Επιλογή υποψηφίου για την προκηρυχθείσα θέση ψυχιάτρου στη Μονάδα Έγκαιρης Παρέμβασης στην Ψύχωση

by Epipsi
Εμφανίσεις: 71

 Τα πρακτικά της επιτροπής είναι διαθέσιμα εδώ