανής εισαγγελικής παραγγελίας, καθώς και για δράσεις σε δομές της κοινότητας (π.χ. σχολεία με θεματικές γύρω από την εφηβεία και την ψυχική υγεία).
  4. Διαθεσιμότητα για απογευματινή εργασία (Δευτέρα ή Τετάρτη έως 18:00)

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, βιογραφικό σημείωμα και τίτλους σπουδών στην ηλεκτρονική διεύθυνση secretar@epipsi.gr μέχρι 21 Μαρτίου 2022. Τηλέφωνα επικοινωνίας 210-6170071, 072