Εργαστήριο Νευροβιολογίας - Ιστοχημείας στο ΕΠΙΨΥ

ergasthrio neyrobiologias

Το Εργαστήριο Νευροβιολογίας- Ιστοχημείας στο ΕΠΙΨΥ επιχειρεί να συνδέσει τον χώρο των βασικών Νευροεπιστημών με την Ψυχιατρική έρευναεστιάζοντας στη διερεύνηση της αιτιοπαθογένειας των ψυχιατρικών διαταραχών στο κυτταρικό και μοριακό επίπεδο. Λειτουργεί σταδιακά από το 1998 μετά από πρόταση του ιδρυτού του ΕΠΙΨΥ -καθηγητή τότε της Ψυχιατρικής Κλινικής  Κ. Στεφανή-  και με εργαστηριακό εξοπλισμό που προσέφερε το Αιγινήτειο Νοσοκομείο. Λειτουργεί μέχρι σήμερα αποκλειστικά με βάση την εθελοντική εργασία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στα πλαίσια της εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ή διδακτορικής διατριβής.

Υπεύθυνη: Μαρία Θ. Παναγιωτακοπούλου, Νευροβιολόγος, Καθηγήτρια Βιολογίας- Νευροβιολογίας, Α’ Ψυχιατρική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Επιστημονικοί συνεργάτες:  Μαργαρίτα Χρυσάνθου, ΝευροβιολόγοςPhD, Αιγινήτειο Νοσοκομείο και Μαριάννα Παγίδα, Νευροβιολόγος, MSc,PhD μεταδιδακτορική υπότροφος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών.

Στόχοι του εργαστηρίου είναι:

1) Η εκπαίδευση σε προπτυχιακόκαι μεταπτυχιακό επίπεδο Ιατρών και άλλων επιστημόνων Υγείας καθώς και Νευροεπιστημόνων (Βιολόγων, Χημικών, Φαρμακοποιών κ.τ.λ) σε θέματα που αφορούν τις νεότερες εξελίξεις στη Βιολογία της Συμπεριφοράς και τη σημασία που αυτές έχουν τόσο για την κατανόηση της αιτιοπαθογένειας των ψυχικών νόσων όσο και για την ανάπτυξη νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων.Προς τούτο συμμετέχει με διαλέξεις στα ακόλουθα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ :

 • Μοριακή Ιατρική (κατεύθυνση Νευροβιολογία)
 • Προαγωγή Ψυχικής Υγείας και Πρόληψης Ψυχιατρικών Διαταραχών
 • Κλινική Νευροφυσιολογία
 • Κλινική Νευροανατομία
 • Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων: Το 2017 σε συνεργασία με το Βιολογικό Τμήμα του ΕΚΠΑ συνδιοργάνωσε για πρώτη φορά το Διεθνές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στις Νευροεπιστήμες (1stAthensInternationalMaster’sCourseinNeurosciences) με ουσιαστική συμβολή της διδακτικής ενότητας «Μακροσκοπική και Μικροσκοπική Νευροανατομία» (διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις).Το ΕΠΙΨΥ μετά από συνεννόηση και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες του εργαστηρίου υποδέχεται φοιτητές για κυκλική εργαστηριακή εκπαίδευση (rotation)και εκπόνηση διπλωματικών εργασιών των παραπάνω ΠΜΣ

2) Η Έρευνα του Εγκεφάλου με μεθόδους Χημικής και Μοριακής Νευροανατομίας.

Το ιδιαίτεροενδιαφέρον μας εστιάζει στην  ιστοχημική διερεύνηση του Ανθρωπίνου Εγκεφάλου στην Υγεία και την Νόσο σε συνεργασία με το Ινστιτούτο  για τις Νευροεπιστήμες της Ολλανδίας (Netherlands Institute for Neurosciences) και το Α’Εργαστήριο Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ.

Το πρόσφατο ερευνητικό μας  ενδιαφέρον  εστιάζει στην επίδραση της περιγεννητικήςυποξίας στα νευρομεταβιβαστικά συστήματα του νεογνικού ανθρώπινου εγκεφάλου στα πλαίσια της αναπτυξιακής θεωρίας για την αιτιοπαθογένεια πολλών νευρολογικών και ψυχιατρικών νοσημάτων. Η θεωρία αυτή υποστηρίζει ότι επιγενετικοί παράγοντες σε πρώιμα /κρίσιμα στάδια της ανάπτυξης του παιδιού (ενδομητρίως ή κατά την περιγεννητική ηλικία) -σε αλληλεπίδραση με το γενετικό του υπόβαθρο- μπορούν να προδιαθέτουν το άτομο σε εκδήλωση  νευρολογικής ή/και ψυχιατρικής νόσου  αργότερα στη ζωή του (fetaloriginofadultdiseasetheory). Στον χώρο της Ψυχιατρικής, επιδημιολογικές έρευνες υποδεικνύουν ότι η υποξία κατά την κύηση, τον τοκετό ή την νεογνική περίοδο αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για την εκδήλωση μαθησιακών, γλωσσικών και μνημονικών δυσλειτουργιών καθώς και την εκδήλωση του συνδρόμου Ελαττωματικής Προσοχής με Υπερκινητικότητα (ADHD)  και της Σχιζοφρένειας αργότερα στη ζωή του ατόμου.

 Η μελέτη αυτή  γίνεται σε συνεργασία με το Εργαστήριο Α΄Παθολογικής Ανατομικής του ΕΚΠΑ ( καθηγήτρια Α. Κωνσταντινίδου και καθηγητής Ε. Πατσούρης- διευθυντής της Τράπεζας Εγκεφαλικού Ιστού , BrainNET, Europe), όπου με βάση συγκεκριμένα νευροπαθολογικά χαρακτηριστικά προσδιορίζεται ο βαθμός και η διάρκεια της περιγεννητικήςυποξίας των νεογνών. Σε προηγούμενες μελέτες μας , νεκροτομικό υλικό από τον υποθάλαμο, μεσεγκέφαλο και γέφυρα μελετήθηκε με ανοσοϊστοχημικές τεχνικές και τα ευρήματα αξιολογήθηκαν με μορφομετρικές και στατιστικές μεθοδολογίες. Δείξαμε ότι η έκφραση της υδροξυλάσης της τυροσίνης ( ΤΗ, πρώτο και καθοριστικό για την βιοσύνθεση των κατεχολαμινών ένζυμο) εξαρτάται από τον βαθμό της υποξίας, τόσο στα ντοπαμινεργικά όσο και στα νοραδρενεργικά κύτταρα του εγκεφάλου. Χαρακτηριστικό εύρημα ήταν η επαγωγή της ΤΗ κάτω υπό υποξικές συνθήκες στον παρακοιλιακό και υπεροπτικό πυρήνα του υποθαλάμου, καθώς και του πυρήνα Edinger- Westphal, περιοχές του εγκεφάλου όπου δεν είχε προηγούμενα αναφερθεί κατεχολαμινική σύνθεση υπό φυσιολογικές συνθήκες. Αντίθετα παρατηρήσαμε ότι οι γνωστές κατεχολαμινικές περιοχές όπως, η μέλαινα ουσία, η κοιλιακή καλυπτρική περιοχή και ο υπομέλας τόπος, αντιδρούν μειώνοντας την σύνθεση  της ΤΗ μετά από παρατεταμένη περιγεννητικήυποξία.

Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη:

 • Πιθανή ενεργοποίηση των μηχανισμών κυτταρικού θανάτου στις κατεχολαμινικές περιοχές του ανθρωπίνου εγκεφάλου μετά απόπεριγεννητικήυποξία. Μελετώνταιοι κατεχολαμινικές περιοχές του εγκεφάλου με ανοσοϊστοχημικές μεθοδολογίες που επιτρέπουν τον κυτταρικό εντοπισμό της ενεργοποιημένης μορφής της κασπάσης-3, τον παράγοντα επαγωγής απόπτωσης (AIF, apoptosis-inducingfactor), την τεχνική TUNEL (insitu τεχνική σήμανσης των άκρων του DNA) , την πρωτεΐνη LC-3-II (microtubule-associatedlightchain 3 protein –δείκτης σχηματισμού αυτοφαγοσωμάτων) και τη μεμβρανική πρωτεΐνη των λυσοσωμάτωνLAMP-1 (anti–lysosomalmembraneprotein1) για τη μελέτη της αυτοφαγίας. Η μελέτη αυτή επιχορηγείται μερικώς από το πρόγραμμα στήριξης μεταδιδακτορικής έρευνας του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (υποτροφία στην Δρ. Μ. Παγίδα).
 • Η συμβολή των γλοιακών κυττάρων –αστροκυττάρων και μικρογλοίας - στον αναπτυσσόμενο ανθρώπινο εγκέφαλο και ο ρόλος της περιγεννητικήςυποξίας. Τομές από τις ίδιες περιοχές του εγκεφάλου μελετώνται για την έκφραση της glialfibrilaryacidicprotein (GFAP)για την μελέτη των αστροκυττάρων και του ionizedcalcium-bindingadaptormolecule 1 (IBA1) καθώς και του δείκτη επιφανείας  CD 68 για τον προσδιορισμό του βαθμού ενεργοποίησης των μικρογλοιακών κυττάρων (διπλωματική εργασία της μεταπτυχιακής φοιτήτριας του ΠΜΣ «Μοριακή Ιατρική» Α. Κατσογριδάκη και  πτυχιακή διπλωματική εργασία της Χ. Πάσχου, (Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων). 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

 • 2000-2001: Netherlands Brain Foundation, «Vasopressin and Tyrosine Hydroxylase Neurons in the Paraventricular and Supraoptic Nucleus of Schizophrenic Patients; Possible relationship to Inappropriate Antidiuretic Hormone Secretion during Neuroleptic Treatment», grant No.7F99.09, Netherlands Institute for Brain Research
 • 2002-2005: Πρόγραμμα Ηράκλειτος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, « Ιστοχημική και Μοριακή Μελέτη των ενζύμων σύνθεσης κατεχολαμινών στον Παρακοιλιακό και Υπεροπτικό Πυρήνα του Υποθαλάμου: Συμβολή στη μελέτητης δυσλειτουργίας στον μεταβολισμό του ύδατος στη Σχιζοφρένεια», grantNo. 70/3/7161
 • 2004-2006: Πρόγραμμα Καποδίστριας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Ρυθμιστικοί Παράγοντες της Έκφρασης της Υδροξυλάσης της Τυροσίνης στον Ανθρώπινο Υποθάλαμο: Επίδραση της θεραπείας με κορτικοστεροειδή», grantNo. ΚΑ70/48115
 • 2008-2009: Πρόγραμμα Καποδίστριας, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, «Επίδραση της περιγεννητικήςυποξίας στα ντοπαμινεργικά συστήματα του μεσεγκεφάλου σε ανθρώπινα νεογνά»ΚΑ Έρευνας 70/4/8115
 • 2011-2014 : Πρόγραμμα υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ 2011-14, (ΚΑ Έρευνας 70/3/10311)
 • 2017: Πρόγραμμα για την υποστήριξη μεταδιδακτορικών ερευνητών του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (IKY) Υποτροφία (ΜΙS:5001552) συγχρηματοδοτούμενη από Κρατικούς και Ευρωπαϊκούς Πόρους (ΕΣΠΑ).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 1. Malidelis, Y.I., Poulimenos, L.E., Poyatzi, A.  and Panayotacopoulou, M.T. (2000) Immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase in the supraoptic nucleus of the rabbit hypothalamus after sustained hypotension, Eur. J. Neurosci. 12 (suppl.11): 137.
 2. Panayotacopoulou, M.T., Malidelis, Y.I., Fliers, E., Bouras,C.,Ravid, R. and Swaab,D.F.(2002) Increased expression of tyrosine hydroxylase immunoreactivity in neurons of the paraventricular and supraoptic nucleus in illnesses leading to prolonged osmotic or nonosmotic stimulation of vasopressin release. Neuroendocrinology 76: 254-266.
 3. Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D.P., Unmehopa, U.A, van Ηeerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab D.F. (2003) Vasopressin neurons of the supraoptic nucleus are not activated in Schizophrenia: histochemical and in situ hybridization morphometrical study, Ann. Gen.Psychiatry 2 (Suppl 1): S66.
 4. Panayotacopoulou, M.T., Malidelis, Y.I., van Heerikhuize, J.J., Unmehopa, U.A., Swaab. D.F.(2005) Individual differences in the expression of tyrosine hydroxylase mRNA in neurosecretory neurons of the human paraventricular and supraoptic nucleus: positive corellation with vasopressin mRNA , Neuroendocrinology 81: 329-338.
 5. Malidelis, Y.I., Panayotacopoulou, M.T., van Heerikhuize, J.J., Unmehopa, U.A, Kontostavlaki, D.P. and Swaab, D.F. (2005) No difference in the activity of vasopressin neurons of the dorsolateral supraoptic nucleus in Schizophrenia. Neuroendocrinology, 82:63-69.
 6. Kontostavlaki, D.P., Panayotacopoulou, M.T., Sluis, J., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E. and Swaab, D.F. (2006) Co-expression of tyrosine hydroxylase and GTP cyclohydrolase I in arginine vasopressin-synthesizing neurons of the human supraoptic nucleus demonstrated by laser microdissection and real-time PCR. Neuroendocrinology, 86:386-395
 7. Ganou, V., Konstantinidou, A., Kontostavlaki, D., Patsousis, E. and Panayotacopoulou, M. (2006) Immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase in neurosecretory neurons of the human neonate: the effect of perinatal hypoxia. Hormones, 5 (suppl 1):42
 8. Ganou V, Pagida M, Konstantinidou A, Malidelis Y, Kontostavlaki D, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2010). Ingreased expression of tyrosine hydroxylase in the supraoptic nucleus of the human neonate under hypoxic conditions: A potential neuropathological marker for prolonged perinatalhypoxia. Journal of Neuropathology & Experimental Neurology, 69: 1.008-1.016.
 9. Pagida M, Konstantinidou A, Tsekoura E, Mangoura D, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2013). Vulnerability of mesencephalic dopaminergic neurons of the neonate to prolonged perinatal hypoxia: An immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase expression in autopsy material. Journal Neuropathol. Eχp. Neurol., 72: 337-350.
 10. PagidaΜΑ, KonstantinidouΑ, TsekouraΕ, PatsourisΕ, PanayotacopoulouΜ, (2013). Immunohistochemical demonstration of urocortin 1 in Edinger–Westphal nucleus of the human neonate: Colocalization with tyrosine hydroxylase under acute perinatal hypoxia. Neuroscience Letters, 554:47-52.
 11. Pagida MA, Konstantinidou AE, Malidelis YI, Ganou V, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou MT, (2013). The human neurosecretory neurones under perinatal hypoxia: a quantitative immunohistochemical study of the supraoptic nucleus in autopsy material. Journal of Neuroendocrinology 25: 1255-1263.
 12. Pagida M, Konstantinidou A, Korelidou A, Katsika D, Tsekoura E, Patsouris E, Panayotacopoulou M, (2016). The effect of perinatal Hypoxic/Ischemic injury on tyrosine hydroxylase in the locus coeruleus of the human neonate.DevelopmentalNeuroscience, 38:41-53.
 13. Giannopoulou I. Pagida M.A., Briana D.D. and PanayotacopoulouΜ. Perinatal hypoxia as a risk factor for psychopathology later in life: the role of dopamine and  neurotrophins, Hormones 2017, in press.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ (*) ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 1. * Panayotacopoulou, M.T. , Goudsmit, E., Van Heerikhuize, J.J. and Swaab D.F., Colocalization of tyrosine-hydroxylase with the mRNA for vasopressin synthesis in the human hypothalamus: Contribution to the etiology of the syndrome of inappropriate antiduretic hormone secretion after neuroleptic treatment, 16th Hellenic Congress of Psychiatry, Cyprus, May 2000.
 2. Malidelis, Y.I., Poulimenos L., Poyatzi A., Panayotacopoulou, M., Immuno-histochemical Study of Tyrosine Hydroxylase in the Supraoptic Nucleus of the Rabbit Hypothalamus after systained Hypotension, Forum of European Neuroscience, Brighton, UK, June 2000.
 3.     3.Malidelis, Y.I., Poulimenos L., Fatourou K., Kontostavlaki D.,Poyatzi A., Panayotacopoulou, M., Immunohistochemical Study of Tyrosine Hydroxylase in the Paraventricular and Supraotic Nucleus of the Rabbit after systained Hypotension, 22nd International Summer School of Brain Research, Plasticity in the Adult Brain, Amsterdam, The Nederlands, August 2001.
 4. * Malidelis, Y.I., Poulimenos L., Fatourou K., Kontostavlaki D., Poyatzi A., Panayotacopoulou, M., Immunohistochemical Study of Tyrosine Hydroxylase in the Paraventricular and Supraotic Nucleus of the Rabbit after systained Hypotension, 16th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Thessaloniki, Greece, October 2001.
 5. * Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D.Unmehopa, U.A., van Heerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D. F., Histochemical and Morphometric study of activity markers in vasopressin neurons of the supraoptic nucleus in schizophrenic patients under neuroleptic treatment, 18th Annual Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Athens, 2003
 6. * Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D., Unmehopa, U.A., van Heerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Vasopressin neurons of the supraoptic nucleus are not activated in Schizophrenia: a histochemical and in situ hybridization morphometrical study. 1st International Meeting for Brain and Behaviour, Thessaloniki, 2003.
 7. Kontostavlaki, D., Sluijs, J.A., Unmehopa U., Swaab, D.F., Panayotacopoulou, M.T., Huitinga, I., Hol, E.M., Application of laser microdissection and real-time Q-PCR on immunohistochemically identified neurons of the human brain: Results from post-mortem material, 1st International q-PCR Symposium & Application Workshop, Freising-Weihenstephan, Germany, March 2004.
 8. Kontostavlaki, D., Sluijs, J.A., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E.M., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Real –time Q-PCR on tyrosine hydroxylase immunocytochemically identified neurons of the human supraoptic nucleus isolated from cryostat sections using laser microdissection:co-expression with GTP cyclohydrolase I, 3rdDuch Endo-Neuro-Psycho Meeting, Doorwerth, The Netherlands, June 2004
 9. Kontostavlaki, D., Sluijs, J.A., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E.M., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Real –time Q-PCR on tyrosine hydroxylase immunocytochemically identified neurons of the human supraoptic nucleus isolated from cryostat sections using laser microdissection: co-expression with GTP cyclohydrolase I, 4th Forum of European Neuroscience, Lisbon, Portugal, September July 2004.
 10. * Panayotacopoulou, M.T., Malidelis, Y.I, van Heerikhuize, J.J., Unmehopa, U.A. and Swaab, D.F., Individual differences in the expression of tyrosine hydroxylase mRNA in the human neurosecretory neurons: positive correlation with vasopressin mRNA, 26th Scientific Conference of the Hellenic Society of Biological Sciences, Volos, Greece May, 2004 (round table/by invitation).
 11. Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D., Unmehopa, U.A, van Heerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Absence of a difference in neurosecretory activity of supraoptic nucleus vasopressin neurons in Schizophrenia, 5th International Congress of Neuropsychiatry, Athens , Greece , October 2005.
 12. Panayotacopoulou, M.T., Stress triggered activation of gene expression in catechοlaminergic systems: the case of hypothalamo-neurohypophyseal system, 5th International Congress of Neuropsychiatry, Athens, Greece, October 2005 (symposium /by invitation).
 13. * Kontostavlaki, D. ., Sluijs, J.A., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E.M., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Real –time Q-PCR on tyrosine hydroxylase immunocytochemically identified neurons of the human supraoptic nucleus isolated from cryostat sections using laser microdissection: co-expression with GTP cyclohydrolase I, Hellenic Society of Neurosciences, Patras, Greece, October 2005
 14. * Panayotacopoulou, M.T., Indications for neurodevelopmental dysfunction in OCD: Neuroanatomical data, Round table on Etiopathogenesis of OCD: the Contribution of Neurosciences 19th Panhellenic Congress of Psychiatry, Athens, May 2006, Greece (Round table/ by invitation).
 15. * Malidelis, Y.I., Kontostavlaki, D., Unmehopa, U.A, van Heerikhuize, J.J., Panayotacopoulou, M.T. and Swaab, D.F., Absence of a difference in neurosecretory activity of supraoptic nucleus vasopressin neurons in Schizophrenia, , 19th Panhellenic Congress of Psychiatry, Athens, May 2006 , Greece.
 16. * Panayotacopoulou, M.T., OCD: Neurodevelopmental perspective, 1st Panhellenic Congress ofBasic Medical Sciences, Athens, Greece, December 2005 (Round table, by invitation)
 17. Kontostavlaki, D., Panayotacopoulou, M.T. Sluijs, J.A., Unmehopa, U., Huitinga, I., Hol, E.M., and Swaab, D.F., Coexpression of tyrosine hydroxylase with GTP cyclohydrolase I in vasopressin synthesizing neurons of the human supraoptic nucleus demonstrated by laser microdissection and real-time PCR, FENS Forum, 2006
 18. Ganou.V., Konstantinidou, A., Kontostavlaki, D., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., Immunohistochemical study of tyrosine hydroxylase in neurosecretory neurons of the human neonate: the effect of perinatal hypoxia, 12th Meeting of the European Neuroscience Association, Athens, Greece, October 2006
 19. Panayotacopoulou, M.T., Hormonal, Genetic and activity-related influences in the development of the hypothalamic neurons, The 2nd Dual Congress on “ Psychiatry and the Neurosciences”, 1st European Congress of the International Neuropsychiatric Association and 2nd Mediterranean Congress of the World Federation of Societies of Biological Psychiatry Athens, Greece, December 2006 (by invitation).
 20. Ganou.V., Konstantinidou, A., Kontostavlaki, D., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., Tyrosine hydroxylase in neurosecretory neurons of the human neonate: the effect of perinatal hypoxia, Advances in Vasopressin and Oxytocin- from Genes to Behaviour to Disease, VII th Congress on Neurohypophysial Hormones, Regensburg, Germany, September 2007.
 21. * Panayotacopoulou, M.T. Review: 100 Years Research in Alzheimer Disease, 2nd Congress of Scientists for  Chronically Suffering Patients, Larissa, Greece, November 2007 (Round table/by invitation).
 22. * Ganou.V., Konstantinidou, A., Kontostavlaki, D., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., Tyrosine hydroxylase in neurosecretory neurons of the human neonate: the effect of perinatal hypoxia,21st Congress of the Hellenic Society for Neurosciences, Thessaloniki, December 2007.
 23. * Pagida, M., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Kontostavlaki, D., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., The effect of perinatal hypoxia on the dopaminergic systems of the mesencephalon in the human neonate, 21st Congress of the Hellenic Society for Neurosciences, Thessaloniki, December 2007.
 24. Pagida, M., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Kontostavlaki, D., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., Dramatic reduction of tyrosine hydroxylase immunoreactivity in mesencephalic dopaminergic neurons of autopsied human neonates that died with perinatal hypoxia, FENS Forum, Geneva, July 2008
 25. * Pagida, M., Konstantinidou, A., Katsika, D.,  Tsekoura, E., Patsouris, E. and Panayotacopoulou, M.T., Differential vulnerability of brainstem catecholamine systems of the human neonate to perinatal hypoxia, 22nd conference of the Hellenic Society of Neuroscience, Athens, October 2008, Greece.
 26. Panayotacopoulou, M.T., Pagida, M., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Kontostavlaki, D., Patsouris, E., Increased vulnerability of the mensencephalic dopaminergic systems of the human neonate to perinatal hypoxia: implications in Psychiatry, 9th World Congress of Biological Psychiatry, Paris, France, June-July 2009
 27. Pagida, M., Konstantinidou, A., Malidelis, Y., Tsekoura, E., Patsouris E. and Panayotacopoulou, M. How the human neuroendocrine neurons react to perinatal hypoxia? 7th Forum of the European Neuroscience FENS, Amsterdam, July 2010
 28. * Malidelis Y., Panayotacopoulou, M.T., Pagida, M., Van Heerikhuize, J., Swaab, D.F. The type of the corticosteroid treatment affect in a different way the activity of vasopressin neurons in the human hypothalamus. 23rd Conference of the Hellenic Society of Neuroscience, Athens, October 2010, Greece.
 29. * Pagida, M.,  Konstantinidou A., Malidelis, Y., Tsekoura E., Patsouris E. and Panayotacopoulou, M. Differential expression of tyrosine hydroxylase in dopaminergic systems of the human neonate under hypoxic conditions. 23rdConference of the Hellenic Society of Neuroscience, Athens, October 2010, Greece.
 30. Vlassopoulos, M., Panayotacopoulou, M., Tsipra, I., Legaki, L., Petraki, E., Lazaratou, E. Three families, nine sons: A study of familial factors in neurodevelopmental disorders. 18th World Congress of Psychiatric Genetrics, Athens, October 2010, Greece.
 31. Pagida, M. Mougiakos, T., Dalla, C., Pitychoutis P., Malidelis, Y., Kontostavlaki, D., Papadopoulou-Daifoti, Z.Panayotacopoulou, M.T., Differential reaction of the hypothalamic dopaminergic neurons of rats exposed to chronic mild stress: an experimental model of depression. 10th World Congress of Biological Psychiatry, Prague, June 2011.
 32. Panayotacopoulou, M.T. Pagida, M.A., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Patsouris, E.. Perinatal hypoxia: an underestimated factor for dopamine dysregulation in neurological and psychiatric disorders. 23rd Biennial meeting of International Society for Neurochemistry/ European Society for Neurochemistry, Athens, August 2011.
 33. Pagida, M.A., Konstantinidou, A., Malidelis, Y., Tsekoura, E., Patsouris, E., Panayotacopoulou, M.T., Could increased dopamine synthesis in vasopressin neurons due to perinatal hypoxia induce diabetes insipidus in the human neonate?, 23rd Biennial meeting of International Society for Neurochemistry/ European Society for Neurochemistry, Athens, August 2011.
 34. Pagida, M.A., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Patsouris, E., Panayotacopoulou, M.T. Expression of tyrosine hydroxylase in Edinger-Westphal neurons of the human neonate: a developmental phenomenon or an adaptation to perinatal hypoxia? Donders Discussions, Nijmegen, October 2011.
 35. * Panayotacopoulou, M.T., Sexual dimorphism of the brain, 1st Hellenic Interdiciplinary Meeting of Sexology, Athens, November 2011 (by invitation).
 36. * Panayotacopoulou, M.T. Plasticity of the brain: implications to the study of neurodevelopmental disorders. 12th Hellenic Conference of Logopedics-Logotherapeutics, Athens, April 2012 (by invitation).
 37. * Panayotacopoulou, M.T. Disease etiopathogenesis: neuroanatomy. 1st College on education, research and therapy of psychiatric disorders. Athens, March 2012 (by invitation).
 38. * Panayotacopoulou, M.T. (2012) Neuroanatomy and Child Psychiatry, Organization and lecture, 1st Seminar on “Neurobiology and Child Psychiatry: from theory to practice, Athens, June 2012 (by invitation).
 39. * Pagida, M.A., Konstantinidou, A., Tsekoura, E., Patsouris, E., Panayotacopoulou, M.T..Colocalization of tyrosine hydroxylase with urocortin-1 in Edinger-Westphal nucleus of the human neonate under severe perinatal hypoxia. Neuroscience Days, 25th Meeting of the Hellenic Society of Neuroscience, Biomedical Research Foundation, Athens, November 2012.
 40. Panayotacopoulou M.T., Organization of Symposium “Perinatal hypoxia as a risk factor for the development of psychiatric disorders” lecture on “Vulnerability of the dopaminergic neurons of the human neonate to perinatal hypoxia: could it predispose infants to dopamine-related psychiatric disorders later in life?.” 1st Interdisciplinary congress “Psychiatry and related sciences” of World Psychiatric Association, Athens, November 2012 (round table/ by invitation).
 41. * Poulakis E., Pagida, M.A., Konstantinidou, A., Malidelis Y., Tsekoura, E., Patsouris, E., Panayotacopoulou, M.T. The expression of corticotrophin-releasing hormone in the hypothalamus of the human neonate under perinatal hypoxia: an immunohistochemical study. 26th meeting of the Hellenic Neuroscience Society, Athens, November 2013.
 42. * Panayotacopoulou, M.T. Perinatal hypoxia as a risk factor for the development of psychiatric disorders: the role of dopamine and of neurothophins during development, Symposium on Perinatal stress and psychiatric disorders: The role of neurotrophins, 22th Hellenic Psychiatric Association Meeting, Ioannina, April 2014 (round table/ by invitation)
 43. Pagida M, Konstantinidou, A., Korelidou, A., Katsika D., Tsekoura, E., Patsouris, E. and Panayotacopoulou,M.T., The effect of perinatal hypoxia on human noradrenergic neurons of the locus coeruleus, Federation of European Neuroscience Societies Meeting, Milano, July 2014
 44. 44. Panayotacopoulou M.T., Organization of Symposium “The neurodevelopmental hypothesis for schizophrenia updated: the epigenetic role of perinatal events”  and lecture on “The epigenetic role of perinatal events in schizophrenia : The example of the long-term dysregulation of the dopaminergic system after perinatal hypoxia”, 2nd   Interdisciplinary congress on Psychiatry and related sciences” of the World Psychiatric Association and International Neuropsychiatric  Association, Athens, November 2014 (symposium/ by invitation).
 45. Panayotacopoulou M.T., Pagida M. and Konstantinidou A. Perinatal hypoxia differentially regulates the expression of tyrosine hydroxylase in the hypothalamic midbrain and pontine catecholaminergic neurons of the human neonate: implications in Psychiatry, 12th World Congress of Biological Psychiatry, Athens, June 2015 (oral presentation and chairperson of poster evaluation)
 46. * Panayotacopoulou M.T., Pagida M. and Konstantinidou A., The effect of perinatal hypoxia on the dopaminergic systems of the human brain: a contribution to the etiopathology of psychiatric disorders, 18th Congress of Perinatal Medicine, Athens, October 2015 (Award for the best oral presentation)
 47. Konstantinidou A, Pagida M. and Panayotacopoulou M.T. The effect of perinatal hypoxia on the dopaminergic systems of the human brain, 11th European Congress of Neuropathology (ECNP), July 2016, Bordeaux, France.