Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την κάλυψη μιας θέσης εργασίας για τις ανάγκες του έργου Modeling Canvas with a hUman-specific platform: the patient- deRivEd BRAIN organoids (Ακρωνύμιο CUREBRAIN 15538 ΕΛΙΔΕΚ)

by Epipsi
Εμφανίσεις: 79

 Η πρόσκληση είναι διαθέσιμη εδώ