Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2

kentro epaggelmatikhs katarthshs

Πότε – Πώς δημιουργήθηκε – Ποιο είναι το αντικείμενό της (Παροχή Υπηρεσιών, Έρευνα, Εκπαίδευση κλπ) :

To ΕΠΙΨΥ το 2001 πιστοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Aπασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας περί πιστοποίησης δομών κατάρτισης) ως Κέντρο Συνεχιζόμενης  Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) τον Ιούλιο του 2001 (αριθ. πιστοποίησης   12131187) με προσανατολισμό στα γνωστικά αντικείμενα των τομέων της Υγείας – Πρόνοιας, της Παιδαγωγικής, της Οικονομίας – Διοίκησης και της Παροχής Υπηρεσιών.

Στα χρόνια της λειτουργίας του το Κ.Ε.Κ Ε.Π.Ι.Ψ.Υ υλοποίησε έναν μεγάλο αριθμό συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στο πλαίσιο του : Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.3 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2002 – 2004/ Α ’ Κύκλος (Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας) , «Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 4.2. «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού του τομέα της Πρόνοιας» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 2.4 «Κατάρτιση  προσωπικού για τη στήριξη της αποασυλοποίησης, της κοινωνικο-οικονομικής επανένταξης και της συνεχούς υποστήριξης ψυχικά ασθενών» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια», Μέτρο 1.4 «Ανάπτυξη δημόσιας υγείας» (Yπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης), Ε.Π. «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση», Μέτρο 1.3 «Κατάρτιση ανέργων σε πιστοποιημένα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης 2006 – 2008 / Γ’ Κύκλος (Υπ. Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας).

Η κτιριακή υποδομή του Κέντρου περιλαμβάνει τρεις αίθουσες διδασκαλίας, μια αίθουσα  πληροφορικής, αίθουσες ΣΥΥ, γραφείο εκπαιδευτών και διοικητικών υπηρεσιών. Επίσης, διαθέτει για χρήση την βιβλιοθήκη, το αμφιθέατρο και τα κυλικεία του Ε.Π.Ι.Ψ.Υ. Όλοι οι χώροι είναι εύκολα προσπελάσιμοι σε Α.Μ.Ε.Α.

Ο τεχνολογικός εξοπλισμός του Κέντρου ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις των συγχρόνων μεθόδων εκπαίδευσης (video-multimedia, μηχανήματα προβολής διαφανειών, ακουστικά για ταυτόχρονη μετάφραση στο αμφιθέατρο, τηλεόραση κλπ).

Το Φεβρουάριο 2018, το ΕΠΙΨΥ έλαβε άδεια λειτουργίας Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (που είναι η μετεξέλιξη του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης).

Στόχος της Μονάδας:

Στόχος του Κέντρου είναι η πληρέστερη και αποτελεσματικότερη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων ώστε μετά το πέρας της κατάρτισης να διασφαλίζεται η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους στους αντιστοίχους τομείς απασχόλησης.

Υπεύθυνος /η Μονάδας:

Eλένη Καββαδία - Διευθύντρια ΚΕΚ

Δημοσιεύσεις (εκδόσεις) :

  1. Mετάφραση στην ελληνική γλώσσα του εγχειριδίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας "Ψυχική Υγεία και Εργασία: Επιπτώσεις, προβλήματα και καλές πρακτικές", έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2007 (ISBN:978-960-8484-15-3)
  2. «Στοιχεία Ψυχοκοινωνικής Προσέγγισης στην Επαγγελματική Αποκατάσταση Ψυχωσικών Ασθενών» (Μ. Β. Καρύδη), έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα, 2007 (ISBN: 978- 960-8484-14-6)