Διεθνή συνεργατικά προγράμματα

gnwsiakes therapeies

Διεθνή Συνεργατικά Προγράμματα

Από το 2007 ξεκίνησε μια σημαντική συνεργασία του ΕΠΙΨΥ με το Institute of Psychiatry at the Maudsley King’s College London που αφορά σε διήμερες ετήσιες εκπαιδεύσεις που διοργανώνονται στην Αθήνα από το ΕΠΙΨΥ. Το 2012 με δορυφορική σύνδεση πραγματοποιήθηκε η εκπαίδευση για πρώτη φορά και στη Θεσσαλονίκη, ενώ φέτος η εκπαίδευση διεξήχθη και στις δύο πόλεις. Οι εκπαιδεύσεις απευθύνονται σε περίπου 60 ψυχιάτρους, μέλη ΔΕΠ κατώτερης βαθμίδας (λέκτορες - επίκουρους) από όλη την Ελλάδα με ειδικό ενδιαφέρον στον τομέα ψυχώσεων (Psychosis Masterclass).

Η Οργανωτική Επιτροπή του προγράμματος αποτελείται από τους: Prof. Robin Murray, Prof. Philip McGuire, Dr. Sofia Pappa, Dr. Nicholas Stefanis.

Το τελευταίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Psychosis Masterclass IΧ, διεξήχθη στις 27 Ιουνίου 2015 στην Αθήνα.