ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ «ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» ΣΤΟ ΕΡΓΟ: «The cilium as an organizing center for cortical development and malformations of cortica

by Epipsi
Εμφανίσεις: 495

 

Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ

Παράρτημα Α - Υποβολή Πρότασης