ΕΚΚΕΕ -Εξειδικευμένο Κέντρο Κατάρτισης & Επαγγελματικής Επανένταξης ΑμεΑ

kentro amea

Μονάδα: ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΜΕΑ

Πότε – Πώς δημιουργήθηκε – Ποιο είναι το αντικείμενό της (Παροχή Υπηρεσιών, Έρευνα, Εκπαίδευση κλπ) :

Το Εξειδικευμένο Κέντρο Κοινωνικής και Επαγγελματικής Ένταξης ΑΜΕΑ του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής (Ε.Π.Ι.Ψ.Υ.), πιστοποιήθηκε (σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας)  τον Ιούνιο του 2002 (αριθ. πιστοποίησης 13562).

To ΕΚΚΕΕ – ΕΠΙΨΥ στα χρόνια της λειτουργίας του παρείχε ολοκληρωμένες υπηρεσίες προκατάρτισης, επαγγελματικής κατάρτισης, συνοδευτικών υποστηρικτικών υπηρεσιών και προώθησης στην απασχόληση σε ανέργους που ανήκουν σε ευπαθής κοινωνικά ομάδες ή άτομα με αναπηρίες τα οποία για   αντικειμενικούς ή υποκειμενικούς λόγους δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Συγκεκριμένα, υλοποίησε εννέα Σχέδια Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ», Άξονας Προτεραιότητας 2, Μέτρο 3 : «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις υπέρ ειδικών μειονεκτουσών ομάδων και υπέρ των ανέργων σε περιοχές ή τομείς υψηλής ανεργίας» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Δημοσιεύσεις (εκδόσεις) :

Σωματείο Ενάντια στην Προκατάληψη για τις Ψυχικές Διαταραχές «Η Αναγέννηση»(2008) , «Η Δική Μας Φωνή», τεύχος 4, έκδοση ΕΠΙΨΥ, Αθήνα.